reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych:

1) budynków, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) budowli, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dróg, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) obiektów mostowych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) rurociągów, przewodów, linii i sieci, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) innych obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 1–5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Ewidencję prowadzi się w formie księgi.

2. Księga powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały.

3. Księga powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.

§ 3.
1. Wpisy do księgi powinny być dokonywane w dniu wystąpienia zdarzenia lub w dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, dla którego jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

2. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

Załącznik 1. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (poz. 1130)

Załącznik nr 1

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 2

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 6

WZÓR EWIDENCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama