| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim – gminy Polkowice i gminy Chocianów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Polkowice obszaru wsi Nowa Wieś Lubińska, stanowiącego obręb ewidencyjny Nowa Wieś Lubińska o powierzchni 851,42 ha z gminy Chocianów;

2) [1] w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim – gminy Bochnia i w powiecie wielickim – gminy Kłaj przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Bochnia obszaru wsi Stanisławice, stanowiącego obręb ewidencyjny Stanisławice o powierzchni 1 779,67 ha z gminy Kłaj;

3) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie ciechanowskim – gminy o statusie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Ciechanów części obszaru obrębu ewidencyjnego Chrzanówek, to jest działek o numerach: 137/1, 137/2, 138–141, 142/1–142/3, 143, 144/1–144/6, 145, 146/1, 146/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/3, 147/5, 147/9, 147/11, 147/13, 147/15, 147/17–147/21, 150, 151, 152/1, 152/3–152/7, 153/1–153/9, 154/3–154/17, 155 i części działki numer 275 (droga krajowa nr 60) o łącznej powierzchni 15,99 ha oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Władysławowo, to jest działek o numerach: 174, 175, 176/1, 176/2, 177–179, 180/2–180/5, 181/1 i 181/2 o łącznej powierzchni 16,81 ha z gminy Opinogóra Górna,

b) w powiecie otwockim:

– gminy Karczew i gminy o statusie miasta Otwock przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Karczew części obszaru obrębu ewidencyjnego Otwock nr 30/19/03, to jest działek o numerach: 22/52, 22/54, 22/68–22/71, 22/98, 22/105, 22/107, 22/109, 22/110, 22/112, 23/5 i 25/30 o łącznej powierzchni 0,2209 ha z gminy o statusie miasta Otwock,

– gminy o statusie miasta Otwock i gminy Karczew przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Otwock części obszaru obrębu ewidencyjnego Karczew nr 05, to jest działek o numerach: 30/21, 30/23, 30/25, 30/26, 30/28, 101/8, 101/10 i 102/6 o łącznej powierzchni 0,0300 ha z gminy Karczew,

c) w powiecie węgrowskim – gminy o statusie miasta Węgrów i gminy Liw przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Węgrów części obszaru obrębu ewidencyjnego Krypy, to jest działek o numerach: 542, 544, 546, 548/1, 548/2, 548/4, 548/5, 550, 1052/2, 1094 i 1139 o łącznej powierzchni 5,19 ha z gminy Liw;

4) w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim – gminy o statusie miasta Lubaczów i gminy Lubaczów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Lubaczów części obszaru wsi Lisie Jamy, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Lisie Jamy, to jest działek o numerach: 588, 589/1, 589/2, 590–594, 1365/1 i 1365/2 o łącznej powierzchni 3,84 ha z gminy Lubaczów;

5) w województwie pomorskim, w powiecie bytow-skim – gminy Miastko i gminy Trzebielino przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Miastko części obszaru wsi Bożanka, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Bożanka, to jest działek o numerach: 6/2P, 6/4–6/6, 9, 11/3, 11/6–11/8, 27/1, 27/3, 175/2 i 175/11 L–175/19L o łącznej powierzchni 37,29 ha z gminy Trzebielino;

6) w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim – gminy Imielno i w powiecie pińczowskim – gminy Michałów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Imielno części obszaru wsi Sędowice, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Sędowice, to jest działek o numerach: 582–594, 596, 597/1–597/3, 598, 599/1, 599/2, 600–602, 603/1, 603/2 i 604–608 oraz część działki nr 581 (droga gminna) i część działki nr 595 (droga gminna) – o łącznej powierzchni 37,03 ha z gminy Michałów;

7) w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim – gminy Środa Wielkopolska i gminy Krzykosy przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Środa Wielkopolska części obszaru wsi Miąskowo, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Miąskowo, to jest działki o numerach: 9/6L, 9/7L, 71, 74, 75–82, 83/3–83/9, 84, 85 i 90 o łącznej powierzchni 19,70 ha z gminy Krzykosy.

§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Proszków – w gminie Proszków, w powiecie opolskim, w województwie opolskim;

2) Dziwnów – w gminie Dziwnów, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim.

§ 3.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Bardo – miasta Bardo przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Opolnica, to jest działek o numerach: 61, 62, 63/1, 63/2, 64/3–64/6, 65/3, 65/5–65/15, 66/2, 66/3, 66/5, 66/8–66/12, 67/2, 67/3, 67/5, 67/6, 68/1, 325/3, 325/4 i 326 o łącznej powierzchni 6,76 ha z gminy Bardo;

2) w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz – miasta Międzyrzecz przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Święty Wojciech, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Święty Wojciech, to jest działek o numerach: 144, 148, 149/2–149/4, 150, 151/2–151/6, 152/3–152/6, 152/10–152/18, 153, 154/4, 154/6–154/8, 158, 411/3–411/5, 411/12, 411/14, 411/16–411/20, 411/22 i 411/24–411/29 o łącznej powierzchni 58,81 ha z gminy Międzyrzecz;

3) w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Prószków – miasta Prószków obejmujące dotychczasowe obszary wsi Prószków, osady Pomologia i przysiółka Obora, stanowiące obręb ewidencyjny Prószków o powierzchni 1622,73 ha z gminy Prószków;

4) w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Ujście – miasta Ujście przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Mirosław, to jest działek o numerach: 102/14, 102/15, 102/17, 102/18, 102/24, 108/10, 108/12, 108/27, 108/29, 108/31, 166/1, 166/2, 167/2, 167/6, 167/8, 167/9–167/11, 168/2, 404, 423–441, 442/1, 442/2, 443–466, 467/1, 467/2, 467/4–467/7, 468–476 i 481/2 o łącznej powierzchni 38,40 ha z gminy Ujście;

5) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Dziwnów – miasta Dziwnów o łącznej powierzchni 490,35 ha, obejmujące dotychczasowy obszar obrębu ewidencyjnego Dziwnów o powierzchni 186,51 ha oraz część obrębu ewidencyjnego Międzywodzie (wieś Dziwna i cieśnina Dziwna), to jest działki o numerach: 764–777, 779–793, 843/2, 843/4–843/13, 843/15–843/20, 843/26, 843/28, 843/34, 843/35, 843/37, 843/40–843/55, 843/57, 843/60, 843/62–843/75, 843/77–843/83, 846/4, 846/6, 846/8, 846/15–846/17, 846/19, 846/21–846/29, 846/31, 846/33, 846/36, 846/45, 854/2, 854/6, 854/8, 854/11, 854/12, 854/36, 854/37, 854/40, 854/41, 862/1–862/4 i 862/7–862/11 o powierzchni 303,84 ha z gminy Dziwnów.

§ 4.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. zmienia się nazwy i siedziby władz następujących gmin:

1) w województwie lubelskim, w powiecie opolskim – gminy Józefów z siedzibą władz w Józefowie na Józefów nad Wisłą z siedzibą władz w Józefowie nad Wisłą;

2) w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim – gminy o statusie miasta Kostrzyn z siedzibą władz w Kostrzynie na Kostrzyn nad Odrą z siedzibą władz w Kostrzynie nad Odrą;

3) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie siedleckim – gminy Zbuczyn Poduchowny z siedzibą władz w Zbuczynie Poduchownym na Zbuczyn z siedzibą władz w Zbuczynie,

b) w powiecie żuromińskim – gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z siedzibą władz w Siemiątkowie Koziebrodzkim na Siemiątkowo z siedzibą władz w Siemiątkowie.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 948) § 1 pkt 2 jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 15 Konstytucji RP oraz preambułą Konstytucji RP w zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz i dialogu społecznego oraz zasady pomocniczości oraz jest zgodny z art. 3 i art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607), oraz jest zgodny z art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ost. zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz jest zgodny z art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ost. zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), a także nie jest niezgodny z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »