| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

Na podstawie art. 66a ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej (Dz. U. Nr 107, poz. 1183 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 16;

2) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w Ip. 4a i 9–12 tabeli A zawartej w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie może liczyć mniej niż cztery osoby.”;

3) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli A Podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

4a

Audytor wewnętrzny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVIII

2–6”

 

5) załączniki nr 7 i 9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone, odpowiednio, w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595 i Nr 137, poz. 1304.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 sierpnia 2003 r. (poz. 1363)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Profesor

2 700,00–4 450,00

2

Wykładowca

1 850,00–2 650,00

3

Asystent

1 400,00–2 350,00

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

1 850,00–3 350,00

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

1 550,00–3 000,00

3

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej

1 450,00–2 250,00

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

1 300,00–2 050,00

 

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Stawka wynagrodzenia w złotych

1

2

3

1

I

790,00–920,00

2

II

795,00–935,00

3

III

800,00–950,00

4

IV

805,00–980,00

5

V

810,00–1 030,00

6

VI

820,00–1 100,00

7

VII

830,00–1 180,00

8

VIII

840,00–1 260,00

9

IX

865,00–1 355,00

10

X

895,00–1 455,00

11

XI

925,00–1 555,00

12

XII

960,00–1 655,00

13

XIII

1 000,00–1 760,00

14

XIV

1 050,00–1 870,00

15

XV

1 120,00–1 980,00

16

XVI

1 195,00–2 090,00

17

XVII

1 270,00–2 205,00

18

XVIII

1 345,00–2 325,00

19

XIX

1 420,00–2 535,00

20

XX

1 670,00–2 900,00

 

Załącznik 4. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 4

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Stawka wynagrodzenia w złotych

1

2

3

1

I

4,54–5,29

2

II

4,55–5,37

3

III

4,57–5,45

4

IV

4,60–5,63

5

V

4,64–6,05

6

VI

4,70–6,48

7

VII

4,79–6,91

8

VIII

4,88–7,46

9

IX

5,02–8,02

10

X

5,18–8,71

11

XI

5,36–9,40

 

Załącznik 5. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 5

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

1

2

3

1

Rektor

2 150,00–2 650,00

2

Prorektor

1 420,00–1 980,00

3

Kierownik (zastępca) jednostki międzyuczelnianej lub innej jednostki

180,00–500,00

 

Załącznik 6. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 6

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kategoria

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

1

2

1

75,00–155,00

2

80,00–165,00

3

100,00–250,00

4

120,00–360,00

5

175,00–420,00

6

225,00–600,00

7

400,00–1 400,00

8

800,00–1 900,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »