reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla statystyki RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla statystyki RP”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, jednostkom organizacyjnym, instytucjom i organizacjom, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki.
§ 3.
Odznakę nadaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) wojewody;

3) organu jednostki samorządu terytorialnego;

4) Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

§ 4.
1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe, w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę i siedzibę, w przypadku jednostki organizacyjnej, instytucji i organizacji, oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki:

1) dla osób fizycznych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej na miesiąc przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5.
Odznaka może być nadana tej samej osobie, jednostce organizacyjnej, instytucji albo organizacji tylko raz.
§ 6.
1. Odznaka jest wykonana z tombaku koloru srebrnego i oksydowana. Odznaka składa się z dwóch części połączonych ogniwem metalowym. Górna część odznaki przedstawia stylizowany laur, gładki na odwrocie. Dolna część odznaki przedstawia dwa kwadraty nałożone na siebie z wkomponowanym w pierwszym kwadracie krążkiem z literami GUS; na odwrocie odznaki w czterech wierszach jest umieszczony napis „ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RP”, przy czym wiersze te są wypełnione stylizowanym laurem. Odznaka ma następujące wymiary: szerokość 26 mm, wysokość części górnej 11 mm, wysokość części dolnej 26 mm. Na odwrotnej stronie górnej części odznaki jest umocowane zapięcie.

2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Odznakę wręcza uroczyście Prezes Głównego Urzędu Statystycznego lub – w jego imieniu – inna upoważniona osoba.

2. Osoba fizyczna wraz z odznaką otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie odznaki, a jednostka organizacyjna, instytucja i organizacja – dyplom stwierdzający jej nadanie.

3. Wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

5. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 8.
Ewidencję osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji wyróżnionych odznaką prowadzi Główny Urząd Statystyczny.
§ 9.
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki albo legitymacji lub dyplomu stwierdzających jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§ 10.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2003 r. (poz. 1388)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama