reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz chorób, z tytułu których przysługują świadczenia, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe (M. P. Nr 66, poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), w zakresie dotyczącym wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760).

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB. Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ (DZ. U. NR 83, POZ. 760)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2003 r. (poz. 1397)

WYKAZ CHORÓB. Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ (DZ. U. NR 83, POZ. 760)

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące chorobę

1

2

3

1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Prace, przy których istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylica płuc

Prace narażające na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)

Prace narażające na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (działanie alergenów, gra na instrumentach dętych)

4

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)

Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych

Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych

6

Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń

Prace w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Prace narażające na działanie drgań mechanicznych (wibracje)

 

1

2

3

8

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy) związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe

Prace wymagające długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, przymusowej postawy ciała lub narażające na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujące ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie, np. u radiotelegrafistów, stenografów oraz inne prace narażające na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego

9

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

Prace narażające na działanie długotrwałe promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe oraz na działanie drażniących substancji chemicznych

10

Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu (w tym ostre urazy akustyczne)

Prace narażające na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności

11

Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, guzki śpiewacze)

Prace związane z nadmiernym długotrwałym obciążeniem narządu głosu (praca wykładowców, śpiewaków, telefonistów itp.)

12

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy

Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg Ip. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego wg lp. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) wg lp. 15

Prace narażające na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

13

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:

1) nowotwory skóry;

2) nowotwory dróg moczowych;

3) nowotwory układu oddechowego

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

Prace narażające na:

1) długotrwałą styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca oraz asfaltu;

2) długotrwałą styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa i beta –naftyloamina, benzydyna;

3) wdychanie substancji rakotwórczych

 

1

2

3

14

Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania przyspieszeń

Prace wykonywane w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego narażające na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przyspieszeń

15

Choroby zakaźne i inwazyjne, o których mowa w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach, oraz ich przewlekłe następstwa w przypadkach, gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby

Prace wymagające bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem, narażające na kontakt z glebą, skażonymi wydalinami ludzi i zwierząt, krwią oraz w środowisku występowania insektów przenoszących choroby zakaźne

16

Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami

Prace wymagające długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub przymusowej

17

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Praca w warunkach znacznego dyskomfortu cieplnego

18

Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne (stres psychiczny) spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby w powietrzu, na wodzie i na lądzie

 

Uwaga:

W procesie orzekania o związku ze służbą wojskową chorób wyszczególnionych w niniejszym wykazie wykorzystuje się:

1) dokumentację przewidzianą w przepisach dotyczących trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

2) kartę badań okresowych żołnierza;

3) dokumentację przewidzianą unormowaniami w sprawie badań profilaktycznych żołnierzy i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach (instytucjach, zakładach) wojskowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;

4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz opinie konsultantów wojskowej służby zdrowia;

5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w danym środowisku służby.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama