reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej (Dz. U. Nr 5, poz. 33) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwierdzającej brak możliwości technicznych abonent powinien być niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, pisemnie powiadomiony o braku możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP stwierdzającej istnienie możliwości technicznych abonent powinien być niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, pisemnie powiadomiony o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru i przewidywanym terminie rozpoczęcia świadczenia usług.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz.1188 i Nr 170, poz. 1652.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama