| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Umundurowanie służbowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei, zwanych dalej „funkcjonariuszami sok", składa się z umundurowania:

1) podstawowego (polowego);

2) dodatkowego (wyjściowego);

3) uzupełniającego (specjalnego).

§ 2.
1. Zasadniczymi składnikami umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) bluza męska lub damska z długimi rękawami wykonane z tkaniny typu „pantera" w kolorze szaroczarnym;

2) koszula męska lub damska z krótkimi rękawami wykonane z tkaniny typu „pantera" w kolorze szaroczarnym;

3) spodnie męskie lub damskie wykonane z tkaniny typu „pantera" w kolorze szaroczarnym;

4) koszula męska lub damska, z długimi rękawami, w kolorze stalowym;

5) kurtka męska lub damska z podpinką wodoodporna oraz spodnie w kolorze szaroczarnym wykonane z tkaniny typu „pantera"

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym z nadrukiem „STRAŻ OCHRONY KOLEI"

7) dres ocieplacz bawełniany w kolorze szarym;

8) czapka letnia i zimowa wykonane z tkaniny typu „pantera" w kolorze szaroczarnym z emblematem „STRAŻ OCHRONY KOLEI".

2. Wzory umundurowania podstawowego (polowego) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) krawat w kolorze czarnym;

2) szalik zimowy w kolorze czarnym;

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

4) pasek do spodni skórzany w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie i zimowe w kolorze czarnym;

6) rękawiczki męskie lub damskie, skórzane ocieplane w kolorze czarnym;

7) obuwie męskie lub damskie z cholewką sznurowane w kolorze czarnym.

4. Umundurowanie podstawowe otrzymują wszyscy funkcjonariusze sok.

§ 3.
1. Zasadniczymi składnikami umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) kurtka 3/4 wodoodporna w kolorze granatowym;

2) płaszcz męski lub damski, tkanina elanowełna w kolorze granatowym;

3) marynarka męska lub damska, tkanina elanowełna w kolorze granatowym;

4) koszula damska z elanobawełny z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białym;

5) spódnica z elanowełny w kolorze granatowym;

6) koszula męska z elanobawełny z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białym;

7) spodnie męskie z elanowełny w kolorze granatowym;

8) sweter półgolf w kolorze granatowym;

9) czapka okrągła z daszkiem, elanowełna w kolorze granatowym, z wizerunkiem logo zarządcy.

2. Wzory:

1) umundurowania dodatkowego (wyjściowego) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) czapek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i w § 2 ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) emblematu „STRAŻ OCHRONY KOLEI", o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

2) koszula męska lub damska z elanobawełny, z długimi rękawami, w kolorze stalowym i białym;

3) pasek skórzany do spodni w kolorze czarnym;

4) półbuty męskie lub damskie w kolorze czarnym;

5) rękawiczki męskie lub damskie skórzane w kolorze czarnym;

6) krawat w kolorze czarnym;

7) skarpety w kolorze czarnym.

4. Decyzję o przydzieleniu funkcjonariuszowi sok umundurowania dodatkowego podejmuje zarządca infrastruktury.

§ 4.
1. W zależności od potrzeb zarządcy infrastruktury mogą przydzielić funkcjonariuszom sok na czas pełnienia służby lub ćwiczeń, wydawane do ich fizycznego zużycia, umundurowanie uzupełniające (specjalne):

1) kombinezon drelichowy w kolorze czarnym;

2) kurtka dwustronna z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ OCHRONY KOLEI"

3) kamizelka z tkaniny wodoodpornej w kolorze żółtym z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ OCHRONY KOLEI"

4) kamizelka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ OCHRONY KOLEI"

5) kamizelka kuloodporna lub udaroodporna;

6) hełm ochronny z indywidualną wkładką dla użytkownika;

7) szalokominiarka w kolorze czarnym;

8) ochraniacze kończyn górnych i dolnych.

2. Z wnioskiem do zarządcy infrastruktury o przydzielenie funkcjonariuszowi umundurowania uzupełniającego występuje:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – w stosunku do funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Komendantów Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei;

2) Komendant Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

§ 5.
Funkcjonariusz sok oprócz umundurowania może nosić:

1) okulary przeciwsłoneczne podczas wystąpień indywidualnych;

2) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym, a także inne przedmioty estetycznie opakowane;

3) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm zamocowanej na krawędzi lewej dolnej klapy kołnierza kurtki, płaszcza, marynarki ubioru służbowego;

4) w czasie uroczystości państwowych i resortowych nadane mu ordery i odznaczenia oraz ich baretki.

§ 6.
1. Funkcjonariusz sok nabywa uprawnienie do przydziału umundurowania po odbyciu służby przygotowawczej.

2. Prawo do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania funkcjonariusz sok nabywa z upływem okresu ich używalności.

3. Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiło przed upływem okresu jego używalności z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza sok, nabywa on prawo do przydziału nowego składnika.

4. W razie utraty lub zniszczenia składnika umundurowania w przypadkach innych niż określone w ust. 3, funkcjonariusz sok otrzymuje nowy składnik umundurowania odpłatnie.

5. Wykaz stanowisk uprawniających do noszenia umundurowania służbowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, a tabelę norm przydziału składników umundurowania służbowego wraz z okresem ich używalności określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Na rękawach umundurowania służbowego umieszcza się emblemat „STRAŻ OCHRONY KOLEI".

2. Emblemat, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:

1) na lewym rękawie koszuli, bluzy i kurtki wykonanej z tkaniny typu „pantera" umundurowania podstawowego (polowego) – 4,5 cm od wszycia rękawa;

2) na lewym rękawie swetra półgolfa umundurowania dodatkowego (wyjściowego) – 4,5 cm od wszycia rękawa.

3. Wzór emblematu noszonego na umundurowaniu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 8.
1. W skład umundurowania funkcjonariuszy sok wchodzą oznaki stopni (dystynkcji) noszone na ubiorach i czapce okrągłej z daszkiem, stanowiącej składnik umundurowania dodatkowego (wyjściowego).

2. Wykaz oznak stopni (dystynkcji) określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Funkcjonariusz sok po odbyciu służby przygotowawczej otrzymuje legitymację służbową funkcjonariusza sok, zwaną dalej „legitymacją", oraz indywidualny znak identyfikacyjny.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy legitymacja i indywidualny znak identyfikacyjny podlegają zwrotowi. Funkcjonariusz sok jest obowiązany również zwrócić legitymację i indywidualny znak identyfikacyjny na czas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

3. W legitymacji, o której mowa w ust. 1, umieszcza się fotografię funkcjonariusza sok w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się imię i nazwisko, stanowisko, numer identyfikacyjny funkcjonariusza, numer legitymacji i okres jej ważności.

4. Wpisy, o których mowa w ust. 3, potwierdza się za pomocą okrągłej pieczęci straży ochrony kolei oraz podpisem osoby upoważnionej do jej wydania.

5. Wzór legitymacji określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

6. Indywidualny znak identyfikacyjny wchodzi w skład umundurowania funkcjonariusza i powinien być noszony na lewej górnej kieszeni umundurowania służbowego.

7. Wzór indywidualnego znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10.
Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz sok jest obowiązany do posiadania legitymacji i indywidualnego znaku identyfikacyjnego, o których mowa w § 9.
§ 11.
1. Wydającym, wymieniającym, deponującym i odbierającym legitymację oraz indywidualny znak identyfikacyjny funkcjonariusza sok jest:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – w stosunku do funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Komendantów Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei;

2) Komendant Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) uszkodzenia lub zniszczenia;

2) upływu okresu ważności;

3) przeniesienia służbowego;

4) zmiany stanowiska;

5) zmiany imienia lub nazwiska.

§ 12.
W przypadku utraty legitymacji lub znaku identyfikacyjnego, funkcjonariusz sok jest obowiązany niezwłocznie powiadomić wydającego, o którym mowa w § 11.
§ 13.
1. Poszczególne składniki umundurowania funkcjonariusz sok nosi zgodnie z zestawami zbiorczymi, ustalonymi z uwzględnieniem pory roku.

2. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.

3. Miesiące marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy. W okresie przejściowym funkcjonariusz sok podczas wystąpień indywidualnych może nosić składniki umundurowania przewidziane na okres letni lub zimowy.

§ 14.
1. Rodzaj umundurowania służbowego dla funkcjonariusza sok, w zależności od warunków atmosferycznych, w przypadku wystąpień grupowych podczas realizacji zadań służbowych ustala:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – dla funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Komendantów Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei;

2) Komendant Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Komendanci wymienieni w ust. 1 kontrolują przestrzeganie przez funkcjonariuszy sok przepisów o umundurowaniu.

§ 15.
Funkcjonariusz sok może być zwolniony z obowiązku pełnienia służby w umundurowaniu:

1) za zgodą bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym charakter wykonywanych czynności;

2) w czasie narad i spotkań organizowanych poza siedzibami jednostek organizacyjnych straży ochrony kolei, jeśli organizatorem tych spotkań nie jest straż ochrony kolei;

3) w innych uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego przełożonego.

§ 16.
Funkcjonariuszowi sok zabrania się:

1) noszenia składników umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem;

2) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;

3) noszenia składników umundurowania innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego rodzaju umundurowania;

4) noszenia składników umundurowania, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi wzorami i opisami;

5) dokonywania samodzielnych przeróbek lub poprawek składników umundurowania powodujących ich zniekształcenie.

§ 17.
Funkcjonariuszowi sok, który nie wykonuje obowiązków służbowych w okresie powyżej 3 miesięcy, umundurowanie nie przysługuje.
§ 18.
Umundurowanie przechodzi na własność funkcjonariusza sok:

1) po upływie okresu jego używalności;

2) z chwilą przejścia na emeryturę lub rentę.

§ 19.
Funkcjonariusz sok obowiązany jest przydzielone umundurowanie utrzymywać w należytym stanie.
§ 20.
Dopuszcza się używanie dotychczasowego umundurowania do czasu zużycia zapasów.
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1. [WZORY UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 września 2004 r. (poz. 2299)


Załącznik nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CZAPKI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI DO UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO]

Załącznik nr 3

CZAPKI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI DO UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ WYKONANĄ Z TKANINY TYPU "PANTERA" FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 4

WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ WYKONANĄ Z TKANINY TYPU „PANTERA” FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika


 

Załącznik 5. [WYKAZ STANOWISK UPRAWNIAJĄCYCH DO NOSZENIA UMUNDUROWANIA W CZASIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 5

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIAJĄCYCH DO NOSZENIA UMUNDUROWANIA W CZASIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika


 

Załącznik 6. [TABELA NORM PRZYDZIAŁU SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI Z OKRESEM ICH UŻYWALNOŚCI]

Załącznik nr 6

TABELA
NORM PRZYDZIAŁU SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI Z OKRESEM ICH UŻYWALNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR EMBLEMATU UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 7

WZÓR EMBLEMATU UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika

Załącznik 8. [WYKAZ DYSTYNKCJI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 8

WYKAZ
DYSTYNKCJI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 9

WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR INDYWIDUALNEGO ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR INDYWIDUALNEGO ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »