reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 listopada 2004 r.

w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzędem"

2) mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku funkcyjnego.

§ 2.
1. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów Urzędu, zwanej dalej „kwotą bazową", jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

1

Ekspert uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego orzekania i jednocześnie do udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów

3,1

2

Ekspert uprawniony do udzielania praw z rejestracji

2,6

3

Asesor uprawniony do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego orzekania i jednocześnie do udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów

2,1

4

Asesor uprawniony do udzielania praw z rejestracji

1,8

5

Aplikant ekspercki przygotowujący się do udzielania patentów lub praw ochronnych albo do orzekania w sprawach spornych, a także aplikant przygotowujący się do takiego orzekania i jednocześnie do udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów

1,1–1,8

6

Aplikant ekspercki przygotowujący się do udzielania praw z rejestracji

1,1–1,5

2. Wynagrodzenie zasadnicze eksperta orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 2,6.

3. Wynagrodzenie zasadnicze asesora orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,8.

4. Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta eksperckiego przygotowującego się do orzekania w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,1–1,5.

§ 3.
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku funkcyjnego eksperta:

Stawka

Funkcja

Mnożniki kwoty bazowej

1

Dyrektor Departamentu, Zastępca Dyrektora Departamentu, Przewodniczący kolegium orzekającego

0,6–1,2

2

Naczelnik wydziału,
Koordynator

0,4–0,9

3

Opiekun aplikacji lub asesury

0,1–0,3

§ 4.
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia dodatku funkcyjnego dla rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz dodatku funkcyjnego dla przewodniczących i członków składów orzekających komisji dyscyplinarnych ekspertów:

Stawka

Funkcja

Mnożnik kwoty bazowej

1

Rzecznik dyscyplinarny

0,4

2

Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów

0,15

3

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego

0,1

4

Członek składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów

0,1

§ 5.
W przypadku zajmowania stanowisk uprawniających do więcej niż jednego dodatku funkcyjnego ustala się jeden dodatek funkcyjny według wyższego mnożnika.
§ 6.
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę na stanowisku eksperta:

Staż pracy na stanowisku eksperta

Mnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 1 w tabeli w § 2 ust. 1

Mnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 2 w tabeli w § 2 ust. 1 oraz w § 2 ust. 2

5 lat

0,155

0,13

6–20 lat

0,155 + 0,031 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta

0,13 + 0,026 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 144, poz. 1212), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama