| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania2)

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ze względu na sposób zamykania wyróżnia się następujące rodzaje opakowań materiału siewnego:

1) samozamykające się;

2) zszywane;

3) zaklejane;

4) hermetyczne;

5) zawiązywane.

2. Opakowania, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 3 i 4 – zabezpiecza się przez nalepianie etykiety samoprzylepnej;

2) pkt 2 – zabezpiecza się przez przeszycie etykiety szwem zamykającym opakowanie;

3) pkt 5 – zabezpiecza się przez plombowanie plombą stosowną do etykiety.

§ 2.
Materiał siewny kategorii elitarny oraz wszystkie kategorie materiału siewnego ziemniaka pakuje się w nowe worki albo w czyste i zdezynfekowane skrzyniopalety lub kontenery.
§ 3.
Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:

1) posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy zapakowanego materiału siewnego;

2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego;

3) zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami – w przypadku materiału siewnego zaprawionego;

4) chronić otoczkę materiału siewnego – w przypadku materiału siewnego otoczkowanego.

§ 4.
1. Opakowanie materiału siewnego zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający otwarcie bez uszkodzenia tego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, może być plomba, etykieta samoprzylepna lub etykieta przeszyta.

§ 5.
Etykietowaniu podlegają wszystkie rodzaje opakowań materiału siewnego, a także następujące jednostki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego winorośli:

1) pojedyncze rośliny lub ich części;

2) wiązki;

3) pojemniki wielokomorowe;

4) kartony;

5) worki;

6) palety.

§ 6.
Etykietę na opakowaniu materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Etykieta nie może być powtórnie użyta.
§ 7.
Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 8.
1. Informacje na etykietach umieszcza się przy użyciu techniki drukarskiej lub innej o podobnym charakterze, zapewniającej trwałość zapisów.

2. W przypadku materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje dotyczące nazwy gatunku, nazwy odmiany, statusu zdrowotności albo stopnia kwalifikacji, ilości, wieku oraz formy materiału szkółkarskiego, roku dokonania oceny mogą być wpisywane przez dostawcę pismem odręcznym.

§ 9.
Informacje umieszczane na etykietach dla materiału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Fakt otwarcia opakowania przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu dokonania oceny, pobrania próby lub kontroli powinien być w sposób czytelny oznakowany na etykiecie lub opakowaniu, z podaniem daty i numeru próbobiorcy.
§ 11.
Etykiety założone przed dniem 1 maja 2004 r. zachowują ważność w obrocie do wyczerpania.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia następujących dyrektyw:

– dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, z późn. zm.),

– dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. ustanawiającej wykaz warunków, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców, stosownie do dyrektywy Rady nr 92/341 EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 89, poz. 859) zachowanym w mocy na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

Załącznik 1. [ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 526)

Załącznik nr 1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJE UMIESZCZANE NA ETYKIETACH DLA MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załącznik nr 2

INFORMACJE UMIESZCZANE NA ETYKIETACH DLA MATERIAŁU SIEWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »