| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005–20072)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

2) wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem;

3) długość okresu rozliczeniowego;

4) substancje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

5) współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.

§ 2.
Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych tych instalacji są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Długość okresu rozliczeniowego dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wynosi 3 lata i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 4.
W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest objęty dwutlenek węgla (CO2).
§ 5.
Współczynnik ocieplenia dla dwutlenku węgla (CO2) służy do porównania wielkości udziału różnych gazów w globalnym ociepleniu i wyraża wielkość wpływu cząsteczki danego gazu na pochłanianie promieniowania długofalowego Ziemi w stosunku do pochłaniania tego promieniowania przez cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) i wynosi 1.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Rozporządzenie transponuje załącznik I do dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 25.10.2003, str. 32; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631).

Załącznik 1. [RODZAJE INSTALACJI OBJĘTYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOŚCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 września 2005 r. (poz. 1646)

RODZAJE INSTALACJI OBJĘTYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOŚCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM

Sektor

Kod

Rodzaj instalacji

Wartości progowe

1

2

3

4

Przemysł
energetyczny

E1

instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych i komunalnych

nominalna moc cieplna1 ponad 20 MW

 

E2

rafinerie ropy naftowej

 

E3

piece koksownicze

Hutnictwo i przemysł metalurgiczny

F1

instalacje prażenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej

 

F2

instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali

zdolność produkcyjna2 ponad 2,5 tony wytopu na godzinę

Przemysł mineralny

M1.1

instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych

zdolność produkcyjna2 ponad 500 ton na dobę

 

M1.2

instalacje do produkcji wapna w piecach obrotowych

piec o zdolności produkcyjnej2 ponad 50 ton na dobę

 

M2

instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego

zdolność produkcyjna2 ponad 20 ton wytopu na dobę

 

1

2

3

4

 

M3

instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

zdolność produkcyjna2 ponad 75 ton na dobę lub pojemność pieca przekraczająca 4 m3 i gęstość ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca

Inne

O1

instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych

 

O2

instalacje do produkcji papieru lub tektury

zdolność produkcyjna2 ponad 20 ton na dobę

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolność produkcyjna) charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

 

1 Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu.

2 Maksymalna ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 października 2005 r.

Rozporządzenie traci moc 11 kwietnia 2006 r. na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 60, poz. 429).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »