| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

Na podstawie art. 91 § 8 w związku z art. 136 § 1 i art. 142 § 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761, z późn. zm.2)) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 12, poz. 104, Nr 145, poz. 1538 i Nr 243, poz. 2427 oraz z 2005 r. Nr 181, poz. 1500.

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 marca 2006 r. (poz. 399)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

1

sędzia pełniący obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

8

2

prezes sądu apelacyjnego,
prezes sądu okręgowego,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

8

3

wiceprezes sądu apelacyjnego,
wiceprezes sądu okręgowego,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

7

4

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,
kierownik ośrodka zamiejscowego,
przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych,
prezes sądu rejonowego,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,
sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

6

5

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym,
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym,
wizytator w sądzie apelacyjnym,
wizytator w sądzie okręgowym,
sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,
sędzia, delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

5

6

wiceprezes sądu rejonowego,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,
zastępca rzecznika dyscyplinarnego,
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

4

7

kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,
kierownik sekcji w sądzie okręgowym,
kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy

3

8

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

2

9

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym, kierownik sekcji w sądzie rejonowym,
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

1

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szukampracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »