REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 64 poz. 447

USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2406) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.”.

Art. 2.
1. W okresie od dnia 31 grudnia 2005 r. do dnia 8 lutego 2006 r. do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie wlicza się pomocy w zakresie dożywiania oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

2. Przepis art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 9 lutego 2006 r.

Art. 3.
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 4.
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

[1] Ustawa wchodzi w życie 18 kwietnia 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-18
  • Data wejścia w życie: 2006-04-18
  • Data obowiązywania: 2006-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA