| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

Na podstawie art. 14a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. Nr 21, poz. 185) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli w części 4 „Województwo Lubuskie” po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze”;

2) w tabeli w części 5 „Województwo Łódzkie” po pkt 71 dodaje się pkt 72 w brzmieniu:

„72. Oddział Filmoteki Narodowej w Warszawie”;

3) w tabeli w części 7 „Województwo Mazowieckie”:

a) pkt 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Filmoteka Narodowa w Warszawie, wraz z obiektem:

– przy ul. Wałbrzyskiej 6/12”,

b) pkt 83 otrzymuje brzmienie:

„83. Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie”,

c) uchyla się pkt 84 i 86,

d) po pkt 86 dodaje się pkt 87–93 w brzmieniu:

„87. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, wraz z obiektami:

– „Zamek Ostrogskich”, przy ul. Okólnik 1 w Warszawie,

– Zespół Dworsko-Parkowy w Brochowie

88. Instytut Adama Mickiewicza, wraz z obiektem:

– przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie

89. Instytut Teatralny w Warszawie

90. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

91. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, wraz z obiektem:

– przy ul. Brzozowej 35

92. Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie

93. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, wraz z obiektem:

– Zespół Pałacowo-Parkowy w Otwocku Wielkim”;

4) w tabeli w części 9 „Województwo Podkarpackie” uchyla się pkt 30;

5) w tabeli w części 10 „Województwo Podlaskie” uchyla się pkt 27;

6) w tabeli w części 16 „Województwo Zachodniopomorskie” uchyla się pkt 4.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »