| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi wraz ze wskazaniem zasięgu terytorialnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1. Podmiotami obowiązanymi do zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym są:

1) lekarz, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer lub pielęgniarka w zakładzie opieki zdrowotnej;

2) osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki;

3) osoba fizyczna inna niż wymieniona w pkt 2, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;

4) podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego lub substancji czynnej do obrotu;

5) organy nadzoru, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują zgłoszenia otrzymanych informacji o zatruciach produktami biobójczymi ośrodkowi toksykologicznemu właściwemu ze względu na zasięg terytorialny.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 180, poz. 1491 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935.

Załącznik 1. [WYKAZ OŚRODKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ ZATRUĆ PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2006 r. (poz. 1143)

WYKAZ OŚRODKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ ZATRUĆ PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI

1) Centrum Informacji Toksykologicznej
I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademia Medyczna Gdańsk
ul. Dębinki 7; 80-211 Gdańsk

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

2) Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

3) Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych im. dr Wandy Błeńskiej
Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce
Szpital im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

4) Biuro Informacji Toksykologicznej
III Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Toksykologii Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego
Al. Solidarności 67; 03-401 Warszawa

– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »