| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

Na podstawie art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli:

1) nie mogą być organizacyjnie powiązane z podmiotem kontrolowanym:

a) ubiegającym się o wstępne uznanie za grupę producentów owoców i warzyw,

b) ubiegającym się o uznanie za organizację producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie,

c) będącym wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw,

d) będącym uznaną organizacją producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszeniem;

2) powinny zatrudniać pracowników:

a) w liczbie zapewniającej samodzielne przeprowadzenie powierzonej kontroli,

b) posiadających co najmniej średnie wykształcenie ogrodnicze, rolnicze, techniczne lub finansowo-księgowe, odpowiadające zakresowi czynności kontrolnych;

3) powinny dysponować pomieszczeniami i sprzętem informatycznym, poligraficznym oraz oprogramowaniem zapewniającym przetwarzanie danych w zakresie powierzonej kontroli.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Zagórski

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli (Dz. U. Nr 144, poz. 1521), które na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 220, poz. 1601), utraciło moc z dniem 2 lipca 2006 r.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. (poz. 1608)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »