| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 68) w § 2:

1) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminach do dnia: 10 stycznia, 10 kwietnia i 10 września każdego roku, składają, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi jednostki samorządu terytorialnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a także instytucji filmowych i instytucji kultury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

1a. Wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków określonego w ust. 1.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.”.

§ 2.
Wnioski złożone do dnia 15 listopada 2006 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia 2006 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »