| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

Na podstawie art. 147m pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przysługują:

1) dodatkowe wyposażenie;

2) nieodpłatne dostarczanie przesyłek listowych z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz nadawanie ich do kraju;

3) limit bezpłatnych rozmów telefonicznych;

4) nieodpłatne korzystanie z codziennej prasy polskiej o zasięgu ogólnokrajowym, z mediów elektronicznych i Internetu.

§ 2.
Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 1–4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, niezależnie od świadczeń, o których mowa w § 1, przysługują:

1) bezpłatne uczestnictwo w kursie nauki języka obcego;

2) bezpłatny przejazd z rejonu działania kontyngentu Straży Granicznej do kraju i z powrotem, w przypadku śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny.

§ 3.
Dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) wykaz dyżurnych telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych lub przedstawicielstw państw biorących udział w misji zagranicznej, w której uczestniczy kontyngent Straży Granicznej;

2) informację pisemną o przypadkach i zasadach dopuszczalnego użycia broni palnej oraz zastosowania środków przymusu bezpośredniego, obowiązujących w misji zagranicznej, w której uczestniczy kontyngent Straży Granicznej;

3) notatkę sporządzoną w języku urzędowym państwa, na którego terytorium funkcjonariusz przebywa, zawierającą informację o statusie prawnym funkcjonariusza oraz prośbę o udzielenie mu koniecznej pomocy;

4) dokumenty pomocnicze, takie jak: mapa państwa lub regionu, w którym stacjonuje kontyngent Straży Granicznej, rozkład tras i jazdy ważniejszych środków komunikacji oraz słownik językowy zapewniający podstawowe słownictwo do komunikowania się z ludnością tego państwa.

§ 4.
1. Limit bezpłatnych rozmów telefonicznych, o którym mowa w § 1 pkt 3, realizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych kontyngentu Straży Granicznej, wynosi 15 minut miesięcznie.

2. W przypadku braku możliwości realizacji prawa do limitu bezpłatnych rozmów telefonicznych w sposób określony w ust. 1, funkcjonariuszowi wypłaca się miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości 20 USD.

§ 5.
1. Bezpłatny przejazd z rejonu działania kontyngentu Straży Granicznej do kraju i z powrotem, o którym mowa w § 2 pkt 2, przysługuje funkcjonariuszowi jednorazowo w okresie delegowania do pełnienia służby w danym kontyngencie.

2. Najbliższymi członkami rodziny funkcjonariusza, o których mowa w § 2 pkt 2, są: jego małżonek, dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, a także jego rodzice i rodzeństwo.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »