| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 29 kwietnia 2007 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 lutego 2007 r. (poz. 174)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dziwnowa

2

do 12 marca 2007 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

 

 

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 15 marca 2007 r.

zgłaszanie kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

4

do 19 marca 2007 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 4 kwietnia 2007 r.

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

6

do 5 kwietnia 2007 r.
(do godz. 2400)

zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

7

do 10 kwietnia 2007 r.

powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 

 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

 

 

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

 

 

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

od 16 kwietnia 2007 r. .

rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 16 kwietnia 2007 r.

podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat,

 

 

sporządzenie spisu wyborców

10

27 kwietnia 2007 r. o godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

11

28 kwietnia 2007 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12

29 kwietnia 2007 r.
godz. 600
2000

przeprowadzenie głosowania

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »