| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) po art. 38 dodaje się art. 38a i 38b w brzmieniu:

„Art. 38a. Reprezentantom Polski na zawodach „Przyjaźń 84”, którzy:

1) zostali zakwalifikowani do składu reprezentacji kraju na igrzyska olimpijskie, które odbyły się w Los Angeles w 1984 r.,

2) zdobyli co najmniej 1 medal na zawodach „Przyjaźń 84”,

3) spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1 pkt 2–6

– przysługuje świadczenie pieniężne z budżetu państwa przyznawane i wypłacane w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ust. 2–9.

Art. 38b. Do świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 i art. 38a, stosuje się przepisy art. 23b ust. 11 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) w art. 23b ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 2, art. 38 ust. 1 lub art. 38a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, przysługuje jej jedno świadczenie wybrane przez tę osobę.”.

Art. 3.
Wnioski w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w art. 38a ustawy wymienionej w art. 1, złożone przed dniem 1 lipca 2007 r., rozpatruje się od dnia 1 lipca do dnia 20 lipca 2007 r. Do wniosków tych nie stosuje się terminu określonego w art. 38 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 208, poz. 1531.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »