| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wojewódzki inspektorat transportu drogowego, zwany dalej „wojewódzkim inspektoratem”, zapewnia właściwemu terytorialnie wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego realizację jego zadań.
§ 2.
1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) wydział inspekcji;

2) wydziały lub samodzielne stanowiska do spraw:

a) finansowo-księgowych,

b) kadr,

c) administracyjno-technicznych,

d) prawnych.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału.

3. Wydziałem albo samodzielnym stanowiskiem do spraw finansowo-księgowych kieruje główny księgowy.

4. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy oraz w celu usprawnienia działania wojewódzkiego inspektoratu mogą być utworzone oddziały wydziału inspekcji, kierowane przez wyznaczonego inspektora transportu drogowego.

§ 3.
1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez wojewodę, po zaopiniowaniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych;

2) zakres działania samodzielnych stanowisk;

3) siedziby, zakresy i obszary działania oddziałów wydziału inspekcji - w przypadku ich utworzenia.

§ 4.
Regulaminy organizacyjne wojewódzkich inspektoratów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1827 oraz z 2003 r. Nr 232, poz. 2335).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »