| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 566,4226 ha położone na terenach miast: Iłża, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów, Stąporków i Szydłowiec oraz gmin: Końskie, Mniszków, Morawica i Tułowice.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” jest zlokalizowana na gruntach o łącznej powierzchni 566,4226 ha, położonych w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim, na terenie miast: Iłża, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów, Stąporków i Szydłowiec oraz gmin: Końskie, Mniszków, Morawica i Tułowice.”,

b) w Podstrefie Starachowice:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa jest położona na terenie miasta Starachowice i składa się z ośmiu obszarów o łącznej powierzchni 171,0019 ha.”,

– opis granic i terenu Obszaru nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar nr 1 – o powierzchni 145,1510 ha

Obręb 01, arkusze mapy nr: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Granica biegnie od punktu nr 5992, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 163/8, wspólnego dla działek: 163/7 i 162/5. Od punktu nr 5992 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5927. Odcinek od punktu nr 5992 do punktu nr 5927 stanowi granicę działek: 162/5 i 163/8. Z punktu nr 5927 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 5928. W punkcie nr 5928 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim, północną stroną toru próbnych jazd, przez punkty nr: 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do punktu nr 5949. Z punktu nr 5949, który jest punktem granicznym między działkami: 3/10, 3/16, 162/5 i 162/18, granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6036, 6037, 6038 do punktu nr 6039. W punkcie nr 6039 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 6040, 6424, 6407, 6045, 6042, 6043 do punktu nr 1107. Z punktu nr 1107 granica biegnie południową krawędzią ul. Bugaj, przez punkty nr: 6326, 264 do punktu nr 265. W punkcie nr 265 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 269. W punkcie nr 269 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 268. W punkcie nr 268 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 266. Z punktu nr 266 granica biegnie południową krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 267. Opisany odcinek od punktu nr 5949 do punktu nr 267 stanowi granicę między działkami: 3/10, 3/9, 20, 23 a działkami: 3/16, 3/11, 3/4, 21/1, 21/2, 22 i 24. Z punktu nr 267 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1229, 1186, 1184, 1182, 1228 do punktu nr 1189. Odcinek od punktu nr 267 do punktu nr 1189 stanowi granicę między działką 24 a działkami: 26 i 25. W punkcie nr 1189 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, po granicy między działkami: 25 i 162/17, przez punkt nr 1190 do punktu nr 1211. Z punktu nr 1211, który jest punktem granicznym między działkami: 162/17, 25, 27, 15 i 328, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, prawą stroną działki 328, przez punkty nr: 1211, 6083, 6084, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227 do punktu nr 1191. W punkcie nr 1191 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1456. W punkcie nr 1456 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym, po granicy między działkami: 151/1204, 331 i 327/64, 327/94, 327/46, przez punkty nr: 1595, 1591 do punktu nr 1462. W punkcie nr 1462 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, południową linią rozgraniczającą działkę 151/1204, będącą w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Starachowice, z działką 327/101, przez punkt nr 4088 do punktu nr 6377. W punkcie nr 6377 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 6378 do punktu nr 6379. Odcinek od punktu nr 6377 do punktu nr 6379 stanowi granicę między działkami: 327/101, 327/99, 327/102, 327/100. W punkcie nr 6379 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4059. W punkcie nr 4059 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1455, 1442 do punktu nr 1166. Odcinek od punktu nr 6379 do punktu nr 1166 stanowi granicę między działką 327/88 a działkami: 327/100, 332, 347 i 350 – droga dojazdowa do ul. Radomskiej. Z punktu nr 1166 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1157. W punkcie nr 1157 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do punktu nr 1095. W punkcie nr 1095 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1454, 1452, 1449 do punktu nr 624. Odcinek od punktu nr 1166 do punktu nr 624 stanowi granicę między działkami: 327/88, 327/48, 327/49, 327/117, 327/118, 727/7 a działkami: 351/4, 352, 327/3, 724, 727/1. W punkcie nr 624 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 625, który jest punktem granicznym działek: 727/1, 729/5, 729/20. W punkcie nr 625 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1568, 1569, 1570, 1571 do punktu nr 1572. Odcinek od punktu nr 625 do punktu nr 1572 stanowi granicę między działkami: 729/20, 729/22 a działkami: 729/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 5650, 1573 do punktu nr 1574. W punkcie nr 1574 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 1576, 2372, 1585, 1586 do punktu nr 1559. W punkcie nr 1559 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1583 i 1584 do punktu nr 2-30. Odcinek od punktu nr 1572 do punktu nr 2-30 stanowi granicę między działkami: 729/22, 729/38 i 734 a działkami: 732, 731, 730, 733. W punkcie nr 2-30 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym, prawą stroną ul. Radomskiej, między działką 734 a granicą obrębu nr 02, przez punkty nr: 2-31, 2-32, 2-33 do punktu nr 1582. Z punktu nr 1582, który jest punktem granicznym działek: 734 i 729/38, granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu nr 01 i nr 02, ul. Radomską, przez punkty nr: 2-34, 5651, 2-35, 2-36, 5766, 2-37, 6200, 6199, 6198, 6168, 2-38, 2-39, 5693, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do punktu nr 2-47. Odcinek od punktu nr 1582 do punktu nr 2-47 stanowi granicę między działkami: 729/16, 729/17, 729/39, 729/40, 729/41, 729/42, 729/35, 729/28, 729/24 a działką 3/2. W punkcie nr 2-47 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 5634, 5635 do punktu nr 1664. Z punktu nr 1664 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 5821, 1665 i 1666 do punktu nr 1667. W punkcie nr 1667 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1668, 1669 do punktu nr 1670. Odcinek od punktu nr 2-47 do punktu nr 1670 stanowi granicę między działkami: 729/24, 729/28, 729/13 a działkami: 742, 729/14 i 740. W punkcie nr 1670 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. 1-go Maja, przez punkty nr: 1671, 1677, 1672, 1433, 1837, 1648, 5876, 5865, 1650, 1651, 1652, 1653 do punktu nr 5878. W punkcie nr 5878 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5881, 5882, 5884, 5885 do punktu nr 5886. W punkcie nr 5886 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1658, 1659, 1666, 1661, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 do punktu nr 1661. W punkcie nr 1661 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. 1-go Maja, przez punkty nr: 2320, 6641, 2321, 6645, 2322, 6647, 6594, 2323, 2324 do punktu nr 6596. W punkcie nr 6596 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6601, 2316, 2424, 2318, 2317, 1165, 1765, 1833, 1733, 1732 do punktu nr 1597. Odcinek od punktu nr 1670 do punktu nr 1597 stanowi granicę między działkami: 729/13, 729/3, 727/15, 327/51, 327/112, 723/7, 723/6, 723/5, 723/4, 327/31 a działkami: 742, 741, 721, 722, 86. W punkcie nr 1597 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 1598, 5724, 9744, 5725, 5740, 5726, 5727, 5990, 5728, 5986 do punktu nr 5991. Odcinek od punktu nr 1597 do punktu nr 5991 stanowi granicę między działkami: 327/39, 327/85, 327/86, 327/108, 163/17, 163/18, 163/4, 163/13 a działkami: 86, 327/45, 327/44, 163/2. W punkcie nr 5991 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 do punktu nr 5992, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 5991 do punktu nr 5992 stanowi granicę między działkami: 163/7, 163/6 a działkami: 163/13, 163/9, 163/8.”,

– w Obszarze nr 5, 5(A) opis granic i terenu Obszaru nr 5(A) otrzymuje brzmienie:

Obszar nr 5(A) – o powierzchni 0,3528 ha

Granica biegnie od punktu nr 76, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 884/17, wspólnego dla działek: 884/6 i 763, w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi krajowej Nr 42 – ul. Ostrowiecka przez punkty nr: 80, 375 do punktu nr 376. W punkcie nr 376 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 433. W punkcie nr 433 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 434 do punktu nr 416. W punkcie nr 416 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 76, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 416 do punktu nr 76 stanowi granicę między działkami: 763, 884/15, 884/6 a działkami: 884/16, 884/17.”,

c) w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa jest położona na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 63,0614 ha.”,

– w opisie granic i terenu Obszaru nr 2:

– – wyrazy „o powierzchni 7,5271 ha” zastępuje się wyrazami „o powierzchni 7,4489 ha”,

– – opis granic i terenu Części I otrzymuje brzmienie:

„Część I

Granica biegnie od punktu nr 504, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, wspólnego dla działek: 2/41, 2/42, 2/21, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego do punktu nr 505. W punkcie nr 505 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 177, 181, 75, 79, 81, 82 do punktu nr 182. W punkcie nr 182 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 236. W punkcie nr 236 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 86, 87, 21 do punktu nr 210. W punkcie nr 210 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 235. W punkcie nr 235 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 235, 234 do punktu nr 233. W punkcie nr 233 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 232, 243, 227, 226 do punktu nr 225. W punkcie nr 225 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 216, 217 do punktu nr 213. W punkcie nr 213 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 219, 218, 522, 521, 520, 523 do punktu nr 194. Z punktu nr 194 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 196, 200 do punktu nr 67. W punkcie nr 67 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 205. W punkcie nr 205 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 201. Odcinek od punktu nr 504 do punktu nr 201 stanowi granicę między działkami: 2/42, 2/51, 2/45, 2/54, 2/48, 2/49, 2/66, 2/67, 2/69, 2/74, 2/62, 2/38 a działkami: 2/40, 2/53, 2/64, 2/65, 2/68, 2/61, 2/63, 2/33, 2/32, 2/73, 2/74, 2/11, 2/38, 2/37, 2/36. W punkcie nr 201 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 515. W punkcie nr 515 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 172, 517 do punktu nr 202. W punkcie nr 202 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99, 165, 164, 163, 168, 171, 166, 167, 170, 108, 109, 110, 111, 158, 112, 113, 114, 3097 do punktu nr 3098. W punkcie nr 3098 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 506, 509 do punktu nr 504, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 201 do punktu nr 504 stanowi granicę działek: 2/34, 2/80, 2/78, 2/76, 2/75, 2/22, 2/21 ze wschodnią granicą obrębu nr 35.

Wewnątrz opisywanej części znajdują się działki: 2/56, 2/62, 2/29, 2/31, które nie są objęte starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.”,

d) w Podstrefie Końskie:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa położona jest na terenie miasta i gminy Końskie i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 36,1300 ha.”,

– opis granic i terenu Obszaru nr 1 otrzymuje brzmienie:

Obszar nr 1 – o powierzchni 10,4365 ha

Obręb 1 m. Końskie, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 4312, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 957/10, w kierunku południowym przez punkty nr: 4313, 4314, 4315, 4316 do punktu nr 4317. W punkcie nr 4317 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 4577, 4578 do punktu nr 4318. W punkcie nr 4318 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 4563, 4319, 4320 do punktu nr 4541. W punkcie nr 4541 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 4587, 4588, 4591, 4592 do punktu nr 4517. Odcinek od punktu nr 4312 do punktu nr 4517 stanowi granicę między działkami: 957/10, 957/62, 957/63, 957/47, 957/65 a działkami: 957/52, 957/43, 957/50, 957/25, 957/27. W punkcie nr 4517 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 4548, 4551, 4562, 4561, 4324, 4576, 4326, 4327, 4328, 11568, 4329, 4330, 4310 do punktu nr 4311. W punkcie nr 4311 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 4312, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 4517 do punktu nr 4312 stanowi granicę między działkami: 957/65, 957/64, 957/55, 957/10 a działkami: 957/27, 957/41,957/52.”,

– skreśla się opis granic i terenów Obszarów nr: 1(A) i 1(B),

– dodaje się opis granic i terenu Obszaru nr 4 w brzmieniu:

Obszar nr 4 – o powierzchni 5,6532 ha

Obręb 1 m. Końskie

Granica biegnie od punktu nr J-773, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 690/2 wspólnego z działkami 23/1 i 392, w kierunku wschodnim, po granicy obrębów między m. Końskie a wsią Kornica przez punkty nr: J-774, J-775, J-776, J-777, J-778, J-779 do punktu nr J-780. Odcinek od punktu nr J-773 do punktu nr J-780 stanowi granicę między działkami: 691, 392, 301 a działką 770/1. W punkcie nr J-780 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 2226, 2233, 2236, 2247, 2255 do punktu nr 2266. Odcinek od punktu nr J-780 do punktu nr 2266 stanowi granicę między działkami: 700, 705 a działką 770/1. W punkcie nr 2266 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2265, 2262, 2261, 2260, 2259 do punktu nr 2258. W punkcie nr 2258 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 2270. W punkcie nr 2270 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2271, 2272, 2273, 2274, 2264, 2267 do punktu nr 2268. W punkcie nr 2268 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 2276, 2282, 2293, 2300, 2307, 2314, 2321 do punktu nr 2329. Odcinek od punktu nr 2266 do punktu nr 2329 stanowi granicę między działkami: 691/1, 702, 706, 705, 716, 717 a działkami: 701, 707 i 770/1. W punkcie nr 2329 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323 do punktu nr 2322 wspólnego dla działek: 716, 717 z działką 23/1 – droga powiatowa Końskie-Opoczno. W punkcie nr 2322 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2315, 2308, 2301, 2294, 2287, 2277, 2269, 2256, 2248, 2237, 2214, 2212 do punktu nr J-773, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Szydłowiec:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa położona jest na terenie miasta Szydłowiec. Składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 13,5147 ha.”,

– w opisie granic i terenu Obszaru nr 2 wyrazy „o powierzchni 0,9651 ha” zastępuje się wyrazami „o powierzchni 0,9688 ha”,

– w opisie granic i terenu Obszaru nr 4 wyrazy „o powierzchni 1,3146 ha” zastępuje się wyrazami „o powierzchni 1,3225 ha”,

f) opis granic i terenu Podstrefy Morawica otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Morawica

Podstrefa jest położona na terenie gminy Morawica i składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 80,3698 ha.

Obszar nr 1 – o powierzchni 4,4368 ha

Obręb 2 Bilcza, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 6837, położonego na granicy z działką 224/214, w kierunku południowym do punktu nr 5873. Odcinek od punktu nr 6837 do punktu nr 5873 stanowi wschodnią i południową granicę działki 224/215 z wewnętrzną drogą dojazdową, składającą się z działek: 224/164 i 224/216. W punkcie nr 5873 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 6838, 6839, 5878, 6642 do punktu nr 6630. Odcinek od punktu nr 5873 do punktu nr 6630 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/218 – wewnętrzna droga dojazdowa. W punkcie nr 6630 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 51 do punktu nr 81. Odcinek od punktu nr 6630 do punktu nr 81 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/178. W punkcie nr 81 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 6836. Odcinek od punktu nr 81 do punktu nr 6836 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/214. Z punktu nr 6836 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 6837, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6836 do punktu nr 6837 stanowi granicę między działką 224/215 a działką 224/214.

Obszar nr 2 – o powierzchni 22,9830 ha

Obręb 2 Bilcza, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 6601, położonego na granicy działek: 224/178 i 224/218 – droga gminna, w kierunku wschodnim do punktu nr 5877. W punkcie nr 5877 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 3597 do punktu nr 3596. W punkcie nr 3596 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5495. W punkcie nr 5495 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 5887. W punkcie nr 5887 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5888. W punkcie nr 5888 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5883, 5885, 3505 do punktu nr 2675. W punkcie nr 2675 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1931. W punkcie nr 1931 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 1797 do punktu nr 5496. Z punktu nr 5496 granica biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do punktu nr 6215. Z punktu nr 6215 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6216, 6213 do punktu nr 6384. W punkcie nr 6384 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 6383. W punkcie nr 6383 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 6382. Z punktu nr 6382 granica biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do punktu nr 3551. W punkcie nr 3551 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3595, 43, 48, 49 do punktu nr 6601, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 – o powierzchni 52,9500 ha

Obręb 7 Dębska Wola, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 42307, położonego na granicy z gruntami wsi Morawica i drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, w kierunku południowo-wschodnim, granicząc z gruntami wsi Morawica, do punktu nr 1599 położonego na granicy z gruntami wsi Wola Morawicka. W punkcie nr 1599 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 4925, 49603, 49604, 40260, 49605 do punktu nr 49606. W punkcie nr 49606 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 49607, 49608 do punktu nr 49609, położonego na granicy z gruntami wsi Chałupki. Z punktu nr 49609 granica biegnie w kierunku południowym, po granicy z gruntami wsi Chałupki, do punktu nr 1330 położonego na granicy z działką 4/4. W punkcie nr 1330 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 4/4, do punktu nr 1098. W punkcie nr 1098 granica załamuje się i biegnie, po granicy działki 4/1, do punktu nr 1099 położonego na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów. Z punktu nr 1099 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnim brzegiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, przez punkty nr: 40470, 1735, 1733, 1731, 4048, 4049, 40500 do punktu nr 42307, od którego rozpoczęto opis.”,

g) w Podstrefie Mniszków:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa położona jest na terenie gminy Mniszków i składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 25,9746 ha.”,

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru nr 2 w brzmieniu:

„Obszar nr 2 – o powierzchni 21,9400 ha

Obręb Stok, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 4, stanowiącego narożnik działek: 26, 961, 270, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 666LP, 665LP, 664LP, 663LP, 662LP do punktu nr 363. W punkcie nr 363 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 661LP, 364, 365, 366, 660LP do punktu nr 367. W punkcie nr 367 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 358. Odcinek od punktu nr 367 do punktu nr 358 stanowi granicę działek: 35 i 36. Z punktu nr 358 granica biegnie do punktu nr 1. W punkcie nr 1 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 355. W punkcie nr 355 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 350, 351 do punktu nr 346. W punkcie nr 346 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 345, 27194, 27193, 329, 330, 331, 1476 do punktu nr 333. W punkcie nr 333 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 334, 5,124 do punktu nr 4, od którego rozpoczęto opis.”,

h) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” dodaje się opis granic i terenów Podstref: Stąporków i Puławy, w brzmieniu:

„Podstrefa Stąporków

Podstrefa jest położona na terenie miasta Stąporków i składa się z pięciu obszarów o łącznej powierzchni 34,1431 ha.

Obszar nr 1 – o powierzchni 10,0362 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 10

Granica biegnie od punktu nr J-1089, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4826/4, w kierunku północnym do punktu nr J-1090. W punkcie nr J-1090 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: J-1092, J-1093, J-1094, J-1095, J-1096 do punktu nr J-1097. W punkcie nr J-1097 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr J-1098. W punkcie nr J-1098 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: J-1099, J-1100, J-1101 do punktu nr J-1102. Odcinek od punktu nr J-1089 do punktu nr J-1101 stanowi granicę między nieruchomościami położonymi w obrębie Niekłań Mały, gmina Stąporków, będącymi w zarządzie Lasów Państwowych, a działką 4826/4, położoną w mieście Stąporków obręb 2. W punkcie nr J-1102 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: J-1103, J-1104 do punktu nr J-1105. W punkcie nr J-1105 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr J-1106. Odcinek od punktu nr J-1101 do punktu nr J-1106 stanowi granicę między nieruchomościami położonymi w obrębie Niekłań Mały, gmina Stąporków, będącymi w zarządzie Lasów Państwowych, a działką 4826/2 położoną w mieście Stąporków obręb 2. W punkcie nr J-1106 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Niekłańskiej, przez punkt nr 2-181 do punktu nr J-1089, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr J-1106 do punktu nr J-1089 stanowi granicę między działką 4836/1 a działkami: 4826/2, 4826/4.

Obszar nr 2 – o powierzchni 1,3620 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 13434, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3007/10 oraz działki 2794/1, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 215, 13435 do punktu nr 13436. W punkcie nr 13436 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 13524, 214 do punktu nr 213. W punkcie nr 213 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 259. Odcinek od punktu nr 213 do punktu nr 259 stanowi granicę między działkami: 3007/8, 3007/11 a działką 3007/12. W punkcie nr 259 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 258. Odcinek od punktu nr 259 do punktu nr 258 stanowi granicę między działkami: 3007/11, 3007/12 a działką 3007/1. W punkcie nr 258 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 274 do punktu nr 275. W punkcie nr 275 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 276, 277, 278 do punktu nr 279. W punkcie nr 279 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 13472. W punkcie nr 13472 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 13473, 13474, 206, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 5840, 262, 13480, 13481, 13482 do punktu nr 13432. Odcinek od punktu nr 13472 do punktu nr 13432 stanowi granicę między działką 3029 – rzeka Czarna a działkami: 3007/12, 3007/5, 3007/6 i 3007/10. W punkcie nr 13432 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 13433 do punktu nr 13434, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 13432 do punktu nr 13434 stanowi granicę między działką 3007/10 a działką 2794/1.

Obszar nr 3 – o powierzchni 11,1758 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 10503, wspólnego dla działek: 2997/5, 2988/1 i 3029 – rzeka Czarna, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 204, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471 do punktu nr 12723. Odcinek od punktu nr 10503 do punktu nr 12723 stanowi granicę między działką 3029 – rzeka Czarna a działkami: 2997/5, 2997/7, 2997/8. W punkcie nr 12723 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 12724, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13545, 13544, 13543, 13542, 13541 do punktu nr 13540. Odcinek od punktu nr 12723 do punktu nr 13540 stanowi granicę między działką 2997/8 a działkami: 3031, 3030/2, 3030/3 – ul. Górnicza. W punkcie nr 13540 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 701. W punkcie nr 701 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 621. W punkcie nr 621 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 619, 620, 702, 703 do punktu nr 13500. Odcinek od punktu nr 13540 do punktu nr 13500 stanowi granicę między działkami: 2997/8, 2997/2 a działką 3026/2. W punkcie nr 13500 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13501. W punkcie nr 13501 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10483. W punkcie nr 10483 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 10482. Odcinek od punktu nr 13500 do punktu nr 10482 stanowi granicę między działką 2997/2 a działką 2996. W punkcie nr 10482 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 716, 717, 718, 719, 720, 726, 722 do punktu nr 360. Odcinek od punktu nr 10482 do punktu nr 360 stanowi granicę między działką 2988/1 a działkami: 3006/4, 3005/4, 3004/4, 3003/4, 3002/4, 3001/4, 3000/4, 2999/5. W punkcie nr 360 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 10551. W punkcie nr 10551 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 205 do punktu nr 10503, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 360 do punktu nr 10503 stanowi granicę między działką 2988/1 a działkami: 2977/6, 2997/5.

Obszar nr 4 – o powierzchni 1,6570 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 11

Granica biegnie od punktu nr 14632, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3032/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 14633 do punktu nr 14634. W punkcie nr 14634 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 84, 14635 do punktu nr 14636. W punkcie nr 14636 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 12475. Odcinek od punktu nr 14634 do punktu nr 12475 stanowi granicę między działkami: 2794/15, 2794/16 a działką 3032/2. W punkcie nr 12475 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12476. W punkcie nr 12476 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12712. Odcinek od punktu nr 12475 do punktu nr 12712 stanowi granicę między działkami: 3035/3, 3035/2 a działką 3032/2. W punkcie nr 12712 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 12713, 12714, 12715 do punktu nr 12716. W punkcie nr 12716 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 12717 do punktu nr 12718. W punkcie nr 12718 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 12719. Odcinek od punktu nr 12476 do punktu nr 12719 stanowi granicę między działkami: 3035/2, 3049, 3035/1 a działką 3032/2. W punkcie nr 12719 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 14637 do punktu nr 14632, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 12719 do punktu nr 14632 stanowi granicę między działkami: 3032/2, 3032/1 a działką 3031 – ul. Górnicza.

Obszar nr 5 – o powierzchni 9,9121 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 12

Granica biegnie od punktu nr 14565, wspólnego dla działek: 3782/68, 3351 i 3811, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 14831, 14832, 14833 do punktu nr 14844. W punkcie nr 14844 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 14843. Odcinek od punktu nr 14844 do punktu nr 14843 stanowi granicę między działkami: 3812/1 a 3816/2. W punkcie nr 14843 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 14842. W punkcie nr 14842 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 do punktu nr 1935. Odcinek od punktu nr 14842 do punktu nr 1935 stanowi granicę między działką 3812/1 a działkami: 3816/2, 3820/2, 3825/2, 3829/2, 3834/2, 3836/2. W punkcie nr 1935 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 14840. W punkcie nr 14840 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 14839, 14868, 14867, 14866 do punktu nr 14584. W punkcie nr 14584 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 206. W punkcie nr 206 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 14563. W punkcie nr 14563 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 168 i 16564 do punktu nr 14565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Puławy

Podstrefa jest położona na terenie miasta Puławy i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 98,9684 ha.

Obszar nr 1 – o powierzchni 82,7291 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1, wspólnego dla działek: 216/3 i 42, w kierunku wschodnim, po granicy działek: 216/3 i 324, przez punkty nr: 357, 358, 443 do punktu nr 433. W punkcie nr 433 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 165, 166, 169, 170 do punktu nr 173. W punkcie nr 173 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 172. W punkcie nr 172 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 171, 168, 167 do punktu nr 164. W punkcie nr 164 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 159. W punkcie nr 159 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 160, 163, 178 do punktu nr 179. W punkcie nr 179 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 180. W punkcie nr 180 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 181, 182, 177, 162, 161 do punktu nr 158. Z punktu nr 158 granica biegnie do punktu nr 157. W punkcie nr 157 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 453. W punkcie nr 453 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 452. W punkcie nr 452 granica załamuje się i biegnie, wzdłuż prawej strony drogi zakładowej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 124. W punkcie nr 124 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 123. W punkcie nr 123 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 122 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 – o powierzchni 7,6572 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 191, będącego punktem granicznym między działkami: 245, 241 – droga zakładowa i 223 – droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 192, 193 do punktu nr 194. W punkcie nr 194 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 195. W punkcie nr 195 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 196. W punkcie nr 196 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 197. W punkcie nr 197 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 198. W punkcie nr 198 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 199. W punkcie nr 199 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 200. Odcinek od punktu nr 197 do punktu nr 200 stanowi granicę między działką 245 a działką 223. W punkcie nr 200 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 191, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 – o powierzchni 6,7621 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 214, będącego punktem granicznym między działkami: 259, 252 – droga zakładowa i 223 – droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 215. W punkcie nr 215 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 216. W punkcie nr 216 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 219. W punkcie nr 219 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 218. W punkcie nr 218 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 220. W punkcie nr 220 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 223. W punkcie nr 223 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 222. W punkcie nr 222 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 214, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisywanego obszaru znajduje się działka 257, która nie jest objęta starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Obszar nr 4 – o powierzchni 1,8200 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 92, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami: 275/5, 231 – droga zakładowa i 267 – droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 692. W punkcie nr 692 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 691. W punkcie nr 691 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 685, 690 do punktu nr 686. W punkcie nr 686 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 687 do punktu nr 689. W punkcie nr 689 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 82. W punkcie nr 82 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 92, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »