| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43, poz. 400 oraz z 2004 r. Nr 208, poz. 2121) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2007 r. (poz. 1485)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNEJ

I. Ministerstwo Finansów

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

Szef Służby Celnej

01

1,870–4,396

Zastępca Szefa Służby Celnej

02

1,559–3,991

Dziekan

03

0,676–2,993

Naczelnik wydziału

03

0,676–2,993

Główny specjalista

04

0,592–2,619

Starszy specjalista

05

0,555–2,307

Specjalista

06

0,536–2,120

Referendarz

07

0,517–1,933

Podreferendarz

08

0,486–1,870

Starszy referent

09

0,470–1,621

Referent

10

0,399–1,247

 

II. Izby celne i urzędy celne

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

Dyrektor izby celnej

01

0,592–3,741

Zastępca dyrektora izby celnej

02

0,526–3,118

Główny księgowa

02

0,526–3,118

Naczelnik urzędu celnego

03

0,523–2,806

Zastępca naczelnika urzędu celnego

03

0,523–2,806

Kapelan (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Naczelnik wydziału (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Rzecznik prasowy (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

 

1

2

3

Audytor wewnętrzny (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
(w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Kierownik oddziału

03

0,523–2,806

Ekspert celny

04

0,486–2,494

Radca prawny

04

0,486–2,494

Kierownik referatu

05

0,480–2,369

Kierownik zmiany

06

0,473–2,120

Inspektor celny

07

0,467–1,933

Starszy kontroler celny

08

0,455–1,870

Kontroler celny

09

0,442–1,683

Młodszy kontroler celny

10

0,430–1,496

Referent

11

0,386–0,997

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »