| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto (Dz. U. Nr 86, poz. 954 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 734).
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2008 r. (poz. 467)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

Szczegółowy opis granic składu wolnocłowego

Skład wolnocłowy zlokalizowany jest na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy składu wolnocłowego.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Ministerstwie Finansów.

Granicę składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian:

Odloty Schengen

1) trzy stanowiska Straży Granicznej mieszczące się w kioskach połączonych bramkami typu „Wanzl”, odgrodzone od strefy ogólnodostępnej hallu na długości 6,5 metra,

2) ściana działowa, stała, szklona typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 15 metrów, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad parterem,

3) ściana działowa, stała, szklona typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 2,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad parterem.

4) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 3,6 metra, oddzielająca pomieszczenie Urzędu Celnego od pustki nad podjazdem pod Terminal,

5) ściana żelbetowa, zewnętrzna o długości 21,0 metrów, oddzielająca pomieszczenie Urzędu Celnego i sklepu od pustki nad podjazdem pod Terminal,

6) ściana żelbetowa zewnętrzna o długości 3,5 metra, oddzielająca pomieszczenie sklepu od pustki nad podjazdem pod Terminal,

7) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 7,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pustki nad podjazdem pod Terminal,

8) ściana żelbetowa o długości 6,2 metra, oddzielająca pomieszczenie sanitarne strefy składu wolnocłowego i executive lounge od szybu instalacyjnego,

9) ściana żelbetowa o długości 3,6 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od szybu instalacyjnego,

10) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, z modułami pełnymi na profilach aluminiowych, o długości 6,8 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad podjazdem pod Terminal,

11) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 6,8 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad podjazdem pod Terminal,

12) ściana żelbetowa o długości 7,8 metra, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od klatki schodowej,

13) ściana żelbetowa o długości 6,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej; w ścianie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2,0 metra (zabezpieczone kartami kontroli dostępu),

14) ściana żelbetowa o długości 7,8 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej; w ścianie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2,0 metra (zabezpieczone kartami kontroli dostępu),

15) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 6,3 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od płyty lotniska,

16) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 31,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od płyty lotniska,

17) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 5,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od płyty lotniska,

18) ściana żelbetowa o długości 7,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej; w ścianie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,8 metra (zabezpieczone kartami kontroli dostępu),

19) ściana żelbetowa o długości 7,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej; w ścianie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,8 metra (zabezpieczone kartami kontroli dostępu),

20) ściana zewnętrzna przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 7,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od płyty lotniska,

21) ściana szklona, działowa, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 6,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia centrum bezpieczeństwa i dozoru technicznego Terminalu oraz hallu ogólnodostępnego; w ścianie drzwi dwuskrzydłowe przejścia służbowego o szerokości 1,8 metra, zamykane na zamek,

22) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 5,5 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia sanitarnego ogólnodostępnego,

23) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 4,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia sanitarnego ogólnodostępnego,

24) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 2,4 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia Urzędu Celnego,

25) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 3,8 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia Urzędu Celnego,

26) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 12,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia Urzędu Celnego i pomieszczenia Straży Granicznej; w ścianie dwoje drzwi płycinowych o szerokości 0,9 metra każde, zamykane na zamek.

Odloty non-Schengen

27) trzy stanowiska Straży Granicznej mieszczące się w kioskach połączonych bramkami typu „Wanzl”,

28) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 3,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szatni personelu kuchennego,

29) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 4,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szatni personelu kuchennego,

30) ściana z płyt gipsowo-kartonowych o długości 3,0 metra (mieszcząca instalacje sanitarne), oddzielająca strefę składu wolnocłowego (WC męski) od szatni personelu,

31) ściana żelbetowa klatki schodowej o długości 2,8 metra,

32) ściana działowa stała, szklona typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 2,6 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od restauracji,

33) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, składająca się z dwóch odcinków ścian o długości 3,3 metra i 5,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego (pomieszczenie dla osób nieakceptowanych), załamana pod kątem prostym w kierunku elewacji zewnętrznej i dochodząca do niej,

34) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 3,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej nad pomieszczeniem przylotu non-Schengen,

35) ściana żelbetowa klatki schodowej K5 o długości 7,2 metra z drzwiami dwuskrzydłowymi zabezpieczonymi kartami kontroli dostępu,

36) ściana żelbetowa klatki schodowej K5 o długości 7,2 metra z drzwiami dwuskrzydłowymi zabezpieczonymi kartami kontroli dostępu,

37) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 5,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni nad dojściem do Terminalu,

38) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 29,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni nad wjazdami do bagażowni przylotów non-Schengen,

39) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 6,4 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej K7,

40) ściana żelbetowa klatki schodowej K7 o długości 6,8 metra z drzwiami dwuskrzydłowymi zabezpieczonymi kartami kontroli dostępu,

41) ściana żelbetowa klatki schodowej K7 o długości 6,4 metra,

42) ściana żelbetowa klatki schodowej K7 o długości 6,8 metra z drzwiami dwuskrzydłowymi zabezpieczonymi kartami kontroli dostępu,

43) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 6,4 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej,

44) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 11,0 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej.

45) ściana żelbetowa o długości 3,8 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szachtu instalacyjnego,

46) ściana żelbetowa o długości 6,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szachtu instalacyjnego,

47) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 7,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej,

48) ściana żelbetowa, zewnętrzna o długości 3,8 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej,

49) ściana żelbetowa, zewnętrzna o długości 21,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej,

50) ściana zewnętrzna, przeszklona, stała typu „Schuco”, na profilach aluminiowych, o długości 3,2 metra, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej.

Obszar składu wolnocłowego

Powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 2064,58 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »