| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 401,0938 ha, położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk, Szczecinek i Wałcz oraz gmin: Debrzno, Rogoźno, Słupsk i Żukowo.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 334 i Nr 107, poz. 1175, z 2002 r. Nr 64, poz. 586, z 2003 r. Nr 186, poz. 1816 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 696.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 169 i Nr 179, poz. 1270 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 763), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1557)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Słupsk – Włynkówko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 272, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/3, w kierunku północno-zachodnim do pkt 264, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 275. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 68 do pkt 689. W pkt 689 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą ulicy Grunwaldzkiej przez pkt: 390, 475, 161, 160, 159, 158 i 156 do pkt 703. W pkt 703, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 61/8, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 695 do pkt 704, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 437, 433, 1043, 1668 i 1667 do pkt 272, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 266, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/16, w kierunku północno-zachodnim do pkt 301. W pkt 301 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 58/15 przez pkt 265 do pkt 279. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69 do pkt 972, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 177. Od pkt 177 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej do pkt 1217, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 179, 679, 702, 713, 724, 735, 745, 756, 767, 778, 788, 795, 806 i 817 do pkt 265. W pkt 265, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 69, skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 839 i 668 do pkt 840. Od pkt 840 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 841, 842, 843 i 844 do pkt 846. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 847, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt 848 do pkt 849. Od pkt 849 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 850, 851 i 852 do pkt 853. W pkt 853 skręca na wschód i biegnie przez pkt: 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862 i 863 do pkt 180. W pkt 180, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/11, skręca na północny zachód i biegnie do pkt 181, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 182. Od pkt 182 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej przez pkt 183 do pkt 184. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 924. W pkt 924, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/8, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 185. Od pkt 185 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 938, 940 i 943 do pkt 918, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 568. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 580. Od pkt 580 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 591, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt 602. W pkt 602 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 1710 do pkt 720. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919 do pkt 920. Od pkt 920, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 58/17, biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 52/20 przez pkt: 869, 874, 870, 164, 871 i 872 do pkt 266, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 1195, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/24, w kierunku północno-zachodnim do pkt 1197. W pkt 1197 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 780, 1690, 194, 1198, 327 i 1199 do pkt 1200. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/2 przez pkt: 1183, 725 i 1202 do pkt 903. W pkt 903 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 904, 905, 906, 1674, 907, 908, 330 i 909 do pkt 726. W pkt 726, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/31, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 1679. Od pkt 1679 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1678, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt: 1677, 1681, 1680 i 1685 do pkt 1689. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1690. Od pkt 1690 biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków do pkt 194. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1688. Od pkt 1688 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 1687, 1684 i 1682 do pkt 1676. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/41 do pkt 1677, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 1678. Od pkt 1678 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 1679 do pkt 1683, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr 4/11 i 4/20 przez pkt 1222 do pkt 1195, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 1074, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 6/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 1151, 1150, 1189, 1145 i 1187 do pkt 1070. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 1071 do pkt 860040. W pkt 860040, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/4, załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt: 720673 i 720672 do pkt 860039. Od pkt 860039, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/5, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1136. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 36, 37, 1251, 38, 1192, 40, 39, 1154, 1225, 42, 43, 44, 48, 45, 49, 50, 51, 52 i 53 do pkt 54. W pkt 54, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 6/2, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1074, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1002, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 44/8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 1038, 978, 75 i 980 do pkt 26. W pkt 26, zlokalizowanym po zachodniej granicy ulicy Portowej, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 965. Od pkt 965 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 42/2 i 44/4 przez pkt 696 do pkt 981, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 982. W pkt 982, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 44/2, załamuje się w kierunku południowym do pkt 983, gdzie skręca na południowy wschód do pkt 1080. Od pkt 1080 biegnie w kierunku południowym do pkt 1079. W pkt 1079, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/56, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 1078 do pkt 1075. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 46/64 i 46/55 przez pkt 1073 do pkt 1072. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 77 do pkt 1040. W pkt 1040, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/64, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 1041 Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 1163, gdzie skręca na północ do pkt 1164. Od pkt 1164, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/59, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1165. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 962, 964, 963, 1008, 1007, 1006, 1005, 1036, 1004 i 1003 do pkt 1002, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 167, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/80, w kierunku wschodnim przez pkt: 1175, 1086 i 993 do pkt 994. W pkt 994 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 995. Od pkt 995, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 47/2, biegnie na południowy wschód wzdłuż zachodniej granicy ulicy Portowej przez pkt 984 do pkt 388, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 387. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 386. Od pkt 386 biegnie na północny wschód do pkt 375, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Portowej do pkt 379. Od pkt 379 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 729 do pkt 733. W pkt 733, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 46/11, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1652 do pkt 732. Od pkt 732, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 46/90, biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 1671, 1178, 1176, 1672, 1175 i 1651 do pkt 1105. W pkt 1105, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/87, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 173 i 170 do pkt 169. W pkt 169, zlokalizowanym na zachodniej granicy działki nr 46/80, załamuje się na północ i biegnie do pkt 167, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1180, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/67, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 654 i 1018 do pkt 1153. W pkt 1153, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/79, załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt 396 do pkt 996. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 365 i 366 do pkt 368. W pkt 368, zlokalizowanym na północnej granicy działki nr 46/46, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 209. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1103 do pkt 139. Od pkt 139, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/48, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 138 do pkt 137. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 136 Od pkt 136, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/48, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 262, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 1273. Od pkt 1273 biegnie na wschód do pkt 1050, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 789. W pkt 789, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 46/44, skręca na wschód i biegnie do pkt 373. Od pkt 373 biegnie na północ wzdłuż ulicy Portowej przez pkt: 1053, 1055 i 1056 do pkt 879. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 901 do pkt 397. W pkt 397 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 934 i 761 do pkt 401. W pkt 401, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/19, załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 400, 775, 783 i 302 do pkt 303. W pkt 303, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/41, skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 304, 305 i 1181 do pkt 1180, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1204, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 27, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 1205 do pkt 1206. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 71 do pkt 70. W pkt 70 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt 1565 do pkt 29. W pkt 29, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 27, załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Portowej przez pkt: 15 i 14 do pkt 1204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 152, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 38/38, w kierunku wschodnim do pkt 151, gdzie załamuje się na północ, i biegnie przez pkt 150 do pkt 162. W pkt 162, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 38/40, załamuje się na zachód i biegnie do pkt 471. Od pkt 471 biegnie wzdłuż granic działek nr: 38/40 i 71 przez pkt 470 do pkt 149. Od pkt 149, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/38, biegnie przez pkt: 465 i 464 do pkt 152, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 30, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/40, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 817, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 281. Tu załamuje się na południe i biegnie do pkt 280, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 279. Od pkt 279, zlokalizowanego na zachodniej granicy ulicy Braci Staniuków, biegnie wzdłuż ulicy Braci Staniuków w kierunku północnym przez pkt 286 do pkt 1147. W pkt 1147, zlokalizowanym na granicy skrzyżowania dróg w ruchu okrężnym, załamuje się na północny zachód do pkt 1002, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 1003 do pkt 28. W pkt 28, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/52, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 29. W pkt 29, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/44, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 287 do pkt 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 817, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/35 przez pkt: 816, 815, 814, 813 i 812 do pkt 811. Tu skręca na północny-zachód i biegnie do pkt 810. W pkt 810, zlokalizowanym na wschodniej granicy działki nr 251/36, skręca na północ i biegnie przez pkt 809 do pkt 808. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 807. W pkt 807, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/34, skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 806. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 914 do pkt 805. W pkt 805, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/38, załamuje się na zachód i biegnie do pkt 804. Tu załamuje się na północ i biegnie przez pkt 803 do pkt 802. Od pkt 802, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/32, biegnie do pkt 283, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej do pkt 282. W pkt 282 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 285 do pkt 36. Na działce nr 251/5 znajduje się studnia głębinowa. W pkt 36, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/5, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 39, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 38. Od pkt 38 biegnie na północ do pkt 37. W pkt 37, zlokalizowanym na północnej granicy działki nr 251/14, skręca na wschód i biegnie do pkt 33. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 778. W pkt 778, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/26, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 779, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/25. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 780. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 324, 327, 328, 331 i 332 do pkt 24. Od pkt 24, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 220, biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 251/25 przez pkt: 25, 789, 788, 787, 786, 785 i 784 do pkt 783. Od pkt 783 biegnie do pkt 782, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 781 i 779 do pkt 778. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 790 i 916 do pkt 805. Na działce nr 251/38 znajduje się studnia głębinowa. W pkt 805, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/38 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 914 i 806 do pkt 898. W pkt 898 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 899, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 900. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 901. Od pkt 901, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/41, biegnie na północny zachód przez pkt: 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 i 910 do pkt 911, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt: 912 i 913 do pkt 756. Od pkt 756 biegnie przez pkt: 757, 758, 759 i 760 do pkt 761. W pkt 761, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/23, skręca na wschód i biegnie do pkt 762, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 763. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 791, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 764. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 765 do pkt 766. Od pkt 766, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/29, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 768. Od pkt 768 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 775 do pkt 776. W pkt 776, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/24, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 777. Od pkt 777 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 796. W pkt 796 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 797, 798 i 799 do pkt 800. W pkt 800, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/40, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 801 do pkt 1234. W pkt 1234 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1233, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 1232. W pkt 1232, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/51, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 29 i 287 do pkt 30. W pkt 30 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 817, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/2, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. W pkt 2 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka do pkt 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 4. W pkt 4, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/2, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 230/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 16, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 230/7, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 15 do pkt 14. Od pkt 14, zlokalizowanego na granicy skrzyżowania dróg w ruchu okrężnym, biegnie w kierunku ulicy Jarzębinowej do pkt 1013. W pkt 1013, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/47, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 13 do pkt 12. W pkt 12, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 230/7, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 16, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Redzikowo

Obręb ewidencyjny Redzikowo, gmina Słupsk

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 2338, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/26 przez pkt 2337 do pkt 2220. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 2219 do pkt 2218. W pkt 2218 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2217. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2216. W pkt 2216, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/28, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2215. Od pkt 2215 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/48 przez pkt 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do pkt 2353. W pkt 2353, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 7/28, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2338, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 2340, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/32, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/27 przez pkt 2341 do pkt 2342, gdzie załamuje się, i biegnie do pkt 2343. Od pkt 2343, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/41, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2344 do pkt 2376. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 2112 do pkt 2111. Od pkt 2111, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/42, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2110. Od pkt 2110, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/43, biegnie w kierunku południowym przez pkt: 2374, 2373 i 2109 do pkt 2214. Od pkt 2214 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2213. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2212. Od pkt 2212, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/41, biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2211. W pkt 2211 załamuje się na wschód i biegnie przez pkt 2102 i 2210 do pkt 2209. W pkt 2209 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2340, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 2323, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/24 do pkt 2322. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2222. W pkt 2222 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/29, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2221. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/26 do pkt 2335. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2334. Od pkt 2334, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2359, 2358, 2357 i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 2326, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/44, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/25 do pkt 2327. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2328, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 2329. W pkt 2329, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/44, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344. Od pkt 2344, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/44, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/27 do pkt 2345. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2208. W pkt 2208, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/44, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2207. Od pkt 2207 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2326, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 2316, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/23 do pkt 2315. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2224. Od pkt 2224, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2223. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2321. Od pkt 2321, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku południowym do pkt 2320, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt 2319 do pkt 2318. Od pkt 2318, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2316, od którego rozpoczęto opis

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 2307, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/45, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/21 do pkt 2306, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304. W pkt 2304, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/45, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 2115 do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/25 przez pkt: 2331 i 2332 do pkt 2333. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 2206. Od pkt 2206, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2205, gdzie skręca na północ, i biegnie przez pkt 2311 do pkt 2310. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2309. W pkt 2309 skręca na południe i biegnie przez pkt 2308 do pkt 2204. Od pkt 2204, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/22, biegnie na wschód przez pkt 2203 do pkt 2307, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 2298, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/39, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/20 przez pkt 2297 do pkt 2226. W pkt 2226, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/39, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 przez pkt 2225 do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/23 do pkt 2313, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 2312. W pkt 2312, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/39, załamuje się na wschód i biegnie przez pkt 2370 do pkt 2299. Od pkt 2299, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2298, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 2287, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/18 do pkt 2389, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2288. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/30, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2360. Od pkt 2360 biegnie w kierunku południowym do pkt 2116, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2303. W pkt 2303, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/30, skręca na południe do pkt 2302, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 2301. Od pkt 2301 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/21 do pkt 2300, gdzie załamuje się na południowy wschód do pkt 2202. W pkt 2202, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30, skręca na wschód i biegnie do punktu 2201. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 2290, gdzie skręca na pomoc do pkt 2291. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2292, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/19 przez pkt 2293 do pkt 2200. Tu załamuje się na wschód do pkt 2199, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 2287, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie od pkt 2285, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/31, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/17 przez pkt 2284 do pkt 2228. W pkt 2228, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/31, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2227. W pkt 2227, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/31, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 2296. Od pkt 2296 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/20 do pkt 2295, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2294. W pkt 2294, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/31, skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2286. Od pkt 2286 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2285, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od pkt 2194, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/10 do pkt 2193. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 2192. W pkt 2192, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2229. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2283. Od pkt 2283, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/38, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/17 do pkt 2282, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2281. W pkt 2281, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt 2367 do pkt 2195. W pkt 2195, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2194, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Granica biegnie od pkt 2269, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 7/16, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/18 do pkt 2270, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2271. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2272, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/16. W pkt 2272 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2273. Od pkt 2273, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/16, biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 39146 do pkt 2274, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 2275. W pkt 2275, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/16, skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2277 i 2278 do pkt 2188. Od pkt 2188 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2189. W pkt 2189, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/16, załamuje się na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/10 do pkt 2190. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2191, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie do pkt 2196. W pkt 2196 skręca na północ i biegnie do pkt 2197. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2198. Od pkt 2198 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2269, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Granica biegnie od pkt 2253, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/15, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 39146 do pkt 2254. W pkt 2254, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2255. W pkt 2255, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 2256, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2257. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/7 do pkt 2258, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 2259. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 2260. Od pkt 2260 biegnie w kierunku południowym do pkt 2261, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2262. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 2263. W pkt 2263 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/7 do pkt 2264. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 2265. W pkt 2265, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt 2268 do pkt 2252. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2253, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Granica biegnie od pkt 2243, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/14, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/49 do pkt 2242, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt: 2251 i 2250 do pkt 2249. W pkt 2249, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/49 przez pkt 2248 do pkt 2247. Od pkt 2247, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/7 przez pkt 2246 do pkt 2245. W pkt 2245, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2244. Od pkt 2244 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2243, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/12, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/13 do pkt 2231. W pkt 2231, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/12, skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2230. W pkt 2230, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/12, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 2240 do pkt 2239. Od pkt 2239 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/7 przez pkt 2238 do pkt 2237. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 2236, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 2235. Od pkt 2235 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 2234. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt 2233 do pkt 2232, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 15

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/13, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/13 do pkt 2231, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2241. W pkt 2241, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/13, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2232, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 16

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 2214, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/41, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2213. Od pkt 2213 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 2212. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 2211, 2102 i 2210 do pkt 2209, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2340. Od pkt 2340 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 2341 do pkt 2342. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 2343, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2344. Od pkt 2344, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/14, przez pkt 2345 do pkt 2208. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do pkt 2207. W pkt 2207, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2326, gdzie skręca na północ, i dochodzi do pkt 2327. W pkt 2327 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2328. Z pkt 2328 biegnie w kierunku północnym do pkt 2329, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku południowym do pkt 2331, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2332. Od pkt 2332 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2333 do pkt 2206. W pkt 2206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2205 do pkt 2311. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2310, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2309. Od pkt 2309 biegnie na południowy wschód przez pkt 2308 do pkt 2204. Stąd biegnie na północny wschód, wzdłuż południowej granicy działki nr 7/45, przez pkt 2203 do pkt 2307. Od pkt 2307, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku północnym do pkt 2306, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2303. W pkt 2303, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/30, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 2302, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2301. Z pkt 2301 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2300 do pkt 2202. Stąd biegnie na wschód do pkt 2201, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do pkt 2290. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2291, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 2292. Od pkt 2292 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2293 do pkt 2200. Stąd biegnie na wschód przez pkt 2199 do pkt 2287, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30. W pkt 2287 załamuje się na północ i biegnie do pkt 2389, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2388. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2289, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2272. W pkt 2272, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/16, załamuje się na południe i biegnie do pkt 2271, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2270. Od pkt 2270 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2269 do pkt 2198. Stąd biegnie na wschód do pkt 2197, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2196. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2191, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2190. Od pkt 2190 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2189 do pkt 2188. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2195, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 2194. W pkt 2194, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 2193 do pkt 2192. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2229, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 2283. Od pkt 2283, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/38, biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2282 do pkt 2281, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2286. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 2285, w którym skręca na północ, i przez pkt 2284 dochodzi do pkt 2228. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 2227, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/31. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2296, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt 2295 dochodzi do pkt 2294. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2299, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/37. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2298, gdzie skręca na północ, i biegnie przez pkt 2297 do pkt 2226. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2225, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2313 do pkt 2312. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 2317. Od pkt 2317, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2316, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 2315 dochodzi do pkt 2224. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2223, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2321. Od pkt 2321 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2320 i 2319 do pkt 2318, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2325. W pkt 2325, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2324 do pkt 2323, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 2322 dochodzi do pkt 2222. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez pkt 2221 do pkt 2336, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/29. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2335 do pkt 2334, gdzie załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt 2339. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 2338 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 2337 do pkt 2220, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt 2219 do pkt 2218. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2217, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2216. W pkt 2216 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 2215, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 2214, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 2378, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/48, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2109. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 2214, 2215, 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353 i 2354 do pkt 2339. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 2334, 2359, 2358, 2357, 2356, 2325, 2318, 2364, 2363, 2317, 2312, 2370 i 2299 do pkt 2294. Od pkt 2294, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/31, biegnie na wschód przez pkt: 2286, 2281, 2367, 2195, 2188, 2278, 2277, 2276, 2275, 2252, 2268 i 2288 do pkt 2265. Tu skręca na północny wschód i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2264. W pkt 2264, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się na północny zachód i przez pkt 2263 dochodzi do pkt 2262. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2261, gdzie skręca na północ, i dochodzi do pkt 2260. Od pkt 2260 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2259 do pkt 2258. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2257, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2256. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2255, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/15. Stąd biegnie na wschód do pkt 2230, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 2240. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2239, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 2238 dochodzi do pkt 2237. W pkt 2237, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/12, załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2236, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2235. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2243, w którym skręca na północny wschód, i przez pkt: 2242, 2251, 2250 dochodzi do pkt 2249. Od pkt 2249, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 2248, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2247, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 2246 dochodzi do pkt 2245. Od pkt 2245, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 2244, 2243 i 2235 do pkt 2234. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2233 i 2232 do pkt 2241, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 2377. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 2187 do pkt 2186, gdzie skręca na zachód, i przez pkt: 2185, 2184, 2183 dochodzi do pkt 2182. W pkt 2182 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 2181, 2180 i 2179 do pkt 2178, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2388. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 2387, 2386, 2385, 2384, 2383, 2382, 2381, 2380 i 2379 do pkt 2378, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koszalin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78171, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Bohaterów Warszawy do pkt 78172. W pkt 78172, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/1, załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78173. W pkt 78173, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/1, skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt 26678 do pkt 26679. W pkt 26679 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt: 26676 i 26675 do pkt 78171, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 9472, zlokalizowanego na zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację, w kierunku północnym przez pkt 9473 do pkt 9474. W pkt 9474, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 9475. W pkt 9475, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/2, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78168. W pkt 78168, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się na wschód i biegnie przez pkt: 78169 i 26601 do pkt 78170. W pkt 78170, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację do pkt 9472, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78165, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78164. W pkt 78164, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 78163. Od pkt 78163, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/3, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 78167. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie w kierunku linii kolejowej Koszalin – Kołobrzeg do pkt 78166. W pkt 78166, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/3, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 78165, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78161, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/4, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78160. W pkt 78160, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/4, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż pasa ochronnego zakładu karnego do pkt 78159. W pkt 78159, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/4, skręca na południe i biegnie do pkt 78158. Od pkt 78158 biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt: 16192 i 16191 do pkt 78162. W pkt 78162, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/4, skręca na wschód i biegnie do pkt 78161, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/50, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej ściany budynku portierni do pkt 79376. W pkt 79376 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79377, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 79378. W pkt 79378, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/51, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79379. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 44784 do pkt 79390. W pkt 79390, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79389, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 79388. W pkt 79388, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 44774. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 44773. W pkt 44773 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 44772. W pkt 44772, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/57, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/57 do pkt 79417. W pkt 79417, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/59, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 79422 i 79423 do pkt 79424. W pkt 79424, zlokalizowanym na granicy pasów drogowych ulic Przemysłowej i Bojowników o Wolność i Demokrację, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045 do pkt 16552. W pkt 16552 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 16551, 16550, 16549, 16548, 16547 i 16546 do pkt 16545. W pkt 16545 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/51, w kierunku północno-wschodnim do pkt 61226. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 44781, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 44782 i 44783 do pkt 79379. W pkt 79379, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/51, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79378. Od pkt 79378 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79377. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79376. W pkt 79376 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79390, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/52, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 44780 i 44779 do pkt 44778. W pkt 44778, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 44774. W pkt 44774, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/11, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79388. W pkt 79388 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79389. W pkt 79389, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79390, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79387, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/53, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79380. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79381. W pkt 79381, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/53, załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79382. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79383. W pkt 79383, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/53, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79384. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79385, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 79386. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79387, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79391, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/54, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79398. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79397, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79396. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79395. W pkt 79395, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/54, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79394. Od pkt 79394 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 79393, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79392. W pkt 79392 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79391, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79399, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/55, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79405. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79404. W pkt 79404, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/55, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79403. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79402. W pkt 79402, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/55, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79401. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79400. W pkt 79400, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/55, załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79425. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79399, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79406, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/56, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79416. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79415. W pkt 79415, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/56, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/50 przez pkt 79414 do pkt 79413. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79412. W pkt 79412, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/56, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79411. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 79410 do pkt 79409. W pkt 79409 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79408. W pkt 79408, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/56, skręca na północny wschód i biegnie do pkt 79407. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 44772, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/57, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/11 przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/11 do pkt 44770, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 44769. Od pkt 44769 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 44768 do pkt 44767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt 16419 do pkt 16418. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 16417, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 16416. W pkt 16416, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/57 załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/3 przez pkt 16415 do pkt 16414. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 16413. W pkt 16413 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 16412. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 16537. W pkt 16537 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 16538 do pkt 16408. W pkt 16408, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/57, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 79419. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 79418. Od pkt 79418 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 3/50 i 3/59 przez pkt 79417 do pkt 44772, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 81557, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez pkt 16217 do pkt 16216. W pkt 16216, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 33, załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do pkt 16225, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 35 do pkt 16226. Od pkt 16226 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 31/2 przez pkt 16227 do pkt 80640. W pkt 80640, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 37/4, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego przez pkt 16337 do pkt 16219. W pkt 16219 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 81559, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 81558. Od pkt 81558 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 81557, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 16215, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 39, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I do pkt 9587. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 40 przez pkt 9942 do pkt 9588. Od pkt 9588 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 6/2 przez pkt 9943 do pkt 26510. W pkt 26510, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/2, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 26431. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej przez pkt 16185 do pkt 9941. Od pkt 9941, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 39, biegnie do pkt 16215, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 15

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 26435, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 16/2, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt 47465 do pkt 73326. Od pkt 73326 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 17/2 przez pkt 26436 do pkt 51115. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 73318. W pkt 73318, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 17/1, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 73319. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 73320, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 47468. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17/2 do pkt 47469. W pkt 47469 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 47470. W pkt 47470 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 47471, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 73321. W pkt 73321, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 17/2, załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez pkt: 73323 i 73324 do pkt 73325. W pkt 73325 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 47475, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 16/2 do pkt 47466. W pkt 47466 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 26435, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 16

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 81384, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/6, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego do pkt 78158. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 16192 i 16191 do pkt 78162. W pkt 78162 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 25/4 do pkt 78161. W pkt 78161, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/26, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 81560. W pkt 81560, zlokalizowanym na zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 81385, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 78163. W pkt 78163, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/24, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/4 do pkt 78167. Od pkt 78167, zlokalizowanego na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego, biegnie w kierunku północnym do pkt 81383. W pkt 81383, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/4, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1/5 do pkt 78163. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 81385. W pkt 81385 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/5 do pkt 81384, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 17

Obręb ewidencyjny 6, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 71397, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/42, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/8 przez pkt 71060 do pkt 75892. W pkt 75892 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 75891, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/30 do pkt 75890. W pkt 75890, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/42, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 81430, 81429, 81428, 81427 i 81420 do pkt 81419. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt: 81418, 81417, 81416, 81415 i 81414 do pkt 81442. W pkt 81442, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 21/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 81353. Od pkt 81353 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 16229, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 81354. W pkt 81354, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/39, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt: 81413, 81412 i 81437 do pkt 81436. Od pkt 81436, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 9/39, biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 81364 do pkt 81363. W pkt 81363, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/39, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 9/38 przez pkt: 81362, 81361, 81360 i 81359 do pkt 81358. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 81357, 81356 i 81355 do pkt 81354. W pkt 81354 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 16229, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 81353. W pkt 81353 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 81352 i 81351 do pkt 81350. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 81349, 81348 i 81347 do pkt 81346. W pkt 81346 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/38 przez pkt 81345 do pkt 81344. W pkt 81344, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 9/42, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez pkt 81343 do pkt 81336. W pkt 81336 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 81337, 81338 i 81339 do pkt 81340. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/42 przez pkt: 81341 i 81342 do pkt 71397, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Debrzno

Obręb ewidencyjny Cierznie, gmina Debrzno

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1834, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/1, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 przez pkt 1835 do pkt 1839. W pkt 1839, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej do pkt 1845. W pkt 1845, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 498/4 do pkt 1846. W pkt 1846, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1834, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1840, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/2, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 przez pkt: 1841 i 1842 do pkt 1843. W pkt 1843, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/2, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 1844. W pkt 1844 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 1851, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 1852. W pkt 1852, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/2, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej do pkt 1853. W pkt 1853, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/2, skręca na północny zachód i biegnie do pkt 1840, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 1850, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/3, w kierunku północno-wschodnim do pkt 1849. W pkt 1849 załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22 przez pkt: 1848 i 1847 do pkt 1884. W pkt 1884, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/3, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 498/10 przez pkt: 1883, 1882 i 1881 do pkt 1880. W pkt 1880, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/3, skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej przez pkt: 1879, 1878, 1877 i 1876 do pkt 1850, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 1864, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/5, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 498/10 do pkt 1865. W pkt 1865, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/5, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1872. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 1867, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/6 do pkt 1868. W pkt 1868 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 1869. W pkt 1869 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1870. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1871. Od pkt 1871 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/4 do pkt 1854. W pkt 1854, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/5, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 1864, od którego rozpoczęto opis ,

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 1862, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/7, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 498/10 przez pkt 1875 do pkt 1863. W pkt 1863, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/7, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 1855. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 498/4 do pkt 1856, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 1857. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 1858, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1859. W pkt 1859, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/8, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1860. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1861, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 1862, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 1890, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/10 przez pkt: 1889, 1888 i 1887 do pkt 1886. W pkt 1886, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/11, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 1893 do pkt 1892 Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 498/12 do pkt 1891. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 1890, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 1891, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/12, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/11 do pkt 1892. W pkt 1892, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/12, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ściany lasu do pkt 1914. W pkt 1914 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1913 do pkt 1912. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1911, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 1910. W pkt 1910, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/12, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/14 do pkt 1891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 1897, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/13, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/10 przez pkt 1896 do pkt 1895. W pkt 1895, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/13, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1894, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 498/14 do pkt 1899. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1898. W pkt 1898, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/13, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 1897, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczecinek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-85, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 10, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt 011.18-84, 011.18-83, 011.18-82 i 011.18-81 do pkt 011.18-80. W pkt 011.18-80, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 9, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160. W pkt 011.18-160 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 9 i 10 przez pkt 011.18-161 do pkt 011.18-656, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 011.18-657. W pkt 011.18-657 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 011.18-658. W pkt 011.18-658, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 8/2, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8/4 do pkt 011.18-659. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.18-162. Od pkt 011.18-162 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-330 do pkt 011.18-85, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.19-282, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 63/17, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 64/1 przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do pkt 011.19-285. Od pkt 011.19-285 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do pkt 011.19-394. W pkt 011.19-394 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż budynku do pkt 011.19-705. Od pkt 011.19-705 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 011.19-706 i 011.19-707 do pkt 011.19-708. W pkt 011.19-708, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/18, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 62/6 przez pkt 011.19-409 do pkt 011.19-243. Od pkt 011.19-243 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 44/4 do pkt 011.19-248, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.19-247 do pkt 011.19-231. Od pkt 011.19-231 biegnie na północny-zachód do pkt 011.19-80. W pkt 011.19-80 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 011.19-240. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt 011.19-192 do pkt 011.19-658. W pkt 011.19-658, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 45/5, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do pkt 011.19-729, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410. W pkt 011.19-410, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 62/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 011.19-406 do pkt 011.19-405. Od pkt 011.19-405 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 011.19-404. W pkt 011.19-404, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/13, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-403, 011.19-402, 011.19-576, 011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 011.19-864, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt 011.19-863 do pkt 011.19-862. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 011.19-861 do pkt 011.19-860. W pkt 011.19-860, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 14/61, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/11 przez pkt: 011.19-859, 011.19-858, 011.19-857, 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.19-62. Tu skręca na wschód do pkt 011.19-61, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/11 przez pkt 011.18-60 i 011.18-59 do pkt 011.19-161. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Leśnej przez pkt 011.19-660 do pkt 011.19-661. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 011.18-151, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.18-152. Tu skręca na południowy zachód do pkt 011.19-662. W pkt 011.19 662, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 34, załamuje się na południe i biegnie przez pkt 011.19-663 do pkt 011.19-221. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-232, 011.19-664, 011.19-665 i 011.19-694 do pkt 011.19-666. W pkt 011.19-666 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Waryńskiego przez pkt: 011.18-239, 011.19-983, 011.18-66 i 011.18-67 do pkt 011.19-981. W pkt 011.19-981 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 011.19-281 do pkt 011.19-282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-271, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 79/6, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Waryńskiego przez pkt 011.18-386 do pkt 011.19-776. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 011.19-775 i 011.19-774 do pkt 011.19-773. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-772. W pkt 011.19-772, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 79/5, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.19-771, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 011.19-770. Od pkt 011.19-770 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-769. W pkt 011.19-769, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 79/6, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-293, 011.19-292, 011.19-777 i 011.19-291 do pkt 011.19-290. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 011.19-782 do pkt 011.18-271, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.19-364, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 73/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 67 do pkt 011.19-363, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 72/2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-788, gdzie skręca na południe, i biegnie przez pkt 011.19-163 do pkt 011.19-162. W pkt 011.19-162, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 72/7, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 011.19-870, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-869. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 011.19-868, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 76/3 przez pkt 011.19-867 do pkt 011.19-617. Od pkt 011.19-617 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-616, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.19-323 do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 76/6, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-914, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 011.19-913. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.19-743 i 011.19-742 do pkt 011.19-741. W pkt 011.19-741, zlokalizowanym w zachodnim narożniku działki nr 73/4, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-740, 011.19-739 i 011.19-738 do pkt 011.19-350. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 011.19-351, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-352. W pkt 011.19-352 załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 011.19-353, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.19-365. Od pkt 011.19-365 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.19-364, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 9, miasto Szczecinek

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 011.08-2398, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 9/9, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza do pkt 011.08-2399. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-148. W pkt 011.09-148, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/9, załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 011.09-3395. Tu skręca na północ i biegnie do pkt 011.09-3394. W pkt 011.09-3394 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.09-3393, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.09-1978. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 011.09-1977, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 011.09-1976. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-143. W pkt 011.09-143, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 8/14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-1892 i 011.09-1906 do pkt 011.09-149. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-4017. W pkt 011.09-4017, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/9, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-4016 do pkt 011.09-4015 W pkt 011.09-4015 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja do pkt 011.08-2398, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 011.08-132, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 10/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza przez pkt: 011.08-133, 011.08-134, 011.08-2091 i 011.08-412 do pkt 011.08-2092. W pkt 011.08-2092 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-129 i 011.09-130 do pkt 011.09-131. W pkt 011.09-131, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 10/1, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja do pkt 011.09-132. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-48 do pkt 011.09-363. W pkt 011.09-363 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-1085 do pkt 011.09-364, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-377 do pkt 011.09-378. Od pkt 011.09-378 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.09-379. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-2686 do pkt 011.09-81. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-385. W pkt 011.09-385, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 10/2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja przez pkt: 011.09-384, 011.09-351 i 011.09-350 do pkt 011.08-132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 21, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.21-477, zlokalizowanego na północnej granicy pasa drogowego ulicy Harcerskiej w południowym narożniku działki nr 21/5, w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.21-478, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 011.21-173. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.21-172 i 011.21-3 do pkt 011.21-4. W pkt 011.21-4 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Łukasiewicza do pkt 011.21-642. W pkt 011.21-642, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 16/7, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.21-169 do pkt 011.21-163. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.21-5, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.21-6. W pkt 011.21-6 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 011.21-541, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 011.21-540, 011.21-539 i 011.21-162 do pkt 011.21-156. W pkt 011.21-156, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 21/5, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Harcerskiej przez pkt: 011.21-154 i 011.21-155 do pkt 011.21-477, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 02, miasto Szczecinek

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 011.02-9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/5, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Koszalińskiej przez pkt 011.02-59 do pkt 011.02-107. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.02-100 i 011.02-88 do pkt 011-02-43. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-42. W pkt 011.02-42 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-41, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.02-40. W pkt 011.02-40, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/5, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 011.02-101 do pkt 011.02-10. W pkt 011.02-10 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/5 do pkt 011.02-9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 011.02-31, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/7, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.02-32 do pkt 011.02-33. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-34. W pkt 011.02-34, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/7, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-35, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.02-36. W pkt 011.02-36, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.02-37 i 011.02-38 do pkt 011.02-29. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.02-28. W pkt 011.02-28, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/7, skręca na zachód i biegnie do pkt 011.02-30. W pkt 011.02-30 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.02-31, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 011.02-103, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/9, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 011.02-64 do pkt 011.02-65. W pkt 011.02-65, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/9, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-66. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2/2 do pkt 011.02-124. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2/14 do pkt 011.02-104. W pkt 011.02-104, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/9, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 04, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.04-59, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 14, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Koszalińskiej przez pkt: 011.04-60, 011.04-61, 011.04-62, 011.04-63, 011.04-64 i 011.04-65 do pkt 011.04-66. W pkt 011.04-66, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.04-131, 011.04-130, 011.04-129, 011.04-128, 011.04-127 i 011.04-126 do pkt 011.04-125. W pkt 011.04-125, zlokalizowanym we wschodnim narożniku działki nr 14, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 13/11 do pkt 011.04-321. Od pkt 011.04-321 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 13/3 do pkt 011.04-59, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-487, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 34/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 34/3 przez pkt: 011.18-488 i 011.18-491 do pkt 011.18-482. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.18-483. Od pkt 011.18-483, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 34/2, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 34/5 przez pkt: 011.18-286 i 011.18-485 do pkt 011.18-486. W pkt 011.18-486, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 34/2, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-487, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 25, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-50, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 40/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 41/2 do pkt 011.18-20, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-19. Od pkt 011.18-19 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.18-304. W pkt 011.18-304, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 27, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-307, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 30/1 do pkt 011.18-17. Od pkt 011.18-17 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 37/8 przez pkt: 011.18-16 i 011.18-14 do pkt 011.18-11. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 011.18-10 i 011.18-9 do pkt 011.18-8. W pkt 011.18-8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 011.18-101, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Waryńskiego przez pkt: 011.18-100, 011.18-99 i 011.18-98 do pkt 011.18-1338. W pkt 011.18-1338, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 460, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-1337 do pkt 011.18-7. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-223, 011.18-224 i 011.18-225 do pkt 011.18-226, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 011.18-505, 011.18-503, 011.18-230, 011.18-231, 011.18-1261 i 011.18-287 do pkt 011.18-652. W pkt 011.18-652 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-275, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35/1 przez pkt: 011.18-276 i 011.18-277 do pkt 011.18-492. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-278. W pkt 011.18-278, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 33/1 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.18-243. W pkt 011.18-243 skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 011.18-244 do pkt 011.18-245. Od pkt 011.18-245 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.18-246, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-247. Od pkt 011.18-247 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.18-248, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-249. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 34/4 do pkt 011.18-272. W pkt 011.18-272 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-273 do pkt 011.18-274. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-288. W pkt 011.18-288, zlokalizowanym w zachodnim narożniku działki nr 36/1, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 36/1 przez pkt 011.18-655 do pkt 011.18-654. Od pkt 011.18-654 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 011.18-653 i 011.18-1259 do pkt 011.18-1260, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-1261. W pkt 011.18-1261 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 32 przez pkt 011.18-231 i 011.18-230 do pkt 011.18-503, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim. i biegnie do pkt 011.18-504. Od pkt 011.18-504 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.18-506, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 11.18-505. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 011.18-226. W pkt 011.18-226 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-227, 011.18-228, 011.18-229 i 011.18-260 do pkt 011.18-261, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.18-312 do pkt 011.18-310. W pkt 011.18-310 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 27 do pkt 011.18-302. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.18-301 i 011.18-300 do pkt 011.18-299. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.25-282, 011.25-281, 011.25-280, 011.25-279, 011.25-278 i 011.25-277 do pkt 011.25-276. Od pkt 011.25-276 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.25-306, 011.25-307 i 011.25-308 do pkt 011.25-309. Od pkt 011.25-309 biegnie na południowy wschód do pkt 011.25-297, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.25-298 do pkt 011.25-302. W pkt 011.25-302 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.25-303, 011.25-304 i 011.25-305 do pkt 011.25-494, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.25-495. W pkt 011.25-495, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 40/2, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 40/1 przez pkt: 011.25-496 i 011.25-497 do pkt 011.25-498. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-50, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wałcz

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Wałcz

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 35206, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3724/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35207, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 35215. W pkt 35215, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3725, załamuje się kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 35219, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 35216. W pkt 35216, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3726, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 35208. W pkt 35208 skręca na wschód i biegnie do pkt 35210, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35183, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 35188. Od pkt 35188 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 35189 i 35190 do pkt 35191. W pkt 35191, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3724/8, załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3730 przez pkt: 35221 i 35222 do pkt 35227. Od pkt 35227 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3731 do pkt 35234, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3724/7 przez pkt 35217 do pkt 35212. W pkt 35212 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 35906 i 35213 do pkt 35214. W pkt 35214, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3723, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3723 do pkt 35205. Od pkt 35205, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3720/2, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35206, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 35187, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3730, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3655/5 do pkt 35199, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35195. W pkt 35195, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3665/2, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 35104 i 35196 do pkt 3665. W pkt 3665 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3730 przez pkt: 3659, 3658, 3657 i 3656 do pkt 3655. W pkt 3655, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3730, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 3654 do pkt 35227. W pkt 35227, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3730, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 35222 i 35221 do pkt 35191. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3729 do pkt 35187, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 351171, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3655/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 351100. W pkt 351100, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3665/3 do pkt 35178. W pkt 35178, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3657/2 do pkt 35177. W pkt 35177, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3655/4 do pkt 351171, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt 35688, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3640, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt 35690 do pkt 35686. W pkt 35686, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3640, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt d353 Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt d352, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3641 do pkt d3515. W pkt d3515, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3640, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3635 do pkt 35182. W pkt 35182 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3639 przez pkt 35689 do pkt 35688, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 351013, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5473, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy ulicy Budowlanych przez pkt: 351175, 351085 i 35967 do pkt 351089. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5476 i 5477 przez pkt 351090 do pkt 351091. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 35217, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3724/7 do północnej granicy pasa drogowego ulicy Południowej. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez pkt 35226 do pkt 35385. W pkt 35385, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3724/6, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 351098 do pkt 35378. W pkt 35378 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 351088. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5475 do pkt 351087. W pkt 351087 załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 351018. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 351019. W pkt 351019, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5472/2, skręca na zachód i biegnie do pkt 35377, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 35376. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 35968. W pkt 35968, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5472/2, załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 35987 i 351030 do pkt 351020. W pkt 351020, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5472/1, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 351021. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 351022. Od pkt 351022 biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt: 351172 i 35863 do pkt 35864. Od pkt 35864 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 35866 do pkt 35865, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 351013, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 351167, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3648, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35684. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3650 przez pkt d357 do pkt d358. W pkt d358 załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3644 przez pkt d359 do pkt d3513. W pkt d3513, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3648, skręca w kierunku południowo-zachodnim do zachodniej ściany budynku, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do narożnika budynku. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 351165. W pkt 351165 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej ściany budynku do pkt 351166. W pkt 351166, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3648, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 351167, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 35684, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3650, w kierunku północno-wschodnim przez pkt: d357, d356, d3510 i d35140 do pkt 14215. W pkt 14215, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3650, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 14216 i 14217 do pkt 35144. W pkt 35144, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3651, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3652 do pkt 35166. W pkt 35166, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3653, skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 35167 i 35168 do pkt 35169. W pkt 35169, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3654, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3654 do pkt 35175. W pkt 35175, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3654, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt: 35174, 35173 i 35172 do pkt 35684, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tuchom

Obręb ewidencyjny Tuchom, gmina Żukowo

Granica biegnie od pkt 65, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 51/2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 51/1, przez pkt 1118 do pkt 1117. Od pkt 1117 biegnie do pkt 1116, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 51/3. Od pkt 1116 biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 51/3 do pkt 1114. Z pkt 1114 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 51/4, do pkt 1112. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 51/4 przez pkt 1113 do pkt 529. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 51/4, do pkt 1115. Od pkt 1115, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 51/3, biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 53/40, 53/44, 53/46, 53/47, 53/48 i 53/49, przez pkt: 530, 671, 947, 948 i 949 do pkt 1121. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 51/2, do pkt 67. W pkt 67 załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 51/2 przez pkt 66 do pkt 65, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rogoźno

Obręb ewidencyjny Rogoźno, miasto Rogoźno

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 100755, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2394/1, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1 (rzeka Wełna), przez pkt 100110 do pkt 100109. W pkt 100109 załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 100108, 100107 do pkt 100106. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt: 100105 i 100104 do pkt 100103. W pkt 100103, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 2394/1, załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 100426. Od pkt 100426, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8/1, biegnie przez pkt: 100102, 101056, 101055, 101054 i 100555 do pkt 101053. W pkt 101053, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 8/5, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 100539 i 100535 do pkt 100545. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 100546, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8/6 do pkt 100547. Od pkt 100547 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 100548, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8/5 do pkt 101051. W pkt 101051, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 16/3, załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 15 do pkt 101023. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 15, 14/1 i 14/5 przez pkt: 101026, 101025, 101024 i 100540 do pkt 100542. W pkt 100542, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 14/5, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 100543. Tu skręca na północ i biegnie do pkt 100544, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do pkt 100556. Od pkt 100556, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/5, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 100408. Tu załamuje się na południe i biegnie do pkt 100651, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2394/1. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 100652 do pkt 100653. W pkt 100653, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 2394/2, załamuje się na południe i biegnie przez pkt 100415 do pkt 100427. Tu skręca na północny zachód i biegnie do pkt 100407, i dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3 do pkt 100094. Od pkt 100094 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2394/1, przez pkt: 100093, 100092, i 100091 do pkt 100755, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 100051, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/5, w kierunku wschodnim do pkt 101049. Od pkt 101049 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 101048, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 21/6 i 21/4 przez pkt 101045 do pkt 101042. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 27/15 przez pkt: 100123, 100136 i 100124 do pkt 100125. W pkt 100125, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 100126, 100128 i 100129 do pkt 100130. Od pkt 100130, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 100125, biegnie w kierunku północnym do pkt 100137. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21/7 przez pkt 100562, 100138, 100445, 101040 i 100058 do pkt 100057. W pkt 100057, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 21/1 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Magazynowej przez pkt: 101027, 101031 i 100052 do pkt 100051, od którego rozpoczęto opis.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »