| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Granicę morskiego portu w Wolinie od strony lądu ustala się następująco:

Począwszy od punktu granicznego nr 11, położonego na zachodnim brzegu wyspy Ostrów, w odległości około 3,7 m na północ od podnóża skarpy przyczółka zwodzonego mostu obrotowego łączącego wyspy Wolin i Ostrów, w punkcie przecięcia linii wschodniego brzegu cieśniny Dziwny z północną granicą pasa drogi biegnącej przez most w kierunku centrum Wolina, granica morskiego portu w Wolinie biegnie w kierunku południowo-zachodnim, linią brzegu cieśniny Dziwny, przez punkty graniczne nr 2445, 2444 (północno-wschodni narożnik ściany przyczółka mostu), 2486 (południowo-zachodni narożnik ściany przyczółka mostu), do punktu granicznego nr 10 położonego w punkcie przecięcia linii brzegu z południową granicą pasa drogi. Od tego punktu granica portu biegnie nadal wzdłuż linii brzegu cieśniny Dziwny przez punkty graniczne nr 2485 i 2484 do punktu granicznego nr 2483, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu granicznego nr 2634 położonego w odległości 15,7 m od linii brzegu cieśniny Dziwny. W punkcie granicznym nr 2634 granica portu ponownie zmienia kierunek na południowy i biegnie granicami działek ewidencyjnych przez punkty graniczne nr 8 i 752 do punktu granicznego nr 1160. Punkty graniczne nr 752 i 1160 leżą w północnej i południowej granicy pasa drogowego prowadzącego na zniszczoną przeprawę mostową z Recławia do Wolina.

Od punktu granicznego nr 1160 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie granicą działek ewidencyjnych, w średniej odległości 25 m od linii brzegu, do punktu granicznego nr 1159, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu granicznego nr 2471 położonego na zakończeniu skrzydełka betonowego nabrzeża.

Od punktu granicznego nr 2471 granica portu biegnie wzdłuż linii brzegu wyspy Ostrów w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 2470, 2458, 2454 i 2453 do punktu granicznego nr 771 leżącego na południowym cyplu wyspy Ostrów, na północno-wschodnim brzegu odgałęzienia cieśniny Dziwny oddzielającego miejscowości Recław i Wolin. Od punktu granicznego nr 771 granica portu przecina wyżej wymienione odgałęzienie i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 224 położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Wolin 3 i Recław i dalej do punktu granicznego nr 880 położonego w linii południowo-zachodniego brzegu odgałęzienia cieśniny Dziwny.

W punkcie granicznym nr 880 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i południowy i biegnie brzegiem cieśniny Dziwny, linią łamaną, przez punkty graniczne nr 881, 882, 883 do punktu granicznego nr 140 położonego w przecięciu linii brzegu z granicą obrębów ewidencyjnych Recław i Gogolice. Od punktu granicznego nr 140 granica portu biegnie w kierunku południowym, linią łamaną, wzdłuż wschodniego brzegu cieśniny Dziwny przez punkty graniczne nr 139, 138, 137 i 136 do punktu granicznego nr 135.

W punkcie granicznym nr 135 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, przecina cieśninę Dziwnę, w której osi biegnie granica obrębów ewidencyjnych Gogolice i Wolin 3, i dochodzi do punktu granicznego nr 2326 położonego w zachodniej linii brzegu cieśniny Dziwny, w punkcie jej przecięcia z południową granicą nieruchomości prywatnej opisanej w księdze wieczystej Kw nr 16322 (teren byłej przystani rybackiej Spółdzielni Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „CERTA”).

Od punktu granicznego nr 2326 granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, granicą wspólną nieruchomości prywatnych opisanych w księgach wieczystych Kw nr 16322 i Kw nr 18303, przez punkty graniczne nr 2557 i 2836, do punktu granicznego nr 1 położonego w narożniku ogrodzenia, w odległości 18,1 m od punktu granicznego nr 2836, tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie linią łamaną przez teren nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 16322 wzdłuż ogrodzenia z siatki metalowej, przez punkty graniczne nr 2 i 3 (słupki bramy wjazdowej) oraz nr 4 i 5 (załamania ogrodzenia), do punktu granicznego nr 804 położonego w północno-wschodnim narożniku budynku gospodarczego, wyłączając z obszaru portu zabudowę niezwiązaną z obsługą rybołówstwa.

Od punktu granicznego nr 804 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia z siatki metalowej, granicą działek ewidencyjnych do punktu granicznego nr 803 (przy słupku bramy wjazdowej), przecina gospodarczą drogę dojazdową do przystani rybackiej i dochodzi do punktu granicznego nr 2839. Stąd granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż ogrodzenia z siatki metalowej, granicą dziatek ewidencyjnych, przez punkty graniczne nr 2497 i 2496 do punktu granicznego nr 2840, położonego na południowej granicy pasa drogi dojazdowej do Bosmanatu Portu Wolin, przecina drogę i dochodzi do punktu granicznego nr 6 położonego w południowej granicy nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 8189, na wysokości słupka bramy wjazdowej, w odległości 48,5 m od wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Niedamira, tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie dalej południową granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 8189, wzdłuż ogrodzenia, do punktu granicznego nr 781.

W punkcie granicznym nr 781 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i północny i biegnie wzdłuż ogrodzenia wschodnią granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 8189 (teren byłej Centrali Rybnej) przez punkty graniczne nr 782 i 783 do punktu granicznego nr 784 i dalej, wzdłuż tylnych ścian kompleksów boksów rybackich, przez punkt graniczny nr 785 do punktu granicznego nr 786 położonego po południowej stronie wjazdu do portu rybackiego od ulicy Mostowej.

Od punktu granicznego nr 786 granica portu biegnie dalej, nie zmieniając kierunku, granicami nieruchomości, przecina drogę dojazdową i biegnie przez punkty graniczne nr 409, 1926 (narożniki wschodniej ściany garażu), 408, 1912 i 2765 do punktu granicznego nr 407 (narożnik budynku magazynowego) i dalej wzdłuż ściany tego budynku do punktu granicznego nr 406. Odcinek granicy między punktami granicznymi nr 407 i 406 biegnie wzdłuż ściany działowej dwóch budynków magazynowych.

W punkcie granicznym nr 406 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu granicznego nr 403 usytuowanego na północnej ścianie budynku gospodarczego, gdzie załamuje się w kierunku północnym i dalej, przez punkty graniczne nr 392 i 393, dochodzi do punktu granicznego nr 394 położonego w północno-wschodnim narożniku nieruchomości prywatnej opisanej w księdze wieczystej Kw nr 7681.

W punkcie granicznym nr 394 granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 7681 do punktu granicznego nr 395 położonego na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Mostowej.

W punkcie granicznym nr 395 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Mostowej, przez punkty graniczne nr 389, 388, 387, 1859, 386 i 385, do punktu granicznego nr 382, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu granicznego nr 2308, włączając w obszar portu teren przystani żeglarskiej.

W punkcie granicznym nr 2308 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie granicą dziatek ewidencyjnych, w średniej odległości 5–3,5 m od linii zachodniego brzegu cieśniny Dziwny, do punktu granicznego nr p2258, w którym załamuje się pod kątem prostym, i dochodzi do punktu granicznego nr p2257 położonego w odległości 6,8 m na północny wschód od zakończenia południowego narożnika oczepu nabrzeża miejskiego w Wolinie.

W punkcie granicznym nr p2257 granica portu ponownie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu granicznego nr p2256, w którym załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr p2255 położonego u podnóża skarpy zachodniego przyczółka zwodzonego mostu obrotowego łączącego wyspy Wolin i Ostrów, w odległości 6,2 m na północny zachód od krawędzi nabrzeża miejskiego. Tutaj ponownie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr p2254 leżącego w południowo-zachodnim narożniku ściany przyczółka zwodzonego mostu obrotowego łączącego wyspy Wolin i Ostrów, w ciągu ulicy Zamkowej w Wolinie.

Od punktu granicznego nr p2254 granica portu biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż odwodnej ściany przyczółka mostu, do punktu granicznego nr 7 położonego na jej północnym narożniku i dalej do punktu granicznego nr 9 będącego narożnikiem ogrodzenia terenu użytkowanego przez obsługę mostu. Od punktu granicznego nr 9 granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż tego ogrodzenia, w średniej odległości 8 m od krawędzi nabrzeża na zachodnim brzegu cieśniny Dziwny, do punktu granicznego nr 12 leżącego na przecięciu linii ogrodzenia z południową granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 4175 (elewator zbożowy), w odległości 7,9 m na północny zachód od krawędzi oczepu wyżej wymienionego nabrzeża.

W punkcie granicznym nr 12 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie południową granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 4175 do punktu granicznego nr 42 i dalej, nie zmieniając kierunku, do punktu granicznego nr 2509 leżącego w odległości 1 m od krawędzi oczepu betonowego nabrzeża na zachodnim brzegu cieśniny Dziwny.

Z punktu granicznego nr 2509 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, poprzez wierzchołek pierwszej od strony zachodniej izbicy filaru zwodzonego mostu obrotowego, przecina środkową i wschodnią izbicę i dochodzi do punktu granicznego nr 11, od którego rozpoczęto opis granicy, zamykając w granicach portu odcinek cieśniny Dziwny będący akwatorium portu morskiego w Wolinie.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granice portu morskiego w Wolinie, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2.
Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy odlądowej dla portu morskiego w Wolinie podano w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84 – WGS-84), Geodezyjnego Systemu Odniesień Przestrzennych 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS-80):

Nr punktu

Współrzędne w układzie WGS-84 / GRS-80

φ – szerokość geograficzna

λ – długość geograficzna

1

2

3

1

53°50'13.1859”

14°36'56.8928”

2

53°50'14.0286”

14°36'57.1677”

3

53°50'14.1578”

14°36'57.1045”

4

53°50'14.2656”

14°36'56.3263”

5

53°50'14.5369”

14°36'56.4455”

6

53°50'16.8139”

14°36'57.1032”

7

53°50'37.7147”

14°37'07.9027”

8

53°50'30.5900”

14°37'10.1450”

9

53°50'38.1072”

14°37'08.0955”

10

53°50'35.5812”

14°37'14.0368”

11

53°50'36.3893”

14°37'14.8671”

12

53°50'38.9429”

14°37'08.7019”

42

53°50'38.8642”

14°37'09.0238”

135

53°50'09.2026”

14°37'14.3330”

136

53°50'10.2264”

14°37'14.2289”

137

53°50'12.3503”

14°37'13.4352”

138

53°50'14.8391”

14°37'13.6149”

139

53°50'15.1592”

14°37'13.8950”

140

53°50'15.6306”

14°37'13.9349”

224

53°50'19.9350”

14°37'15.4321”

382

53°50'30.3773”

14°37'00.4013”

385

53°50'28.2856”

14°36'59.7477”

386

53°50'28.2183”

14°36'59.7816”

387

53°50'28.0394”

14°36'59.7530”

388

53°50'28.0003”

14°36'59.6572”

389

53°50'25.9754”

14°36'59.0622”

392

53°50'23.0096”

14°36'59.0679”

393

53°50'23.2439”

14°36'59.1279”

394

53°50'23.7142”

14°36'59.2774”

395

53°50'24.0106”

14°36'57.6035”

403

53°50'22.7625”

14°36'59.0109”

406

53°50'22.4268”

14°36'58.5840”

407

53°50'22.1944”

14°36'58.5480”

408

53°50'21.8121”

14°36'58.4816”

409

53°50'21.4509”

14°36'58.4469”

752

53°50'29.0085”

14°37'09.5339”

771

53°50'20.8528”

14°37'13.3131”

781

53°50'16.7426”

14°36'57.8969”

782

53°50'17.1120”

14°36'58.7114”

783

53°50'18.6677”

14°36'58.8401”

784

53°50'18.7609”

14°36'58.6778”

785

53°50'19.7379”

14°36'58.6112”

786

53°50'21.1302”

14°36'58.3979”

803

53°50'14.7187”

14°36'56.2934”

1

2

3

804

53°50'14.5756”

14°36'56.2424”

880

53°50'19.3720”

14°37'16.7265”

881

53°50'18.6070”

14°37'15.4922”

882

53°50'18.0589”

14°37'15.6470”

883

53°50'16.6693”

14°37'14.0548”

1159

53°50'24.5684”

14°37'09.8230”

1160

53°50'28.6080”

14°37'09.3794”

1859

53°50'28.1459”

14°36'59.7699”

1912

53°50'21.9177”

14°36'58.5003”

1926

53°50'21.7749”

14°36'58.4783”

p2254

53°50'37.4264”

14°37'07.6810”

p2255

53°50'37.1295”

14°37'07.4801”

p2256

53°50'37.3453”

14°37'06.5659”

p2257

53°50'31.9887”

14°37'03.4098”

p2258

53°50'32.0588”

14°37'03.1409”

2308

53°50'30.1593”

14°37'01.9367”

2326

53°50'12.7633”

14°36'59.9061”

2444

53°50'36.1220”

14°37'14.6595”

2445

53°50'36.2631”

14°37'14.7374”

2453

53°50'20.8483”

14°37'13.0228”

2454

53°50'21.1378”

14°37'12.2638”

2458

53°50'22.1771”

14°37'10.9215”

2470

53°50'23.9320”

14°37'09.8849”

2471

53°50'24.4239”

14°37'09.2298”

2483

53°50'31.2174”

14°37'09.6037”

2484

53°50'32.8337”

14°37'11.0233”

2485

53°50'33.7341”

14°37'12.0787”

2486

53°50'35.8261”

14°37'14.4750”

2496

53°50'16.5305”

14°36'57.0138”

2497

53°50'15.6684”

14°36'56.6727”

2509

53°50'38.8594”

14°37'09.0438”

2557

53°50'12.9248”

14°36'58.7025”

2634

53°50'31.0130”

14°37'10.3918”

2765

53°50'22.0333”

14°36'58.5199”

2836

53°50'13.0474”

14°36'57.8528”

2839

53°50'14.9341”

14°36'56.3824”

2840

53°50'16.5612”

14°36'57.0257”

 

§ 3.
Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1 ust. 1, jest oznaczona na mapach w skali 1:1000 i 1:3000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wolin.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wolinie (Dz. U. Nr 58, poz. 318) zachowane w mocy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »