| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość i sposób wnoszenia opłaty rocznej za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów, które muszą spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanych dalej „kryteriami”, oraz nadanie tym jednostkom uprawnień, o których mowa w art. 24 ust. 2 tej ustawy, zwanych dalej „uprawnieniami”.
§ 2.
1. Opłata roczna za kontrolę i weryfikację spełniania przez jednostki organizacyjne kryteriów oraz nadanie uprawnień wynosi 6 000 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Pierwszą opłatę wnosi się wraz ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień, a następne co roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały nadane uprawnienia.

§ 3.
W przypadku jednostek organizacyjnych, które wniosły na rachunek Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych opłatę za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upływa okres 4 lat od dnia nadania uprawnień, a następne co roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały nadane uprawnienia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 31), które utraciło moc z dniem 25 lutego 2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »