| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, zwany dalej „równoważnikiem”, wypłaca się żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzom służby przygotowawczej – począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w ust. 1, za płyn po goleniu, szampon do mycia włosów, proszek do prania i podpaski, począwszy od pierwszego dnia służby wojskowej.

3. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwoty przyjęte do jego naliczenia za poszczególne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – jednorazowo, na okres pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Decyzję o wypłacie równoważnika, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dowódca kontyngentu.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się w:

1) pełnej wysokości – za okres dłuższy niż 15 dni służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym;

2) połowie wysokości – za okres do 15 dni służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym.

§ 4.
Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się co miesiąc z góry, w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych.
§ 5.
Równoważniki wypłaca jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883, z 2005 r. Nr 27, poz. 222, z 2007 r. Nr 79, poz. 536 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 230).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY ODBYWAJĄCYCH ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ, ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH ODBYWAJĄCYCH PRZESZKOLENIE WOJSKOWE ORAZ ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 maja 2010 r. poz. 662)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY ODBYWAJĄCYCH ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ, ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH ODBYWAJĄCYCH PRZESZKOLENIE WOJSKOWE ORAZ ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Szczoteczka do zębów

szt.

4,80

0,80

0,80

2

Krem do golenia 75 ml

tuba

3,40

1,70

 

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,60

3,20

4,80

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,80

5,60

 

5

Pasta do obuwia 40 g

szt.

3,40

3,40

3,40

6

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,70

4,70

4,70

7

Płyn po goleniu

szt.

8,70

8,70

 

8

Proszek do prania

kg

9,40

0,94

1,88

9

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,90

17,90

17,90

10

Podpaski

szt.

0,60

 

12,00

11

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,90

5,90

8,85

Razem

dla żołnierzy użytkujących trzewiki

34,94

36,43

dla żołnierzy użytkujących pozostałe obuwie

49,44

50,93

Uwagi:

1. Równoważnik za pastę do obuwia (lp. 5) wypłaca się żołnierzom użytkującym trzewiki.

2. Równoważnik za pastę do obuwia specjalnego (lp. 9) wypłaca się żołnierzom użytkującym buty specjalne, trzewiki zimowe i trzewiki letnie.

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Cena
jednostkowa
(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Chusteczki higieniczne

szt.

0,03

6,00

6,00

2

Chusteczki higieniczne nasączane

szt.

0,24

24,00

24,00

3

Krem do golenia 75 ml

tuba

3,40

1,70

 

4

Krem do rąk 50 ml

tuba

3,10

3,10

3,10

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

2,40

4,80

4,80

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,60

3,20

4,80

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,80

5,60

 

8

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,70

4,70

4,70

9

Płyn po goleniu

szt.

8,70

8,70

 

10

Proszek do prania

kg

9,40

5,64

5,64

11

Środek do mycia rąk 500 g

szt.

4,30

4,30

4,30

12

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,90

17,90

17,90

13

Podpaski

szt.

0,60

 

12,00

14

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,90

5,90

8,85

Razem

95,54

96,09

 

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Cena
jednostkowa
(w zł)

Stawka równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Igielnik (igła 2 szt. nici 25 mb.)

szt.

2,80

2,80

2,80

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,00

2,00

2,00

3

Mazak

szt.

2,40

2,40

2,40

4

Pędzel do golenia

szt.

4,70

4,70

 

5

Pudełko na mydło

szt.

2,40

2,40

2,40

6

Szczoteczka do rąk

szt.

3,10

3,10

3,10

7

Szczoteczka do zębów

szt.

4,80

4,80

4,80

8

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,50

4,50

4,50

9

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,60

4,60

4,60

10

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

5,20

5,20

5,20

11

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

4,40

4,40

4,40

12

Saszetka na środki higieny

szt.

6,50

6,50

6,50

Razem

47,40

42,70

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »