reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość, szczegółowy tryb otrzymywania i zwrotu oraz przypadki zawieszania i wznawiania wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokość równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej.
§ 2.
1. Funkcjonariusz w służbie stałej:

1) w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

a) generał:

– mężczyzna

– 3838,06 zł,

– kobieta

– 3887,93 zł;

b) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora:

– mężczyzna

– 2026,30 zł,

– kobieta

– 2024,58 zł;

c) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika:

– mężczyzna

– 1991,80 zł,

– kobieta

– 1990,08 zł;

 2) w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1937,86 zł,

– kobieta

– 1936,14 zł;

 3) w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1913,31 zł,

– kobieta

– 1911,59 zł;

 4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1843,51 zł,

– kobieta

– 1841,79 zł.

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 306,80 zł.

§ 3.
1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej:

1) w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

a) generał:

– mężczyzna

– 3193,86 zł,

– kobieta

– 3231,92 zł;

b) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora:

– mężczyzna

– 1010,83 zł,

– kobieta

– 1078,02 zł;

c) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika:

– mężczyzna

– 1006,36 zł,

– kobieta

– 1073,55 zł;

 2) w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 994,24 zł,

– kobieta

– 1061,43 zł;

 3) w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 989,36 zł,

– kobieta

– 1056,55 zł;

 4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 969,23 zł,

– kobieta

– 1011,27 zł.

 

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 165,40 zł.

§ 4.
1. Funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 i 3, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania z pierwszym dniem roku mundurowego, który obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca roku następnego.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy funkcjonariusza mianowanego po raz pierwszy do służby oraz funkcjonariusza mianowanego do służby stałej w czasie roku mundurowego, począwszy od mianowania w dniu 1 kwietnia.

3. Funkcjonariusz przeniesiony z innej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w jednostce, w której pełni służbę.

4. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w terminie do 60 dni od dnia powstania uprawnienia do równoważnika.

§ 5.
1. Funkcjonariusz w służbie stałej zwolniony ze służby na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, lub któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, a także funkcjonariusz w służbie przygotowawczej zwolniony ze służby na podstawie art. 96 ustawy, lub któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, jest obowiązany zwrócić proporcjonalną część równoważnika, liczoną w pełnych miesiącach, za okres niepozostawania w służbie.

2. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego dłużej niż 6 miesięcy, za okres tych urlopów, liczonych łącznie w ciągu roku mundurowego.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed rozpoczęciem urlopów, o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić część pobranego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania tych urlopów (liczonych w pełnych miesiącach).

§ 6.
1. Wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zawiesza się funkcjonariuszowi w przypadku zawieszenia go w czynnościach służbowych, na okres tego zawieszenia (liczonego w pełnych miesiącach).

2. Wznowienie wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, następuje po zakończeniu okresu zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, chyba że wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-5 ustawy.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed okresem zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, a uchylenie zawieszenia związane było z wygaśnięciem stosunku służbowego na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić część pobranego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania zawieszenia, liczonego w pełnych miesiącach. Zwrot równoważnika pieniężnego następuje nie później niż w dniu wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7.
Przepisy rozporządzenia określające wysokość i otrzymywanie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2011 r.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 67, poz. 617, z 2003 r. Nr 65, poz. 610 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1295), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama