| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, są odrębnymi jednostkami lokalnymi.”;

2) w § 8 po pkt 39 dodaje się pkt 39a–39e w brzmieniu:

„39a) przedszkola:

a) publiczne (kod 81),

b) niepubliczne (kod 82),

39b) szkoły:

a) publiczne:

– podstawowe (kod 83),

– gimnazja (kod 84),

– ponadgimnazjalne (kod 86),

– artystyczne (kod 87),

b) niepubliczne:

– podstawowe (kod 88),

– gimnazja (kod 89),

– ponadgimnazjalne (kod 91),

– artystyczne (kod 92),

39c) placówki systemu oświaty:

a) publiczne (kod 93),

b) niepubliczne (kod 94),

39d) inne jednostki organizacyjne systemu oświaty:

a) publiczne (kod 95),

b) niepubliczne (kod 96),

39e) zespoły szkół i placówek systemu oświaty:

a) publiczne (kod 97),

b) niepubliczne (kod 98),”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195, z 2008 r. Nr 168, poz. 1041, z 2010 r. Nr 84, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 237, poz. 1406.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »