| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli 1 uchyla się lp. 8;

2) w tabeli 2:

a) lp. 1a otrzymuje brzmienie:

1a

dyrektor instytutu badawczego

według odrębnych przepisów

wyższe

7

 

b) lp. 3a otrzymuje brzmienie:

3a

zastępca dyrektora instytutu badawczego

według odrębnych przepisów

wyższe

6

 

c) uchyla się lp. 7a,

d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a

główny specjalista badawczo-techniczny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

 

e) po lp. 46 dodaje się lp. 46a w brzmieniu:

46a

starszy specjalista badawczo-techniczny

według odrębnych przepisów

wyższe

4

 

f) lp. 60 otrzymuje brzmienie:

60

asystent w WSPol. i instytucie badawczym, instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

3

 

g) po lp. 68 dodaje się lp. 68a w brzmieniu:

68a

specjalista badawczo-techniczny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

 

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1534, z 2008 r. Nr 37, poz. 211, z 2009 r. Nr 30, poz. 202, z 2010 r. Nr 48, poz. 282 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 161.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »