reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756, z 2007 r. Nr 192, poz. 1387 oraz z 2010 r. Nr 201, poz. 1328) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest przedstawiana w formie pisemnej notatki służbowej z rozmowy z kandydatem sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego rozmowę;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się końcową oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umieszczaną w kwestionariuszu osobowym, dokonaną przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne i przez kierownika komórki kadrowej.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
W sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.

Załącznik 1. [WZÓR - Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2012 r. (poz. 1393)

WZÓR – Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama