| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756, z 2007 r. Nr 192, poz. 1387 oraz z 2010 r. Nr 201, poz. 1328) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest przedstawiana w formie pisemnej notatki służbowej z rozmowy z kandydatem sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego rozmowę;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się końcową oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umieszczaną w kwestionariuszu osobowym, dokonaną przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne i przez kierownika komórki kadrowej.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
W sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.

Załącznik 1. [WZÓR - Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2012 r. (poz. 1393)

WZÓR – Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »