| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Obsługę biblioteczną pacjentów podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą wyłącznie w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej „podmiotem leczniczym”, realizuje:

1) biblioteka utworzona przez podmiot leczniczy lub punkt biblioteczny takiej biblioteki albo

2) filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej, na podstawie porozumienia zawartego przez podmiot leczniczy z tą biblioteką.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa:

1) organizację filii lub punktu bibliotecznego;

2) warunki lokalowe oraz wyposażenie filii lub punktu bibliotecznego;

3) zaopatrzenie filii lub punktu bibliotecznego w materiały biblioteczne.

§ 2.
Biblioteka utworzona przez podmiot leczniczy, biblioteka publiczna albo filia biblioteki publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, mogą tworzyć punkty biblioteczne w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego.
§ 3.
1. Z biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego mogą korzystać również pracownicy podmiotu leczniczego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy punktu bibliotecznego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 4.
1. Dla punktów bibliotecznych utworzonych w oddziałach chorób zakaźnych wydziela się materiały biblioteczne.

2. W przypadku gdy w oddziale chorób zakaźnych nie został utworzony punkt biblioteczny, sposób korzystania z obsługi bibliotecznej przez pacjentów tego oddziału określa ordynator albo lekarz kierujący oddziałem.

§ 5.
1. Biblioteka, filia lub punkt biblioteczny powinny być usytuowane w miejscu dostępnym dla pacjentów, umożliwiającym wolny dostęp do półek z materiałami bibliotecznymi.

2. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu korzystanie z biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego w miejscu ich usytuowania, materiały biblioteczne dostarczane są do pokoju pacjenta.

§ 6.
1. Podmiot leczniczy, który utworzył bibliotekę, może, na podstawie porozumienia zawartego z biblioteką publiczną, współdziałać w wykonywaniu obsługi bibliotecznej pacjentów.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) udostępnianie lub przekazywanie zbiorów bibliotecznych;

2) przekazywanie informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracę przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

§ 7.
Podmioty lecznicze dostosują porozumienia dotyczące:

1) wykonywania obsługi bibliotecznej dla pacjentów przez bibliotekę publiczną,

2) współdziałania z biblioteką publiczną w wykonywaniu obsługi bibliotecznej dla pacjentów

– w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister ZdrowiaB.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 91, poz. 1014 oraz z 2007 r. Nr 160, poz. 1138), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »