| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

Na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.2)), w medycznym laboratorium diagnostycznym jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Lekarze, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów nabyli uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym, zachowują te uprawnienia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.3)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz. U. Nr 150, poz. 1073 oraz z 2010 r. Nr 121, poz. 822), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).

Załącznik 1. [WYKAZ SPECJALIZACJI UPRAWNIAJĄCYCH LEKARZA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2012 r. (poz. 1420)

WYKAZ SPECJALIZACJI UPRAWNIAJĄCYCH LEKARZA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

1) analityka II stopnia, analityka lekarska II stopnia, diagnostyka laboratoryjna II stopnia, diagnostyka laboratoryjna – w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

2) anatomo-patologia II stopnia, anatomia patologiczna II stopnia, patomorfologia II stopnia, patomorfologia – w zakresie obejmującym całość badań cytologicznych i histologicznych z zastosowaniem technik podstawowych, specjalnych i biologii molekularnej;

3) genetyka kliniczna – w zakresie cytogenetyki klasycznej i molekularnej oraz biologii molekularnej;

4) hematologia II stopnia (podspecjalizacja), hematologia II stopnia, hematologia – w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej, cytochemicznej i immunologicznej rozmazów szpiku i krwi;

5) immunologia kliniczna – w zakresie laboratoryjnych prawidłowości genetycznych genotypowych i czynnościowych podstawowych i pomocniczych komórek odpornościowych, białek odpornościowych, białek ostrej fazy, przeciwciał naturalnie występujących odpornościowych i antyodpornościowych oraz badań immunogenetycznych;

6) medycyna sądowa II stopnia, medycyna sądowa – w zakresie laboratoryjnej diagnostyki histopatologicznej, laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej i laboratoryjnej diagnostyki genetycznej w zakresie objętym programem specjalizacji;

7) mikrobiologia II stopnia, mikrobiologia i serologia II stopnia, mikrobiologia lekarska – w zakresie badań mikrobiologicznych;

8) parazytologia lekarska II stopnia (podspecjalizacja) – w zakresie laboratoryjnej diagnostyki makroskopowej i mikroskopowej chorób pasożytniczych;

9) toksykologia kliniczna II stopnia (podspecjalizacja), toksykologia II stopnia, toksykologia wojskowa II stopnia, toksykologia kliniczna – w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej;

10) transfuzjologia II stopnia, transfuzjologia kliniczna II stopnia, transfuzjologia kliniczna – w zakresie oznaczania grup krwi układu AB0, Rh oraz antygenów z innych układów grupowych, wykonywanie badań mających na celu wykrywanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych, ich identyfikacja, określenie miana, diagnostyka niedokrwistości hemolitycznej, wykonywanie próby zgodności przed przetoczeniem krwi i jej składników, wykonywanie badań laboratoryjnych w odczynach poprzetoczeniowych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »