reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 69), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 956).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 956), które stanowią:

„§ 2. Od roku szkolnego 2012/2013:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w:

a) klasach I–III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1b rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V–VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w:

a) klasach I–III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V–VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

3) w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych w:

a) klasach I–III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V–VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

4) w liceum plastycznym w:

a) klasach I stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 6 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

b) klasach II–IV, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 6 w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

5) w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) klasach I stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

b) klasach II–III, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

c) klasach IV–VI stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

d) klasach VII stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 3a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

e) klasach VIII–IX, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

6) w szkole sztuki tańca, począwszy od klas VII dziewięcioletniego cyklu kształcenia i od klas IV sześcioletniego cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych artystycznych określony w załączniku nr 8 w tabeli 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. 1. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, w przypadku ramowych planów nauczania zajęć ogólnokształcących określonych w załącznikach nr: 2, 4, 5 i 7 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się odrębne szkolne plany nauczania dla poszczególnych roczników uczniów.

2. W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, w przypadku ramowych planów nauczania zajęć ogólnokształcących określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się odrębne szkolne plany nauczania dla poszczególnych roczników uczniów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30 sierpnia 2013 r. (poz. 262)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

1) szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–IV – w tabeli 2;

2)3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4) – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. b – w tabeli 1b,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–VI – w tabeli 2;

3) szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale instrumentalnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale rytmiki – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale wokalnym – w tabeli 3;

4)5) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. b4) – w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale instrumentalnym – w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale rytmiki – w tabeli 4,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale lutnictwa – w tabeli 5;

5)5) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 3;

6)5) liceum plastycznego – w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–IV, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 2;

7)5) ogólnokształcącej szkoły baletowej – w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 2 lit. b – w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII–IX – w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII–IX, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 3a,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych – w tabeli 4;

8)5) szkoły sztuki tańca – w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–III – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas VII–IX o dziewięcioletnim cyklu kształcenia i dla klas IV–VI o sześcioletnim cyklu kształcenia – w tabeli 3;

9) szkoły sztuki cyrkowej – w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) szkoły policealnej – w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium wokalno-baletowym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium wokalno-aktorskim – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium piosenkarskim – w tabeli 3,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych w policealnym studium plastycznym – w tabeli 4;

11) szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz – w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie zaocznym – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym, dla specjalizacji biblioterapia – w tabeli 3;

12) szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury – w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie zaocznym, dla specjalizacji animator społeczności lokalnych – w tabeli 2;

13) ogniska artystycznego – w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności muzycznej – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności plastycznej – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności baletowej – w tabeli nr 3.

§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;

3) zajęć z religii/etyki;

4) do dyspozycji dyrektora szkoły.

2. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych oraz na realizację ścieżek edukacyjnych;

2)6) zajęcia:

a) rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

b) nadobowiązkowe pozalekcyjne, dla całej klasy lub grupy uczniów, nieujęte w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne

– w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły;

3)7) zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)8) w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z religii/etyki powinien uwzględniać równomierne obciążenie w poszczególnych latach cyklu nauczania i być zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej.

4.9) Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.

5. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 3. 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w ramowym planie nauczania realizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności zestawienie zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wprowadzenie innych niż przewidziane w ramowym planie nauczania nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, których prowadzenie nie jest związane z realizacją podstawy programowej, a służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań kierunkowych uczniów.

3. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie projektów edukacyjnych, plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw i innych, pod warunkiem że ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku szkolnym i zagwarantowane zostanie co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

4. Szkolny plan nauczania stanowi podstawę opracowania arkusza organizacji szkoły. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania organizacji zajęć, o której mowa w ust. 3, do arkusza organizacji szkoły należy załączyć szczegółowy kalendarz roku szkolnego z harmonogramem wszystkich planowanych działań.

§ 4. 1. W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3.10) W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4.10) Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół – międzyszkolnych w zależności od formy realizacji zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 5. Od roku szkolnego 2010/2011:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 2, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 2, w tabeli 1;

2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tabeli 1;

3) w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych w:

a) klasach I i II stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w tabeli 1a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w tabeli 1;

4) w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) klasach IV i V stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w tabeli 2a,

b) pozostałych klasach, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się odpowiednio ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, odpowiednio w tabelach 1, 2 lub 3.

§ 6. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012:

1) w przypadku stosowania ramowych planów nauczania, określonych w załącznikach do rozporządzenia: nr 2 w tabeli 1a, nr 4 w tabeli 1a, nr 5 w tabeli 1a i nr 7 w tabeli 2a, opracowuje się szkolny plan nauczania w cyklu trzyletnim;

2) w pozostałych przypadkach opracowuje się szkolny plan nauczania dla całego cyklu nauczania.

§ 7. Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby uczniów w grupie na tych zajęciach, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11) .12)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Instrument główny

10

2.

Fortepian dodatkowy

1 1/3

3.

Zajęcia z akompaniatorem

X

4.

Kształcenie słuchu

15

5.

Rytmika

6.

Audycje muzyczne

3

7.

Chór, orkiestra lub zespół

6

RAZEM

35 1/3

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

8.

Rytmika

6

9.

Instrument dodatkowy

2

10.

Instrumenty ludowe

4

11.

Improwizacja z elementami kompozycji

1 1/3

12.

Nauka akompaniamentu i gra a vista

1 1/3

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 30 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 15 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia.

Godziny rozliczane są semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu.

Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary.

Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4–6

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 16 uczniów.

Poz. 7

Zajęcia chóru, orkiestry lub zespołu prowadzone są odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności. Liczbę zespołów oraz grup chóru ustala dyrektor szkoły.

Poz. 11

Zajęcia z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone są w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Poz. 12

Nauka akompaniamentu i gra a vista prowadzone są indywidualnie i przeznaczone w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I–IV

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Instrument główny

8

2.

Fortepian dodatkowy

1 1/3

3.

Zajęcia z akompaniatorem

X

4.

Kształcenie słuchu

8

5.

Audycje muzyczne

3

6.

Chór, orkiestra lub zespół

6

RAZEM

26 1/3

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

7.

Rytmika

4

8.

Instrument dodatkowy

1 1/3

9.

Instrumenty ludowe

4

10.

Improwizacja z elementami kompozycji

1 1/3

11.

Nauka akompaniamentu i gra a vista

1 1/3

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 30 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 15 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia.

Godziny rozliczane są semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu.

Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary.

Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4 i 5

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia chóru, orkiestry lub zespołu prowadzone są odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności. Liczbę zespołów oraz grup chóru ustala dyrektor szkoły.

Poz. 10

Zajęcia z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone są w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Poz. 11

Nauka akompaniamentu i gra a vista prowadzone są indywidualnie i przeznaczone w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Załącznik nr 213)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–VI

KLASY I–III

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

54

Religia/Etyka1)

6

RAZEM

60

KLASY IV–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

16

2.

Historia i społeczeństwo

4

3.

Język obcy nowożytny

8

4.

Matematyka

12

5.

Przyroda

od 8 do 9

6.

Plastyka/Technika

2

7.

Informatyka

2

8.

Wychowanie fizyczne

9

9.

Godziny z wychowawcą

3

RAZEM

od 64 do 65

Religia/Etyka1)

6

RAZEM

od 70 do 71

Godziny do dyspozycji dyrektora dla całego cyklu nauczania2)

18

RAZEM CAŁY CYKL NAUCZANIA

od 148 do 149

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 6

Godziny można przeznaczyć na dwa lub jedno z tych zajęć albo zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 1a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–III1)

KLASY I–III

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Edukacja wczesnoszkolna

542)

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

 

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

6

 

Objaśnienia do tabeli 1a

1) Dotyczy szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4). Edukacja wczesnoszkolna obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

– edukacja polonistyczna,

– edukacja społeczna,

– edukacja przyrodnicza,

– edukacja matematyczna,

– zajęcia techniczne,

– język obcy nowożytny,

– edukacja plastyczna,

– zajęcia komputerowe,

– wychowanie fizyczne.

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego i powierza się ją jednemu nauczycielowi, ale prowadzenie zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język obcy nowożytny – 6 godzin,

– edukacja plastyczna – 3 godziny,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– wychowanie fizyczne – 6 godzin.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia kształcenia zintegrowanego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację dla całej klasy lub grupy uczniów nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Tabela 1b – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI1)

KLASY IV–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

722)

2.

Język obcy nowożytny

3.

Historia i społeczeństwo

4.

Przyroda

5.

Matematyka

6.

Zajęcia komputerowe

7.

Zajęcia techniczne

8.

Plastyka

9.

Wychowanie fizyczne

10.

Godziny z wychowawcą

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

15

 

Objaśnienia do tabeli 1b

1) Dotyczy klas, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 16 godzin,

– język obcy nowożytny – 9 godzin,

– historia i społeczeństwo – 4 godziny,

– przyroda – 9 godzin,

– matematyka – 12 godzin,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– zajęcia techniczne – 2 godziny,

– plastyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– godziny z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Instrument główny

10

2.

Fortepian dodatkowy

1 1/3

3.

Zajęcia z akompaniatorem

X

4.

Kształcenie słuchu

15

5.

Rytmika

6.

Audycje muzyczne

3

7.

Chór, orkiestra lub zespół

6

RAZEM

35 1/3

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

8.

Rytmika

6

9.

Instrument dodatkowy

2

10.

Instrumenty ludowe

4

11.

Improwizacja z elementami kompozycji

1 1/3

12.

Nauka akompaniamentu i gra a vista

1 1/3

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 30 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 15 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia.

Godziny rozliczane są semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu.

Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary.

Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4–6

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 16 uczniów.

Poz. 7

Zajęcia chóru, orkiestry lub zespołu prowadzone są odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności. Liczbę zespołów oraz grup chóru ustala dyrektor szkoły.

Poz. 11

Zajęcia z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone są w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Poz. 12

Nauka akompaniamentu i gra a vista prowadzone są indywidualnie i przeznaczone w szczególności dla uczniów klas fortepianu.

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Zawód: muzyk

Specjalność: instrumentalista

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Instrument główny

13

2.

Fortepian

3 1/3

3.

Zajęcia z akompaniatorem

X

4.

Nauka akompaniamentu

2

5.

Improwizacja organowa

2

6.

Zespół kameralny

4

7.

Orkiestra lub chór

6

8.

Kształcenie słuchu

12

9.

Zasady muzyki

2

10.

Harmonia

6

11.

Literatura muzyczna

4

12.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

9

13.

Formy muzyczne

4

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

14.

Instrument dodatkowy

5

15.

Improwizacja fortepianowa

2

16.

Gra a vista

2

17.

Harmonia

2

18.

Kontrapunkt

2

19.

Analiza form muzycznych

2

20.

Ćwiczenia z kompozycji

2

21.

Dyrygowanie

4

22.

Prowadzenie zespołów muzycznych

3

23.

Instrumentoznawstwo (z elementami instrumentacji)

1

24.

Czytanie partytur

1

25.

Emisja głosu

1

26.

Ćwiczenia z fonotechniki

1

27.

Podstawy aranżacji

2

28.

Zespół muzyki rozrywkowej

5

29.

Folklor

2

30.

Techniki kompozytorskie

4

31.

Zespół kameralny

2

32.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas instrumentalnych, z wyjątkiem klasy fortepianu. Dopuszcza się zmniejszenie liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 3

W klasach I–V zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie VI do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny rozliczane są semestralnie. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, organów, akordeonu, harfy i gitary.

Poz. 4

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas fortepianu.

Poz. 5

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas organów.

Poz. 6

Zajęcia prowadzone są przez 4 lata w cyklu nauczania. Uczniowie klasy fortepianu mogą realizować zajęcia łącznie z nauką akompaniamentu.

Poz. 7

Szkoła, w zależności od możliwości i potrzeb, może zwiększyć wymiar godzin zajęć w cyklu nauczania do 12.

Poz. 8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 9, 11–13

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów. Zajęcia obejmują również ćwiczenia.

Poz. 14–16

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 17 i 18

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 19

Zajęcia mogą być realizowane łącznie z zajęciami „formy muzyczne”.

Poz. 20

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 21

W klasach I–V zajęcia prowadzone są w grupach liczących 3 lub 4 uczniów, w klasie VI – indywidualnie.

Poz. 22 i 23

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 5 uczniów.

Poz. 24

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 25

W I semestrze zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów, w II semestrze – indywidualnie.

Poz. 26

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 27

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 28

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 29 i 30

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 32

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w różnym czasie cyklu nauczania i w wymiarze dostosowanym do potrzeb uczniów.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ RYTMIKI

Zawód: muzyk

Specjalność: rytmika

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – rytmika

12

2.

Fortepian

12

3.

Improwizacja fortepianowa

10

4.

Technika ruchu

6

5.

Zespół rytmiki

2

6.

Emisja głosu

2

7.

Chór

6

8.

Kształcenie słuchu

12

9.

Zasady muzyki

2

10.

Harmonia

6

11.

Literatura muzyczna

4

12.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

9

13.

Formy muzyczne

4

14.

Metodyka nauczania rytmiki

6

15.

Pedagogika

3

16.

Psychologia

3

RAZEM

99

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

17.

Instrument dodatkowy

5

18.

Ćwiczenia z harmonii

2

19.

Kontrapunkt

2

20.

Dyrygowanie (z elementami metodyki prowadzenia zespołów muzycznych)

4

21.

Instrumentoznawstwo (z elementami instrumentacji)

1

22.

Czytanie partytur

1

23.

Ćwiczenia z fonotechniki

1

24.

Podstawy aranżacji

2

25.

Zespół muzyki rozrywkowej

6

26.

Folklor

2

27.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W ramach zajęć realizowane są elementy gry a vista oraz nauki akompaniamentu.

Poz. 3

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia harmoniczne oraz propedeutyka kompozycji.

Poz. 4

Zajęcia prowadzone są z udziałem akompaniatora.

Poz. 4 i 5

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 6

W I semestrze zajęcia prowadzone są w grupach, w następnych semestrach – indywidualnie.

Poz. 7

Szkoła, w zależności od możliwości i potrzeb, może zwiększyć wymiar godzin zajęć w cyklu nauczania do 12.

Poz. 8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 9 i 11–13

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów. Zajęcia obejmują również ćwiczenia.

Poz. 14–16

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 17, 18, 20 i 22

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 19 i 21

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 23

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 5 uczniów.

Poz. 24

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 25–27

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w różnym czasie cyklu nauczania i w wymiarze dostosowanym do potrzeb uczniów.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ WOKALNY

Zawód: muzyk

Specjalność: wokalista

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – śpiew

9

2.

Zajęcia z akompaniatorem

X

3.

Fortepian

6

4.

Czytanie nut głosem

4

5.

Dykcja i recytacja

4

6.

Rytmika

4

7.

Zespół wokalny

6

8.

Chór

2

9.

Kształcenie słuchu

8

10.

Zasady muzyki

3

11.

Harmonia

4

12.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

12

13.

Formy muzyczne

4

RAZEM

66

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

14.

Interpretacja piosenki

8

15.

Nauka akompaniamentu gitarowego

2

16.

Instrument dodatkowy

4

17.

Ćwiczenia z fonotechniki

1

18.

Analiza form wokalnych

2

19.

Emisja głosu

2

20.

Ruch sceniczny

2

21.

Konsultacje językowe

X

22.

Technika mowy

6

23.

Elementy gry aktorskiej

8

24.

Taniec

6

25.

Historia muzyki rozrywkowej

2

26.

Elementy harmonii i aranżacji

2

27.

Improwizacja głosem

4

28.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu nauczania. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia wymiaru godzin w cyklu nauczania.

Zajęcia nie podlegają ocenianiu.

Poz. 3

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia wymiaru godzin w cyklu nauczania po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 4 i 5

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 3 lub 4 uczniów.

Poz. 6–8

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 9 i 11

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 16 uczniów.

Poz. 12 i 13

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 14–16

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 17

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 5 uczniów.

Poz. 19

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 20

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 21

Zajęcia prowadzone są w grupach językowych (włoski, niemiecki, francuski i angielski); symbol „x” oznacza 1 godzinę w tygodniu dla konsultanta jednego języka.

Poz. 22–24

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 5 uczniów.

Poz. 26

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 27

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 28

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w różnym czasie cyklu nauczania i w wymiarze dostosowanym do potrzeb uczniów.

Załącznik nr 414)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Tabela 1

(uchylona).

Tabela 1a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–III1)

 

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

infoRgrafika

772)

2.

Historia

3.

Wiedza o społeczeństwie

4.

Język obcy nowożytny

5.

Drugi język obcy nowożytny

6.

Matematyka

7.

Fizyka

8.

Chemia

9.

Biologia

10.

Geografia

11.

Plastyka

12.

Informatyka

13.

Wychowanie fizyczne

 

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15.

Godziny z wychowawcą

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

6

 

Objaśnienia do tabeli 1a

1) Dotyczy szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki),

– plastyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 6 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację dla całej klasy lub grupy uczniów nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

14

2.

Pierwszy język obcy nowożytny

15

3.

Drugi język obcy nowożytny

4.

Historia

od 5 do 7

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Matematyka

9

7.

Fizyka i astronomia

od 2 do 3

8.

Chemia

od 2 do 3

9.

Biologia

od 2 do 3

10.

Geografia

od 2 do 3

11.

Podstawy przedsiębiorczości

2

12.

Technologia informacyjna

2

13.

Wychowanie fizyczne

9

14.

Przysposobienie obronne

2

15.

Godziny z wychowawcą

3

RAZEM

od 69 do 75

Religia/Etyka1)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

9

RAZEM

od 84 do 90

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 2 i 3

Liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zwiększyć o 3 godziny z godzin do dyspozycji dyrektora.

Poz. 14

Zajęcia mogą być realizowane w formie obozu letniego.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 2a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w trzyletnim cyklu nauczania

A. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM2)

1.

Język polski

603)

2.

Dwa języki obce nowożytne (godziny mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki)

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

12.

Wychowanie fizyczne

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Godziny z wychowawcą

B. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM DO WYBORU4)

1.

Język polski

8

2.

Historia

3.

Geografia

4.

Biologia

5.

Chemia

6.

Fizyka

7.

Historia muzyki5)

8.

Historia sztuki

9.

Język łaciński i kultura antyczna

10.

Filozofia

11.

Język obcy nowożytny

6

12.

Wiedza o społeczeństwie

13.

Matematyka

14.

Informatyka

C. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU6)

1.

Historia i społeczeństwo

4

2.

Przyroda

3.

Ekonomia w praktyce

1

4.

Zajęcia artystyczne

5.

Inny przedmiot7)

D. POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka8)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora9)

12

 

Objaśnienia do tabeli 2a

1) Dotyczy klas, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin,

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 9 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– godziny z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć. W klasie VI, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się 30 tygodni nauki.

3) Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie IV.

4) W klasach IV–VI na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5. Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach IV–VI równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach V–VI.

Przedmiot historia muzyki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej dla zawodu muzyk, może być realizowany w klasach I–VI.

5) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot historia muzyki do klasy VI włącznie w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

6) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5, na obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym obowiązani są realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

7) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

8) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Zawód: muzyk

Specjalność: instrumentalista

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Instrument główny

13

2.

Fortepian

3 1/3

3.

Zajęcia z akompaniatorem

X

4.

Nauka akompaniamentu

2

5.

Improwizacja organowa

2

6.

Zespół kameralny

4

7.

Orkiestra lub chór

6

8.

Kształcenie słuchu

12

9.

Zasady muzyki

2

10.

Harmonia

6

11.

Literatura muzyczna

4

12.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

9

13.

Formy muzyczne

4

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

14.

Instrument dodatkowy

5

15.

Improwizacja fortepianowa

2

16.

Gra a vista

2

17.

Harmonia

2

18.

Kontrapunkt

2

19.

Analiza form muzycznych

2

20.

Ćwiczenia z kompozycji

2

21.

Dyrygowanie

4

22.

Prowadzenie zespołów muzycznych

3

23.

Instrumentoznawstwo (z elementami instrumentacji)

1

24.

Czytanie partytur

1

25.

Emisja głosu

1

26.

Ćwiczenia z fonotechniki

1

27.

Podstawy aranżacji

2

28.

Zespół muzyki rozrywkowej

5

29.

Folklor

2

30.

Techniki kompozytorskie

4

31.

Zespół kameralny

2

32.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas instrumentalnych, z wyjątkiem klasy fortepianu. Dopuszcza się zmniejszenie liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 3

W klasach I–V zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie VI – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny rozliczane są semestralnie. Zajęcia nie dotyczą uczniów klas fortepianu, organów, akordeonu, harfy i gitary.

Poz. 4

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas fortepianu.

Poz. 5

Zajęcia prowadzone są indywidualnie dla uczniów klas organów.

Poz. 6

Zajęcia są realizowane przez 4 lata w cyklu nauczania. Uczniowie klasy fortepianu mogą realizować zajęcia łącznie z nauką akompaniamentu.

Poz. 7

Szkoła, w zależności od możliwości i potrzeb, może zwiększyć liczbę godzin zajęć w cyklu nauczania do 12.

Poz. 8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 9 i 11–13

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów i obejmują również ćwiczenia.

Poz. 14–16

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 17 i 18

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 19

Zajęcia mogą być realizowane łącznie z zajęciami „formy muzyczne”.

Poz. 20

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 21

W klasach I–V zajęcia prowadzone są w grupach liczących 3 lub 4 uczniów, w klasie IV – indywidualnie.

Poz. 22 i 23

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 5 uczniów.

Poz. 24

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 25

W I semestrze zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów, w II semestrze – indywidualnie.

Poz. 26

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 27

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 28

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 29 i 30

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 32

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w różnym czasie cyklu nauczania i w wymiarze dostosowanym do potrzeb uczniów.

Tabela 4 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ RYTMIKI

Zawód: muzyk

Specjalność: rytmika

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – rytmika

12

2.

Fortepian

12

3.

Improwizacja fortepianowa

10

4.

Technika ruchu

6

5.

Zespół rytmiki

2

6.

Emisja głosu

2

7.

Chór

6

8.

Kształcenie słuchu

12

9.

Zasady muzyki

2

10.

Harmonia

6

11.

Literatura muzyczna

4

12.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

9

13.

Formy muzyczne

4

14.

Metodyka nauczania rytmiki z praktyką

6

15.

Pedagogika

3

16.

Psychologia

3

RAZEM

99

17.

Instrument dodatkowy

5

18.

Ćwiczenia z harmonii

2

19.

Kontrapunkt

2

20.

Dyrygowanie (z elementami metodyki prowadzenia zespołów muzycznych)

4

21.

Instrumentoznawstwo (z elementami instrumentacji)

1

22.

Czytanie partytur

1

23.

Ćwiczenia z fonotechniki

1

24.

Podstawy aranżacji

2

25.

Zespół muzyki rozrywkowej

6

26.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 4

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W ramach zajęć realizowane są elementy gry a vista oraz nauki akompaniamentu.

Poz. 3

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia harmoniczne oraz propedeutyka kompozycji.

Poz. 4

Zajęcia prowadzone są z udziałem akompaniatora.

Poz. 4 i 5

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 6

W I semestrze zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów, w następnych semestrach – indywidualnie.

Poz. 7

Szkoła, w zależności od możliwości i potrzeb, może zwiększyć liczbę godzin zajęć w cyklu nauczania do 12.

Poz. 8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 9 i 11–13

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów i obejmują również ćwiczenia.

Poz. 14–16

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 17, 18, 20 i 22

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 19 i 21

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 23

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 24

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 25 i 26

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w różnym czasie cyklu nauczania i w wymiarze dostosowanym do potrzeb uczniów.

Tabela 5 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

WYDZIAŁ LUTNICTWA

Zawód: muzyk

Specjalność: lutnik

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – lutnictwo

46

2.

Skrzypce lub inny instrument lutniczy

6

3.

Kształcenie słuchu

12

4.

Zasady muzyki

2

5.

Harmonia

6

6.

Literatura muzyczna

4

7.

Historia muzyki z literaturą muzyczną

9

8.

Formy muzyczne

4

RAZEM

89

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

9.

Orkiestra lub chór

6

10.

Wiedza o kulturze

1

 

Objaśnienia do tabeli 5

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 3 lub 4 uczniów. Zajęcia uwzględniają modelowanie, korektę lutniczą, technologię, akustykę lutniczą oraz historię sztuki lutniczej.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 3 i 5

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 4, 6–8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 9 i 10

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Załącznik nr 515)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

Tabela 1

(uchylona).

Tabela 1a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–III1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

infoRgrafika

772)

2.

Historia

3.

Wiedza o społeczeństwie

4.

Język obcy nowożytny

5.

Drugi język obcy nowożytny

6.

Matematyka

7.

Fizyka

8.

Chemia

9.

Biologia

10.

Geografia

11.

Muzyka

12.

Informatyka

13.

Wychowanie fizyczne

 

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15.

Godziny z wychowawcą

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

6

 

Objaśnienia do tabeli 1a

1) Dotyczy szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki),

– muzyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 6 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację dla całej klasy lub grupy uczniów nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

14

2.

Pierwszy język obcy nowożytny

15

3.

Drugi język obcy nowożytny

4.

Historia

od 5 do 7

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Matematyka

9

7.

Fizyka i astronomia

od 2 do 3

8.

Chemia

od 2 do 3

9.

Biologia

od 2 do 3

10.

Geografia

od 2 do 3

11.

Podstawy przedsiębiorczości

2

12.

Technologia informacyjna

2

13.

Wychowanie fizyczne

9

14.

Przysposobienie obronne

2

15.

Godziny z wychowawcą

3

RAZEM

od 69 do 75

Religia/Etyka1)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

9

RAZEM

od 84 do 90

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 2 i 3

Liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zwiększyć o 3 godziny z godzin do dyspozycji dyrektora.

Poz. 14

Zajęcia mogą być realizowane w formie obozu letniego.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 2a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

A. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM2)

1.

Język polski

603)

2.

Dwa języki obce nowożytne (godziny mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki)

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

12.

Wychowanie fizyczne

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Godziny z wychowawcą

B. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM DO WYBORU4)

1.

Język polski

8

2.

Historia

3.

Geografia

4.

Biologia

5.

Chemia

6.

Fizyka

7.

Historia muzyki

8.

Historia sztuki5)

9.

Język łaciński i kultura antyczna

10.

Filozofia

11.

Język obcy nowożytny

6

12.

Wiedza o społeczeństwie

13.

Matematyka

14.

Informatyka

C. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU6)

1.

Historia i społeczeństwo

4

2.

Przyroda

3.

Ekonomia w praktyce

1

4.

Zajęcia artystyczne

5.

Inny przedmiot7)

D. POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka8)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora9)

12

 

Objaśnienia do tabeli 2a

1) Dotyczy klas, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin,

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 9 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– godziny z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć. W klasie VI, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się 30 tygodni nauki.

3) Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie IV.

4) W klasach IV–VI na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5. Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach IV–VI równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach V–VI.

Przedmiot historia sztuki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej dla zawodu plastyk, może być realizowany w klasach I–VI.

5) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot historia sztuki do klasy VI włącznie w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

6) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5, na obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym obowiązani są realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

7) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

8) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

Zawód: plastyk

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Historia sztuki

9

2.

Rysunek i malarstwo

21

infoRgrafika

 

3.

Rzeźba

6

 

4.

Podstawy fotografii i filmu

4

+ 14

5.

Podstawy projektowania – kompozycja

4

 

6.

Sztuka stosowana

12

 

 

RAZEM

70

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 6

Zajęcia obejmują do wyboru: reklamę wizualną, fotografię, techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, formy użytkowe. W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są z udziałem nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Poz. 1–6

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

Załącznik nr 616)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

14

2.

Pierwszy język obcy nowożytny

15

3.

Drugi język obcy nowożytny

4.

Historia

od 5 do 7

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Matematyka

9

7.

Fizyka i astronomia

od 2 do 3

8.

Chemia

od 2 do 3

9.

Biologia

od 2 do 3

10.

Geografia

od 2 do 3

11.

Podstawy przedsiębiorczości

2

12.

Technologia informacyjna

2

13.

Wychowanie fizyczne

12

14.

Przysposobienie obronne

2

15.

Godziny z wychowawcą

4

RAZEM

od 73 do 79

Religia/Etyka1)

8

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

9

RAZEM

od 90 do 96

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 2 i 3

Liczbę godzin w czteroletnim cyklu nauczania można zwiększyć o 3 godziny z godzin do dyspozycji dyrektora.

Poz. 14

Zajęcia mogą być realizowane w formie obozu letniego.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 1a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–IV1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

A. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM2)

1.

Język polski

643)

2.

Dwa języki obce nowożytne (godziny mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki)

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

12.

Wychowanie fizyczne

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Godziny z wychowawcą

B. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM DO WYBORU4)

1.

Język polski

8

2.

Historia

3.

Geografia

4.

Biologia

5.

Chemia

6.

Fizyka

7.

Historia muzyki

8.

Historia sztuki5)

9.

Język łaciński i kultura antyczna

10.

Filozofia

11.

Język obcy nowożytny

6

12.

Wiedza o społeczeństwie

13.

Matematyka

14.

Informatyka

C. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU6)

1.

Historia i społeczeństwo

4

2.

Przyroda

3.

Ekonomia w praktyce

1

4.

Zajęcia artystyczne

5.

Inny przedmiot7)

D. POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka8)

8

Godziny do dyspozycji dyrektora9)

12

 

Objaśnienia do tabeli 1a

1) Dotyczy klas, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w czteroletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin,

historia – 2 godziny,

wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

geografia – 1 godzina,

biologia – 1 godzina,

chemia – 1 godzina,

fizyka – 1 godzina,

matematyka – 10 godzin,

informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– godziny z wychowawcą – 4 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć. W klasie IV, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się 30 tygodni nauki.

3) Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie I.

4) W klasach I-IV na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5. Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane w klasach II–IV równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach II–IV.

Przedmiot historia sztuki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej dla zawodu plastyk, może być realizowany w klasach I–IV.

5) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują w klasach I–IV przedmiot historia sztuki w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

6) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5, na obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym obowiązani są realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

7) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

8) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

Zawód: plastyk

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Historia sztuki

8

2.

Rysunek i malarstwo

16

infoRgrafika

 

3.

Rzeźba

3

 

4.

Podstawy fotografii i filmu

3

+ 21

5.

Podstawy projektowania – kompozycja

3

 

6.

Specjalność artystyczna

16

 

 

RAZEM

70

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 6

Zajęcia obejmują do wyboru: marketing dzieł sztuki, reklamę wizualną, fotografię, techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, techniki scenograficzne, techniki renowacyjne, formy użytkowe.

W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są z udziałem nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Poz. 1–6

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

Załącznik nr 717)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–III

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

16

2.

Historia i społeczeństwo

4

3.

Język obcy nowożytny

8

4.

Matematyka

12

5.

Przyroda

od 8 do 9

6.

Plastyka/Technika

2

7.

Informatyka

2

8.

Godziny z wychowawcą

3

RAZEM

od 55 do 56

Religia/Etyka1)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

9

RAZEM

od 70 do 71

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 6

Godziny można przeznaczyć na realizację dwóch lub jednego z tych zajęć albo zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 1a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I–III1)

KLASY I–III

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

602)

2.

Język obcy nowożytny

3.

Historia i społeczeństwo

4.

Przyroda

5.

Matematyka

6.

Zajęcia komputerowe

7.

Zajęcia techniczne

8.

Plastyka

9.

Godziny z wychowawcą

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

15

 

Objaśnienia do tabeli 1a

1) Dotyczy szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 16 godzin,

– język obcy nowożytny – 9 godzin,

– historia i społeczeństwo – 4 godziny,

– przyroda – 9 godzin,

– matematyka – 12 godzin,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– zajęcia techniczne – 2 godziny,

– plastyka – 2 godziny,

– godziny z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 2

(uchylona).

Tabela 2a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS IV–VI1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

infoRgrafika

712)

2.

Historia

3.

Wiedza o społeczeństwie

4.

Język obcy nowożytny

5.

Drugi język obcy nowożytny

6.

Matematyka

7.

Fizyka

8.

Chemia

9.

Biologia

10.

Geografia

11.

Informatyka

12.

Plastyka

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

14.

Godziny z wychowawcą

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka3)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora4)

6

 

Objaśnienia do tabeli 2a

1) Dotyczy szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki),

– plastyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację dla całej klasy lub grupy uczniów nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS VII–IX

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Język polski

14

2.

Pierwszy język obcy nowożytny

15

3.

Drugi język obcy nowożytny

4.

Historia

od 5 do 7

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Matematyka

9

7.

Fizyka i astronomia

od 2 do 3

8.

Chemia

od 2 do 3

9.

Biologia

od 2 do 3

10.

Geografia

od 2 do 3

11.

Podstawy przedsiębiorczości

2

12.

Technologia informacyjna

2

13.

Przysposobienie obronne

2

14.

Godziny z wychowawcą

3

RAZEM

od 60 do 66

Religia/Etyka1)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

9

RAZEM

od 75 do 81

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 2 i 3

Liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zwiększyć o 3 godziny z godzin do dyspozycji dyrektora.

Poz. 13

Zajęcia mogą być realizowane w formie obozu letniego.

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz na zajęcia edukacyjne artystyczne.

Tabela 3a – ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS VII–IX1)

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

A. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM2)

1.

Język polski

513)

2.

Dwa języki obce nowożytne (godziny mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki)

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

13.

Godziny z wychowawcą

B. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM DO WYBORU4)

1.

Język polski

8

2.

Historia

3.

Geografia

4.

Biologia

5.

Chemia

6.

Fizyka

7.

Historia muzyki

8.

Historia sztuki

9.

Język łaciński i kultura antyczna

10.

Filozofia

11.

Język obcy nowożytny

6

12.

Wiedza o społeczeństwie

13.

Matematyka

14.

Informatyka

C. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU5)

1.

Historia i społeczeństwo

4

2.

Przyroda

3.

Ekonomia w praktyce

1

4.

Zajęcia artystyczne

5.

Inny przedmiot6)

D. POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Religia/Etyka7)

6

Godziny do dyspozycji dyrektora8)

12

 

Objaśnienia do tabeli 3a

1) Dotyczy klas, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)4).

2) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trzyletnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin,

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– godziny z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. Wówczas minimalną liczbę godzin tygodniowo oraz wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć. W klasie IX, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się 30 tygodni nauki.

3) Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie VII.

4) W klasach VII–IX na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania. Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot wiedza o tańcu w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w dziewięcioletnim cyklu kształcenia, do końca IX klasy włącznie, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej lub grupie międzyoddziałowej. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach VII–IX równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach VII–IX.

5) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 4, na obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym obowiązani są realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

6) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8) Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

– okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych,

– realizację zajęć dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz do indywidualnych zajęć mistrzowskich, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły,

– realizację zajęć organizowanych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w ramach posiadanych środków finansowych.

Tabela 4 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

Zawód: tancerz

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w dziewięcioletnim cyklu nauczania

1.

Taniec klasyczny

50

infoRgrafika

 

2.

Taniec ludowy i charakterystyczny

10

 

3.

Partnerowanie

8

 

4.

Taniec współczesny

8

+ 54

5.

Taniec historyczny

2

 

6.

Rytmika

13

7.

Umuzykalnienie

8.

Audycje muzyczne

9.

Wiedza o tańcu

10

10.

Interpretacja muzyczno-ruchowa

4

11.

Zasady charakteryzacji

2

12.

Techniki uzupełniające

12

RAZEM

173

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

13.

Gra na fortepianie

8

14.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

18

 

Objaśnienia do tabeli 4

Poz. 1

Lekcje tańca klasycznego odbywają się oddzielnie dla chłopców i oddzielnie dla dziewcząt.

Poz. 4

Taniec współczesny może być realizowany różnymi rodzajami technik tanecznych, łącznie z techniką jazzową.

Poz. 1–4 i 6

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 15 uczniów.

Poz. 11

Zajęcia „zasady charakteryzacji” mogą być prowadzone w jednym semestrze w obowiązującym wymiarze godzin.

Poz. 12

W ramach zajęć „techniki uzupełniające” mogą być prowadzone akrobatyka, technika barre au sol oraz zajęcia przygotowujące do partnerowania dla chłopców i ćwiczenia na palcach dla dziewcząt, prowadzone w oddzielnych grupach.

Poz. 14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane w miarę potrzeby dla uczniów, którzy mają zaległości w opanowaniu podstaw programowych spowodowane realizacją praktyk scenicznych.

W zakresie tańca klasycznego, charakterystycznego i współczesnego dla uczniów różnych klas prowadzony jest repertuar szkolny w wymiarze do 32 godzin tygodniowo.

Repertuar szkolny, zajęcia wymienione w poz. 1–5 oraz ćwiczenia na palcach dla dziewcząt prowadzone są z akompaniatorem. Jeżeli zajęcia z repertuaru szkolnego są prowadzone przy użyciu nagrań, dla zajęć tych nie przewiduje się akompaniatora.

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych.

Dla nauczycieli przygotowujących indywidualne układy taneczne, wchodzące w zakres egzaminu z przygotowania zawodowego w klasie programowo najwyższej, oraz w miarę potrzeby dla akompaniatorów przewiduje się po 1 godzinie tygodniowo dla każdego ucznia w okresie trzech miesięcy przed tym egzaminem.

Praktyki sceniczne mogą odbywać uczniowie od klasy I do końca I semestru klasy IX. Zadania powierzane uczniom w ramach praktyk scenicznych wynikają z aktualnego repertuaru baletowego. Na opiekę nad praktykami scenicznymi uczniów i na realizację praktyk scenicznych przeznacza się do 20 godzin tygodniowo.

Załącznik nr 818)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI TAŃCA

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I–VI

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w sześcioletnim cyklu nauczania

1.

Taniec klasyczny

infoRgrafika

31

2.

Taniec współczesny

3.

Taniec ludowy i charakterystyczny

4.

Techniki wspomagające

5.

Umuzykalnienie

12

6.

Wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu

7.

Repertuar i podstawy improwizacji tanecznej

12

RAZEM

55

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1–4

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 20 uczniów.

Poz. 4

Zajęcia obejmują technikę barre au sol i inne.

Poz. 7

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 20 uczniów w zależności od realizowanych zadań.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I–III

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Taniec klasyczny

infoRgrafika

26

2.

Taniec współczesny

3.

Taniec ludowy i charakterystyczny

4.

Techniki wspomagające

5.

Umuzykalnienie

6

6.

Wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu

7.

Repertuar i podstawy improwizacji tanecznej

6

RAZEM

38

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1–4

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 20 uczniów.

Poz. 2

Zajęcia obejmują nauczanie narodowych tańców polskich oraz wybranych tańców innych narodów.

Poz. 3

Zajęcia obejmują nauczanie tańca jazzowego i stepu.

Poz. 4

Zajęcia obejmują technikę barre au sol i inne.

Poz. 7

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 20 uczniów, w zależności od realizowanych zadań.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS VII–IX CYKLU DZIEWIĘCIOLETNIEGO ORAZ DLA KLAS IV–VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO

KLASY VII–IX CYKLU DZIEWIĘCIOLETNIEGO ORAZ IV–VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

1.

Taniec klasyczny

52

2.

Taniec współczesny

3.

Taniec ludowy i charakterystyczny

4.

Taniec historyczny

5.

Partnerowanie

6.

Interpretacja muzyczno-ruchowa

7.

Audycje muzyczne

10

8.

Wiedza o tańcu

9.

Zasady charakteryzacji

2

10.

Repertuar

6

RAZEM

70

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1–6 i 10

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 15 uczniów.

Poz. 2

Taniec współczesny może być realizowany różnymi rodzajami technik tanecznych, łącznie z techniką jazzową.

Załącznik nr 9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

Zawód: aktor cyrkowy

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Techniki cyrkowe

13

2.

Specjalność artystyczna

21

3.

Technika taneczna

8

4.

Charakteryzacja

1

5.

Historia cyrku

1

Godziny do dyspozycji dyrektora1)

12

RAZEM

56

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

6.

Jeździectwo

8

7.

Elementy gry aktorskiej

 

Objaśnienia

Poz. 1

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 4 do 10 uczniów oraz obejmują elementy akrobatyki, gimnastyki, ekwilibrystyki i żonglerki.

Poz. 2

Uczeń realizuje jedną spośród następujących specjalności artystycznych: akrobatyczno-gimnastyczną, ekwilibrystyczno-żonglerską, klownadę. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w zależności od specyfiki specjalności.

W ramach specjalności realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze od 2 do 4 tygodni, w uzasadnionych przypadkach realizowana jest wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.

Dla każdej specjalności przewiduje się w ostatnim semestrze klasy programowo najwyższej zajęcia z choreografem w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Poz. 3

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 15 uczniów. Zajęcia uwzględniają elementy rytmiki i odbywają się z udziałem akompaniatora.

Poz. 4

Zajęcia mogą być prowadzone w klasach III lub IV (także w jednym semestrze).

Poz. 5

Zajęcia mogą być prowadzone w jednym semestrze.

Poz. 6 i 7

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą obejmować inne zajęcia według uzdolnień i zainteresowań uczniów.

1) Godziny do dyspozycji dyrektora można wykorzystać na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć nadobowiązkowych przewidzianych w ramowym planie nauczania lub na inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone według uzdolnień i zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

Załącznik nr 10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM WOKALNO-BALETOWYM

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: wokalno-baletowa

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w dwuipółletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – taniec klasyczny

36

2.

Przedmiot główny – śpiew solowy

8

3.

Taniec charakterystyczny

10

4.

Taniec współczesny i step

16

5.

Partnerowanie

4

6.

Pantomima

10

7.

Praca z akompaniatorem

3 2/3

8.

Kształcenie słuchu

12

9.

Emisja chóralna

4

10.

Fortepian

3 1/3

11.

Gra aktorska

12

12.

Dykcja

8

13.

Zasady charakteryzacji

4

14.

Wybrane zagadnienia z historii teatru

8

15.

Nauka o muzyce

8

16.

Język włoski

8

RAZEM

155

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

17.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1, 3 i 4

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 15 uczniów.

Poz. 2, 7 i 10

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 4

W ramach zajęć „taniec współczesny” mogą być realizowane różne rodzaje technik tanecznych, łącznie z techniką jazzową i stepem.

Poz. 1 i 3–5

Zajęcia prowadzone są z akompaniatorem. Wymiar godzin akompaniamentu ustala dyrektor szkoły.

Praktyki sceniczne realizowane są zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły.

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIM

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: wokalno-aktorska

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – śpiew

16

2.

Przedmiot główny – gra aktorska

46

3.

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

16

4.

Praca z akompaniatorem

6

5.

Dykcja

16

6.

Wiersz

8

7.

Proza

12

8.

Taniec charakterystyczny

4

9.

Taniec współczesny

12

10.

Step

12

11.

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

4

12.

Wybrane zagadnienia z historii teatru

10

13.

Wybrane zagadnienia z historii sztuki i kostiumu

8

14.

Antropologia kultury

12

15.

Język obcy

10

16.

Rytmika

4

17.

Zespół wokalny

14

RAZEM

210

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

18.

Technika mikrofonowa

12

19.

Pantomima

12

20.

Szermierka sceniczna

8

21.

Zasady charakteryzacji

8

22.

Gra na fortepianie

2

23.

Sceny musicalowe

8

24.

Piosenka z mikrofonem

2

25.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1, 4, 22 i 24

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 2, 3, 5–7 i 19–21

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 6 do 8 uczniów.

Poz. 9

W ramach zajęć „taniec współczesny” mogą być realizowane różne rodzaje technik tanecznych, łącznie z techniką jazzową.

Poz. 8–10

Zajęcia prowadzone są z akompaniatorem.

Praktyki sceniczne realizowane są zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM PIOSENKARSKIM

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: piosenkarz

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim cyklu nauczania

1.

Przedmiot główny – interpretacja piosenki

8

2.

Emisja głosu

8

3.

Fizjologia głosu

2

4.

Dykcja

4

5.

Fortepian

4

6.

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki i harmonią

12

7.

Nauka o muzyce z literaturą muzyczną

6

8.

Historia teatru i literatury

2

9.

Plastyka ruchu i taniec

8

10.

Elementy gry aktorskiej

2

11.

Zasady charakteryzacji

1

12.

Zespół wokalno-instrumentalny

4

13.

Wychowanie fizyczne

8

14.

Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy

2

15.

Obsługa sprzętu elektronicznego

1

16.

Zajęcia sceniczne

12

RAZEM

72

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

17.

Język obcy

8

18.

Gitara klasyczna

4

19.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

8

20.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1 i 5

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz. 2

Zajęcia prowadzone są dla 2 uczniów.

Poz. 3

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 3 lub 4 uczniów.

Poz. 4

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 2 lub 3 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 12 uczniów.

Poz. 7 i 8

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 16 uczniów.

Poz. 9

Zaleca się prowadzenie zajęć z udziałem akompaniatora.

Poz. 9, 10 i 15

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 6 uczniów.

Poz. 12–14

Zajęcia prowadzone są zbiorowo.

Poz. 16

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły.

Poz. 18

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Tabela 4 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM PLASTYCZNYM

Zawód: plastyk

Poz.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim cyklu nauczania

1.

Historia sztuki

5

2.

Rysunek i malarstwo

12

infoRgrafika

 

3.

Rzeźba

3

 

4.

Podstawy fotografii i filmu

3

+ 14

5.

Podstawy projektowania – kompozycja

3

 

6.

Specjalność artystyczna

16

 

RAZEM

56

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

7.

Wychowanie fizyczne

6

8.

Język obcy nowożytny

4

9.

Podstawy przedsiębiorczości

2

Godziny do dyspozycji dyrektora1)

6

 

Objaśnienia do tabeli 4

Poz. 6

Zajęcia obejmują do wyboru w specjalnościach: marketing dzieł sztuki, reklamę wizualną, fotografię, techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, techniki scenograficzne, techniki renowacyjne, formy użytkowe.

W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są z udziałem nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Poz. 1–8

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

1) Godziny do dyspozycji dyrektora można wykorzystać na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć nadobowiązkowych przewidzianych w ramowym planie nauczania lub na inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone według uzdolnień i zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

Załącznik nr 11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE BIBLIOTEKARZ

Tabela 1 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM

Zawód: bibliotekarz

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

SEMESTR

Liczba godzin tygodniowo w cyklu nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania ogółem

I

II

III

IV

Liczba tygodni nauki

18

16

18

12

Liczba godzin tygodniowo

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Wiedza o społeczeństwie

3

1,5

54

2.

Psychologia

2

2

2

68

3.

Pedagogika

2

2

2

68

4.

Wiedza o kulturze

2

2

2

68

5.

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

2

1

1,5

52

6.

Literatura piękna

4

4

3

5

8

250

7.

Wiedza o książce i bibliotece

3

4

3,5

118

8.

Wiedza o czytelnictwie

2

3

2,5

72

9.

Warsztaty czytelnicze

2

2

2

60

10.

Źródła informacji, działalność informacyjna

2

2

2

2

4

128

11.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

3

1

2

2

4

130

12.

Opracowanie zbiorów

3

2

2

3

5

158

13.

Organizacja i zarządzanie w bibliotece

3

2

2,5

78

14.

Technologie informacyjne

2

2

2

68

15.

Komputeryzacja biblioteki

2

2

2

60

16.

Zajęcia praktyczne

2

2

3

3,5

104

17.

Wychowanie fizyczne

2

2

2

2

4

128

18.

Język obcy

4

4

4

4

8

256

Praktyka zawodowa w IV semestrze – w wymiarze 4 tygodni

RAZEM

30

30

30

30

60

1920

SPECJALIZACJA1)

19.

Bibliotekarstwo publiczne

2

2

2

 

20.

Bibliotekarstwo szkolne

2

2

2

 

NADOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

21.

Biblioterapia

infoRgrafika

4

infoRgrafika

4

infoRgrafika

4

 

22.

Komunikacja społeczna

23.

Wiedza o mediach

24.

Animacja środowisk lokalnych

25.

Wychowanie plastyczne

26.

Kultura żywego słowa

27.

Wiedza o teatrze

28.

Wiedza o muzyce

29.

Wiedza o filmie

30.

Technika pracy biurowej

 

Tabela 2 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE ZAOCZNYM

Zawód: bibliotekarz

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin konsultacji w semestrze

Liczba godzin konsultacji ogółem

I

II

III

IV

Poz.

1

2

3

4

5

6

1.

Pedagogika z elementami psychologii

20

20

40

2.

Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie

12

12

16

40

3.

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

10

8

18

4.

Literatura piękna

14

24

18

22

78

5.

Wiedza o książce i bibliotece

20

23

43

6.

Wiedza o czytelnictwie

16

16

32

7.

Warsztaty czytelnicze

10

10

20

8.

Źródła informacji, działalność informacyjna

20

12

12

12

56

9.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

18

8

8

8

42

10.

Opracowanie zbiorów

10

17

12

16

55

11.

Organizacja i zarządzanie biblioteką

16

8

10

34

12.

Technologie informacyjne

26

10

36

13.

Komputeryzacja biblioteki

10

16

26

RAZEM

130

130

130

130

520

SPECJALIZACJA1)

14.

Bibliotekarstwo publiczne

10

10

20

15.

Bibliotekarstwo szkolne

10

10

20

Godziny do dyspozycji dyrektora2)

30

30

10

10

80

RAZEM

160

160

160

160

640

 

Objaśnienia do tabeli 1 i 2

1. Dopuszcza się możliwość prowadzenia następujących zajęć w grupach: „technologie informacyjne”, „komputeryzacja biblioteki”, „język obcy”, „warsztaty czytelnicze”, „źródła informacji, działalność informacyjna”, „gromadzenie i udostępnianie zbiorów”, „opracowanie zbiorów”.

2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizuje się z uwzględnieniem specyfiki nauczania, możliwości kadrowych i finansowych. Liczbę godzin zajęć ustala dyrektor szkoły.

1) Słuchacza obowiązuje zaliczenie jednej ze specjalizacji.

2) Godziny do dyspozycji dyrektora można wykorzystać na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć nadobowiązkowych przewidzianych w ramowym planie nauczania lub na inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone według uzdolnień i zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

Tabela 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM

Zawód: bibliotekarz

Specjalizacja: biblioterapia

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

SEMESTR

Liczba godzin tygodniowo w cyklu nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania ogółem

I

II

III

IV

Liczba tygodni nauki

18

16

18

12

Liczba godzin tygodniowo

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Wiedza o społeczeństwie

3

1,5

54

2.

Psychologia

2

2

2

68

3.

Pedagogika

2

2

2

68

4.

Wiedza o kulturze

2

2

2

68

5.

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

2

1

32

6.

Literatura piękna

4

4