reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 67, poz. 623), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 56, poz. 506);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 127, poz. 1333);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 255, poz. 2566);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 48, poz. 458);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 118, poz. 811);

6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 78, poz. 530);

7) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 17, poz. 111);

8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 23, poz. 143);

9) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1198).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 56, poz. 506), które stanowią:

„§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 127, poz. 1333), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 255, poz. 2566), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy określone w załącznikach, o których mowa w § 1, stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 października 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 48, poz. 458), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 118, poz. 811), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 78, poz. 530), które stanowią:

„§ 2. Stawki, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 17, poz. 111), które stanowią:

„§ 2. Stawki, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 23, poz. 143), które stanowią:

„§ 2. Stawki, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1198), które stanowią:

„§ 2. Stawki, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 października 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 14 stycznia 2014 r. (poz. 315)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 24 maja 2002 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, według:

1) stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) stanowiska służbowego dla poszczególnych stanowisk służbowych z uwzględnieniem stopnia etatowego i grupy uposażenia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Stawki, o których mowa w § 1, przysługują funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2002 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 maja 2002 r.

Załącznik nr 14)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WYSŁUGI LAT

Stopień służbowy

Miesięcznie w złotych – przy wysłudze lat:

do 2

pow. 2

pow. 5

pow. 8

pow. 11

pow. 14

pow. 17

pow. 20

pow. 23

pow. 26

pow. 29

pow. 32

pow. 35

gen. dywizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1791,0

1861,0

1931,0

2002,0

gen. brygady

 

 

 

 

 

 

 

 

1509,0

1556,0

1626,0

1697,0

1767,0

pułkownik

 

 

 

 

 

1286,0

1316,0

1345,0

1374,0

1403,0

1433,0

1461,0

1489,0

podpułkownik

 

 

 

 

1195,0

1222,0

1247,0

1272,0

1298,0

1323,0

1348,0

1372,0

1396,0

major

 

 

 

1106,0

1131,0

1157,0

1182,0

1207,0

1234,0

1259,0

1284,0

1307,0

1330,0

kapitan

 

 

1022,0

1048,0

1074,0

1100,0

1125,0

1149,0

1175,0

1199,0

1225,0

1249,0

1272,0

porucznik

 

954,0

980,0

1005,0

1031,0

1058,0

1083,0

1108,0

1132,0

1157,0

1182,0

1206,0

1229,0

podporucznik

883,0

908,0

933,0

958,0

985,0

1001,0

1037,0

1063,0

1089,0

1116,0

1142,0

1167,0

1192,0

starszy chorąży

 

 

943,0

959,0

975,0

991,0

1007,0

1024,0

1040,0

1058,0

1074,0

1090,0

 

chorąży

 

889,0

905,0

921,0

937,0

954,0

970,0

987,0

1003,0

1019,0

1036,0

1052,0

 

młodszy chorąży

836,0

852,0

868,0

885,0

901,0

918,0

933,0

948,0

964,0

979,0

994,0

1009,0

 

starszy sierżant

 

 

850,0

860,0

870,0

880,0

891,0

902,0

913,0

924,0

935,0

946,0

 

sierżant

 

790,0

801,0

812,0

823,0

833,0

844,0

855,0

865,0

876,0

887,0

 

 

plutonowy

766,0

777,0

788,0

799,0

809,0

820,0

831,0

842,0

 

 

 

 

 

kapral

738,0

758,0

769,0

779,0

790,0

801,0

812,0

824,0

 

 

 

 

 

starszy szeregowy

728,0

749,0

759,0

770,0

781,0

792,0

803,0

 

 

 

 

 

 

szeregowy

719,0

739,0

750,0

761,0

772,0

783,0

794,0

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 25)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

Stanowisko służbowe

Miesięcznie w złotych

1

2

o stopniu etatowym generała dywizji i grupie uposażenia:

 

U-01

9 350,0

U-02

8 540,0

o stopniu etatowym generała brygady i grupie uposażenia:

 

U-03

7 630,0

U-04

6 830,0

U-05

6 540,0

o stopniu etatowym pułkownika i grupie uposażenia:

 

U-06

6 230,0

U-07

5 820,0

U-08

5 530,0

U-09

5 290,0

U-10

4 770,0

U-11

4 210,0

U-12

3 930,0

o stopniu etatowym podpułkownika i grupie uposażenia:

 

U-12

3 930,0

U-13

3 570,0

U-14

3 250,0

o stopniu etatowym majora i grupie uposażenia:

 

U-14

3 250,0

U-15

2 920,0

U-16

2 670,0

o stopniu etatowym kapitana i grupie uposażenia:

 

U-17

2 500,0

U-18

2 380,0

o stopniu etatowym chorążego i grupie uposażenia:

 

U-19

2 290,0

U-20

2 240,0

U-21

2 200,0

U-22

2 130,0

U-23

2 080,0

U-24

2 020,0

o stopniu etatowym podoficera i grupie uposażenia:

 

U-21

2 200,0

U-22

2 130,0

U-23

2 080,0

U-24

2 020,0

U-25

1 990,0

U-26

1 930,0

U-27

1 880,0

U-28

1 830,0

o stopniu etatowym szeregowego i grupie uposażenia:

 

U-29

1 680,0

U-30

1 650,0

U-31

1 570,0

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 127, poz. 1333), które weszło w życie z dniem 18 czerwca 2004 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 czerwca 2002 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1198), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2012 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 23, poz. 143), które weszło w życie z dniem 27 lutego 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama