reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. poz. 955) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 1–3 i pkt 5–7;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udostępnia podmiotom zobowiązanym do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień strukturę dokumentu elektronicznego XML oraz schemat XSD na ich wniosek. Wniosek złożony drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Certyfikaty do weryfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego uprawniającego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień wydaje, zawiesza i unieważnia Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

2. Zaawansowane podpisy elektroniczne i certyfikaty dla sędziów i pracowników sądu sporządzających karty rejestracyjne i zawiadomienia są wydawane odpowiednio na wniosek przewodniczącego wydziału lub kierownika sekretariatu skierowany do podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o wydanie zaawansowanych podpisów elektronicznych i certyfikatów, a także o zawieszenie i unieważnienie certyfikatów składa się w postaci elektronicznej przez stronę internetową podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego weryfikuje zaawansowany podpis elektroniczny, którym opatrzono kartę rejestracyjną lub zawiadomienie przesłane do systemu teleinformatycznego, wykorzystując dane udostępniane przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama