REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 2040

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85p ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie przysługujące przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej i jego zastępcom]

Przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej i jego zastępcom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 100 do 450 zł brutto, w zależności od liczby rozpoznanych spraw, zakończonych wydaniem orzeczenia lub postanowienia, oraz zawiłości tych spraw.

§ 2. [Wynagrodzenie przysługujące przewodniczącemu składu orzekającego komisji dyscyplinarnej]

Przewodniczącemu składu orzekającego komisji dyscyplinarnej przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy, zakończonej wydaniem orzeczenia lub postanowienia, w wysokości od 100 do 450 zł brutto, w zależności od zawiłości sprawy.

§ 3. [Wynagrodzenie przysługujące rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zastępcom]

Rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zastępcom przysługuje wynagrodzenie za:

1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w wysokości od 100 do 450 zł brutto,

2) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w wysokości od 100 do 450 zł brutto

– w zależności od zawiłości sprawy będącej przedmiotem postępowania wyjaśniającego lub postępowania dyscyplinarnego.

§ 4. [Ocena zawiłości sprawy]

Przy ocenie zawiłości rozpoznawanej sprawy bierze się pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne danej sprawy, z uwzględnieniem:

1) charakteru i okoliczności popełnienia czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) powagi stawianych zarzutów;

3) rodzaju proponowanej lub orzeczonej kary dyscyplinarnej;

4) zakresu dowodów zebranych i przeprowadzanych w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 5. [Wynagrodzenie przysługujące obrońcy z urzędu]

Obrońcy z urzędu przysługuje wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym w wysokości:

1) 360 zł – przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji;

2) 420 zł – przed odwoławczą komisją dyscyplinarną.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA