reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 758), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1729).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1729), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 grudnia 2016 r. (poz. 2157)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 909 i 1178, z 2002 r. poz. 592, z 2003 r. poz. 33 oraz z 2004 r. poz. 9 i 695), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.1) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2039,9903 ha, położone na terenach miast Brodnica, Bydgoszcz, Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Inowrocław, Kwidzyn, Lipno, Łeba, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń i Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Czarna Woda, Człuchów, Gniewino, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Liniewo, Lipno, Łysomice, Pakość, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Żarnowiec

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Kartoszyno, karta mapy 1, Nadole, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo) i biegnie przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/47 do pkt 13, a następnie biegnie w kierunku północnym po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 15 po granicy działek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 23. Od pkt 23 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie w kierunku południowo-zachodnim biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35 po granicy działki 199/133, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 39 po granicy działek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 41 i 42 po granicy działek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 45 i 46 po granicy działek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 68, 69, po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt: 89, 90 po granicy działek: 203/2, 199/45, 199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kartoszyno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na granicy działek: 198/23, 198/22 i 205, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo – Lubkowo) i następnie w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 205 i 19/3 i następnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie przez pkt: 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 14, po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 15, 16, 17 do pkt 18 po granicy działek: 198/26 i 198/24 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 21 do pkt 22 po granicy działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 po granicy działki 198/22 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 198/22 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tczew

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając działkę 116/2 (polna droga), granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 przez pkt: 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie po granicy działek: 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie przez pkt: 14 i 15 po granicy działek: 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, po granicy działek: 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 21 po granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na styku działek: 118, 117/4 i 117/11 przez pkt: 2 i 3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska), przecinając linię styku obrębów 5 i Rokitki, do pkt 4. Od pkt 4 biegnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9 po granicy działek: 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie przez pkt 11 po granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 14/3 i 14/1, przez pkt: 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 biegnie po granicy działek: 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek: 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek: 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie po granicy działek: 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 przez pkt: 15, 16, 17, 18 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie po granicy działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie po granicy działki 10/8 przez pkt: 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie po granicy działki 18/7 przez pkt: 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie po granicy działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie po granicy działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie przez pkt 31 po granicy działek: 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek: 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek: 10/17 i 10/14 przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek: 10/8 i 14/1 przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwidzyn

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 14, 16 i 17, karta mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9, na południe po granicy działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku granic działek: 24/10 i 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku granic działek: 24/11 i 24/12. Od pkt 3 biegnie po granicy działki 24/12 przez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku granic działek: 24/12 i 25, a następnie dalej po granicy działki 24/11 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działek: 24/20 i 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej po granicy działki 24/15 przez pkt: 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku granic działek: 3/29 i 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku granic działek: 24/15 i 24/19 i dalej po granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku granic działek: 24/19 i 24/14. Od pkt 21 po granicy działek: 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 22 i 23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 24 w kierunku wschodnim do pkt 25, położonego na styku granic działek: 3/58 i 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i następnie południową stroną torów przez pkt: 26 i 27 do pkt 28 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/68 i dalej granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/35. Od pkt 29 biegnie do pkt 30 położonego na styku granic działek: 3/66 i 3/47 i dalej po granicy działek: 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego na styku granicy działek: 3/49 i 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku granicy działek: 3/66 i 3/43, następnie biegnie w kierunku południowym przez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku granicy działek: 3/45 i 3/51. Od pkt 36 biegnie po granicy działki 3/51 w kierunku południowym przez pkt: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. na styku granicy działek: 3/51 i 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego po granicy działki 3/21 w kierunku północnym przez pkt: 41, 42 i 43 do pkt 24, od którego rozpoczęto opis.

Z Kompleksu 1 wyłączone są działki: 3/59, 3/60 i 3/65, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/65, w kierunku północnym po granicy działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/59 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku granic działek: 3/65 i 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 55 i 56/1 w kierunku południowym, po granicy działek: 55 i 57 do pkt 2, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 3/2 i 79 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 53/6 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 56/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granicy działek: 53/6 i 78/3 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 53/6, 80 do pkt 2 i dalej w kierunku południowym po granicy działki 81 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 4 do pkt 5 po granicy działki 78/8, a następnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 78/8. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 9, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 11, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 78/8 i 78/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8 i 88/2 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 88/2 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 10 po granicy działek: 88/2 i 89/4 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 12, 13 po granicy działek: 89/4, 131/2 i 89/2 do pkt 14, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 89/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 16, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 89/2 do pkt 18, a następnie w kierunku północnym przez pkt 19 po granicy działek: 89/2 i 78/8 do pkt 20. Od pkt 20 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8, 88/4 do pkt 21, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 88/4 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 23, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 88/4 i 78/8 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 26 i dalej w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 19, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 21/4 i 192/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Bądki gmina Gardeja, w kierunku północnym, po granicy działek: 4 i 9/1 do pkt 2 położonego na granicy z działką 8/1. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy tej działki do pkt 3, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy z działką 18 do pkt 4. Następnie po granicy z działką 22/3 biegnie przez pkt: 5, 6 i 7 po granicy z działką 22/3 i działką 21/2 do pkt 8, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego 19 z obrębem ewidencyjnym Bądki, gmina Gardeja. Od pkt 8 po granicy obrębów ewidencyjnych: 19 i Bądki wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Starogard Gdański

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 24, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działki 83/5 w rejonie skrzyżowania ulic: Pelplińskiej i Pomorskiej, w kierunku wschodnim po granicy działki 83/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 83/5 do pkt 3, a następnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 85 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym do pkt 5 po granicy działki 69/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 6 po granicy działek: 69/3, 68, 67. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 66, 64, 65, 61, 60, 57 i 56 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 56, 54, 51, 50, 45, 44 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt: 9 i 10 po granicy działek: 44, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 24/5, 24/3, 24/6 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 24/6 do pkt 12, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 76/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 76/1, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 76/1, 24/5, 25/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 75/2, 86/3 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 86/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18, 19 i 20 po granicy działek: 86/2, 86/1, 86/3, 72, 81/7, 81/6, 81/3, 81/2, 83/3, 83/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 23)

Obręby ewidencyjne 24 i 25, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 10, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 10 do pkt 2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3/24 do pkt 3, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 3/24 i 3/33 przez pkt 4 do pkt 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 3/33. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 3/33, 3/34 i 3/36 do pkt 6, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 3/36, 3/39 i 3/50 przez pkt: 7 i 8 do pkt 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 3/50 i 3/49 do pkt 10, stanowiącego południowy narożnik działki 3/49. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 3/49, 3/47, 3/45 i 3/43 do pkt 11, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granic działek: 3/43, 3/44 i 3/62 dochodzi do pkt 12. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 17/1 do pkt 13, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 17/1, 16, 15/1, 15/2, 14/2, 14/1, 13/1, 13/2, 12, 11 i 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Człuchów

Obręb ewidencyjny Rychnowy, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 425/1, w kierunku wschodnim do pkt 2 znajdującego się na granicy działek: 425/2 i 424. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 424 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 427 (droga krajowa nr 22) do pkt 4, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 425/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chojnice

Obręb ewidencyjny Nieżychowice, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 173/75, 173/73, w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 2, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 3 po granicy działki 173/73 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 5, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 7, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 173/75 do pkt 9, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 10 po granicy działki 173/75 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Malbork

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i 7/16, w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/16 i 7/15 do pkt 3, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), a następnie w kierunku zachodnim do pkt 9 po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 po granicy działki 7/5, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9 i 7/8, przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/25, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Dalekiej (działka 4/8) do pkt 2 i dalej wzdłuż granicy działki 4/24 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 4/25, 4/27, 4/29, 4/35 i 2/22 przez pkt 4 do pkt 5, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Nogatowej (działki: 2/21, 4/34, 4/31 i 5/1) przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do pkt 11, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/35. Z pkt 11 biegnie na północny wschód do pkt 12, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 4/35 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 4/2 i 6/1 do pkt 14. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 6/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sztum

Obręb ewidencyjny Koniecwałd, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 214/11, 209 i 214/10, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/11 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 3 do pkt 4 po granicy działek: 215/1, 215/2, 215/6. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 5 i 6 do pkt 7 po granicy działki 214/8. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 214/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/8 do pkt 9 leżącego na styku granicy działek: 214/8 i 214/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12 do pkt 13 po granicy działki 214/10. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 214/10 do pkt 14, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 15. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 przez pkt 16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdańsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gdańsk 64, karta mapy 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 693, u zbiegu działek: 693, 694 i 393/4, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, stanowiącego południowy narożnik działki 693. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 693 i 687/3 a działkami: 700/1, 701/4, 701/2, 701/3, 692 i 689/2 przez pkt: 3, 4, 5 i 6 do pkt 7, położonego przy ulicy Franciszka Schuberta. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią stroną ulicy Franciszka Schuberta do pkt 8, położonego u zbiegu działki 687/2 z ulicą Trzy Lipy i ulicą Franciszka Schuberta. Dalej biegnie południową stroną ulicy Trzy Lipy do pkt 9, stanowiącego północny narożnik działki 684/2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu obrębów ewidencyjnych: 53 i 64. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy między działką 693, położoną w obrębie 64 a działkami: 392 i 393/4 położonymi w obrębie 53 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 371/4, 371/3, 366, w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 371/3, do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 371/3, 371/2 i 371/5 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 371/5 przez pkt 4 i 5 do pkt 6, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 371/5 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 371/5 i 371/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 364/2, 306/1 (ulica Spadochroniarzy), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 6 po granicy działki 364/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 8 i 9 po granicy działek: 364/2 i 335/2 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 130/5, 136/1 i 136/5, w kierunku wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 135 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 135 przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 136/2 i 136/3 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 9. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 138/16, 139/3 i 139/4, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 146 i 147 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 147 do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 147 i 146 przez pkt: 10 i 11 do pkt 12. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 138/1, która nie jest objęta granicami strefy.

Kompleks 64)

Obręb ewidencyjny Gdańsk 69

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 74/8, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5, położonego u zbiegu działki 65 z ulicą Doki. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 65, 74/10, 66, 74/45 i 68 do pkt 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 68. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki 67 do pkt 7 i dalej wzdłuż granic działek 61, 60, 54/1 i 74/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 74)

Obręb ewidencyjny Gdańsk 69

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 74/16, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 74/16, 74/15, 74/14 i 74/13 do pkt 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 74/13, 74/19 i 74/20 przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 74/40 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 74/21, 74/48 i 74/16 przez pkt: 6 i 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łysomice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 1/12 i 1/16, w kierunku zachodnim po granicy obrębów ewidencyjnych: Ostaszewo i Łysomice do pkt 2, skąd biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 1/14 i 5/10 do pkt 3 położonego na styku granic działek: 116/1 i 7. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4, skąd po granicy działek: 5/9, 1/9, 1/6 i 1/5 biegnie przez pkt 5 do pkt 6 położonego na styku granic działek: 1/6 i 1/12. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 1/12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Łysomice i Ostaszewo

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 27/6 i 27/5, w kierunku północnym do pkt 2 i dalej po granicy działki 17/4 do pkt 3, położonego na styku granic działek: 17/4 i 20. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką 20 do pkt 4, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy działki 25/2 przez pkt: 5, 6 i 7 do pkt 8, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Łysomice i Ostaszewo. Dalej, po granicy działki 27/7, biegnie w kierunku południowym do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim i wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 1/9, biegnie od pkt 1, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/9, w kierunku północnym wzdłuż drogi do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 1/9, 1/30, 5/14 i 5/9. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/9 a działką 5/9 do pkt 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1/9. Stąd biegnie na południe do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką 1/36 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 22/4, biegnie od pkt 1, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki 22/7 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/7 z drogą krajową nr 1. Tu skręca na północ i biegnie wschodnią stroną tej drogi do pkt 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 22/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki 22/8 do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/8 z linią kolejową (działka 25/2). Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii kolejowej do pkt 5, gdzie skręca na zachód, i północną stroną drogi (działka 20) dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 22/7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stargard Szczeciński

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 22, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 7/1 i 8/1 przez pkt: 2, 3, 4 i 5 do pkt 6. Następnie granica biegnie po granicy działki 14/1 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 10. Następnie po granicy działki 9/1 biegnie przez pkt 11 do pkt 12, skąd wraca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 179 i 178/3, w kierunku północnym do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 178/3 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 178/3 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 178/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 96/14 i 96/15, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 96/14 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 96/14 przez pkt: 4 i 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Stargard Szczeciński 23, karta mapy 3

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 96/16, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3, położonego u zbiegu granic działek: 96/16, 96/14 i 96/17. Następnie biegnie wzdłuż granicy między działkami: 96/16 i 96/17 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w załamaniu granicy działki 96/19, na styku z działką 96/16 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając drogę (działka 96/19) oraz działkę 96/22, i dalej zachodnią stroną drogi biegnącej od ulicy Metalowej (działka 96/24) do pkt 2, położonego na styku granic działek: 96/23 i 96/24. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, przecinając działkę 96/23, dochodzi do pkt 3, położonego na styku granic działek: 96/23 i 211. Następnie załamuje się na północny zachód i biegnie w linii prostej początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/23 i 211, a następnie w jej przedłużeniu przez działki: 96/23 i 96/22 do pkt 4, położonego na styku granic działek 96/22 i 96/16. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/22 i 96/16, a następnie między działkami: 96/19 i 96/16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 96/30, w kierunku północno-wschodnim, północną stroną drogi (działka 96/30) do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 96/30 i 96/64 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 96/39 do pkt 4. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż drogi (działka 96/61) dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 96/61 i 96/59 do pkt 6, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 96/59 dochodzi do pkt 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 197 do pkt 8, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 197, 199 i 198 dochodzi do pkt 9. Stąd biegnie na wschód, przecina działkę 192/5, i dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 196/1 do pkt 10, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 196/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 196/1 i 192/4 do pkt 11. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 192/4 do pkt 12, z którego początkowo biegnie na północny wschód, a następnie na północny zachód granicą tej samej działki do pkt 13. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek 211/2, 211/1 i 96/64 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grudziądz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 17, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 6/6 i 6/4 (ulica Jana Pawła II), po granicy działki 6/6, przez pkt: 2, 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 17 i 18, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 4/5 i 5/9, w kierunku północnym po granicy działek: 5/10, 4/10, 5/8, 5/9 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9 położonego na granicy działek: 5/30 i 5/31. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 5/31, 5/29 i 6/8 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na granicy działek: 6/8 i 6/7. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 6/8 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 6/8 i 5/7 przez pkt 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 5/7 i 5/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 163, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 2/7 i 10, w kierunku północnym po granicy działki 2/7 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/7 i 2/10 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 2/10 i 2/7 przez pkt 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 162, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 203/5 i 203/9, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 203/9 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim po granicy działki nr 203/9 przez pkt: 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 63, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 10/20, w kierunku zachodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/26 i 12/33 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 12/33 i 10/26 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 10/26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 63 i 67, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 2/11, w kierunku wschodnim po granicy działki 2/12 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 2/12 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/12 i 28 przez pkt: 6, 7, 8 i 9 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/10, 28 i 2/12 przez pkt 12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 118, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 21/57 i 21/635, w kierunku zachodnim po granicy działek: 21/635 i 21/536 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 21/536, 21/526, 21/527 i 21/89 przez pkt: 12 i 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/89 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 21/547 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/547 do pkt 17. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 21/547 przez pkt 18 do pkt 19. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/55 do pkt 20. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 21/55 i 21/635 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świecie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 28/6 i 3371/10, w kierunku wschodnim po granicy działek: 3371/10, 3371/8 i 3371/9 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3371/9 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 3371/9, 371/4 i 3371/10 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 3371/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim północnymi granicami działek: 3370/2 i 3369/4 do pkt 2, położonego u zbiegu granic działek: 3369/6 i 3369/5. Dalej biegnie północnymi granicami działek 3369/6 i 3369/7 przez pkt 3 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 28/6, 3369/5 i 3369/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki 3369/7 do pkt 5, położonego w miejscu styku z działką 105/82, znajdującą się w obrębie Przechowo. Z pkt 5 biegnie po granicy obrębu Przechowo z obrębem Polski Konopat w kierunku zachodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki 3370/2 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przechowo, karty mapy: 2 i 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/79 i 105/82, w kierunku wschodnim po granicy działki 105/79 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 105/79 i 105/85 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym po granicy działki 105/85 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 105/25 i 105/24 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 105/24 i 105/23 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 105/23, 105/25 i 105/85 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 13. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 15. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 105/85 przez pkt: 17, 18, 19 i 20 do pkt 21. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 23. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/6 do pkt 25. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/6 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/6 do pkt 27. Od pkt 27 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek 105/6 i 105/79 do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/79 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69, 105/57, 105/7, 105/8, 105/9, 105/27, 105/87, 105/71, 105/86, 105/75, 105/53, 105/54, 105/55, 105/11, 105/43, 105/44, 105/32, 105/12, 105/35, 105/45, 105/46, 105/36, 105/37, 105/38, 105/39, 105/40, 105/41, 105/88, 105/89, 105/52, 105/50, 105/48, 105/49, 105/13, 105/22, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/19, 105/20, 105/21, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/13 i 105/18, początkowo na niewielkim odcinku w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 105/18 w kierunku wschodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/17 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 105/17, 105/16, 105/15 i 105/14 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/19 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/18 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 15

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 123/1 i 136/6, w kierunku wschodnim po granicy działki 123/1 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 136/4 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/6 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 16

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 148/5 i 138/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 148/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 148/5 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 148/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 148/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Wielki Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51/6, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działki: 51/6, 51/7, 51/10 i 49/10) przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka 49/10) przez pkt: 7, 8 i 9 do pkt 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 11. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/16 do pkt 12, położonego na skraju rowu (działka 49/37), gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż rowu do pkt 13. Stąd biegnie, przecinając rów, do pkt 14 i dalej wzdłuż tego rowu w kierunku północno-zachodnim do pkt 15. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 16. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 17, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 18. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 49/29 i 50/11 do pkt 19. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 50/11 do pkt 20. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 50/11 i 51/22 do pkt 21. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 22, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 23. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 54/5 do pkt 25. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi relacji Bydgoszcz – Gdańsk do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowalewo Pomorskie

Obręb ewidencyjny Frydrychowo 8, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 295, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 295 do pkt 2, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granic działek: 295, 20/9 i 20/8 dochodzi do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 20/8 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 26/4, 20/8, 21/1 i 26/1. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 20/8 z działkami: 21/1 i 20/1 do pkt 5. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 20/8, 20/9 i 295 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barcin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 135/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 135/1 do pkt 2. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek: 115/1 i 109/2, przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 109/2 do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 109/2 i 115/1, przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 122 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Sadłogoszcz, karta mapy 1, Zalesie Barcińskie, karta mapy 1, Wapienno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 44/4, w kierunku wschodnim, po granicy działki 122 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 127/6 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 127/12 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 127/11 do pkt 7, w którym skręca na zachód, i biegnie po granicy działki 127/11 do pkt 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 122 przez pkt 9 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 24/11 do pkt 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 12, w którym skręca na północ, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 13. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 24/11 do pkt 15, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 16. Stąd biegnie w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim, po granicach działek: 127/12 i 124 przez pkt: 17 i 18 do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 206 do pkt 21, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 22. Od pkt 22 biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie wschodnim i południowo-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 24. Od pkt 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 25. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 26, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 27. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 28. Od pkt 28 biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie zachodnim i południowo-zachodnim, po granicy działki 42/10 do pkt 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 30. Od pkt 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym, po granicy działki 206 do pkt 31. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 32, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz terenu znajdują się działki: 127/4, 127/9 i 127/10, które nie są objęte granicami strefy.

Podstrefa Rypin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rypin, karty mapy: 24 i 25

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 866/1, w kierunku wschodnim, po granicach działek: 866/1, 867/6 i 870/15 do pkt 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt 3, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie granicą działki 870/16 do pkt 4, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 865/7, do pkt 5, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie granicami działek: 865/8 i 866/1 przez pkt: 6 i 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rypin, karta mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego u zbiegu ulic: Bielawki i Hanki Sawickiej w północno-zachodnim narożniku działki 870/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Hanki Sawickiej przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 142/2 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka 874) do pkt 6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 7, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 872/12. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 8. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 872/12 dochodzi do pkt 10. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 872/10 przez pkt 11 do pkt 12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 872/9 przez pkt: 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ulicy Bielaw-ki do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bydgoszcz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bydgoszcz 132

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 7/122, w kierunku północnym, zachodnim brzegiem działki 7/122 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 7/122, 1/134, 1/151 i 7/140. W pkt 2 skręca w kierunku wschodnim i biegnie południową stroną drogi wewnętrznej (działki: 7/140 i 7/160) przez pkt 3 do pkt 4. W pkt 4 skręca na zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Bydgoszcz 132 i 133

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 7/161, na granicy obrębów: 132 i 133, w kierunku północnym, zachodnią granicą działki 7/161 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 7/161, 7/162 i 7/135. Następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 3, skąd biegnie na południe zachodnią stroną bocznicy kolejowej (działka 7/135) do pkt 4, położonego na granicy obrębów: 132 i 133. Z pkt 4 biegnie po granicy obrębów w kierunku wschodnim do pkt 5, gdzie skręca na południe, i biegnie po granicy między działkami: 2/99 i 2/100 do pkt 6. Stąd początkowo biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku północnym skrajem drogi wewnętrznej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bydgoszcz 132

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 7/221, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Hermana Frankego (działka 7/198) do pkt 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 7/221. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działek: 7/221 i 7/203 biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i granicą działki 7/203 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ulicy Jerzego Falkowskiego (działka 7/204) przez pkt 7 do pkt 8. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 7/221 do pkt 9, w którym skręca na zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 10. Stąd biegnie na południe do pkt 11, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 12, położonego u zbiegu ulic: Jerzego Falkowskiego i Bydgoskich Przemysłowców. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 7/221 do pkt 13, w którym skręca w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki 7/201 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki 7/134 od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca na południe i dochodzi do pkt 4, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na zachód do pkt 6, w którym skręca na północny zachód, i przez pkt 7 dochodzi do pkt 8. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Toruń

(skreślona)

Podstrefa Gdynia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 5 i 6

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 112/10, w kierunku wschodnim po granicy działki 112/10 z działkami: 78/10 i 80/10 do pkt 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 112/10. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 3, skąd biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 108/3 z działkami: 62/9, 63/2, 64/7 i 65/3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie po granicy działki 106/3 z działką 107/3 do pkt 5. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 108/3 do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż ul. Handlowej do pkt 8 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 291/3. Stąd biegnie na zachód do pkt 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 181/3, gdzie skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 181/3, 183/1, 178/1 i 112/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 113

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 81/1, w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 81/1, 31/2, 32/2 i 33/2 z działkami: 77/1 i 34/2 do pkt 2. Stąd biegnie po granicy działki 30/2 w kierunku północnym do pkt 3, a dalej w kierunku wschodnim do pkt 4, w którym skręca na południe, i biegnie po granicy działki 33/2 z Nabrzeżem Dokerów do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 33/2 i 32/2 (pirs południowy) z basenem VII, stanowiącym działkę 16/2, do pkt 6. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 31/2 z basenem VII do pkt 7. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 31/2 i 81/1 z działkami: 29/6 i 83/1, do pkt 8, w którym skręca na północny zachód, i po granicy działki 81/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 60/1, u zbiegu ulicy Gołębiej z torami kolejowymi (działka 53/1), w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 60/1 do pkt 2, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 58/1. Dalej biegnie po granicy tej działki do pkt 3, położonego w jej północno-wschodnim narożniku. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki: 57/1 i 56/1) do pkt 4, stanowiącego wschodni narożnik działki 6/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) do pkt 5, stanowiącego południowy narożnik działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż torów kolejowych (działka 53/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 48/1, w kierunku północnym przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 4. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 6. Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 7, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu działek: 35/1, 53/1 i 34/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż torów kolejowych równolegle do ulicy Gołębiej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 28/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działką 28/1 a działką 79/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 3, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 68/1 a działką 28/1 i działką 79/1 a działką 28/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 85/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 64/1) do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 87/1 a działką 85/1 przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 6, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działki: 35/1 i 62/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 67/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 66/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do pkt 6, położonego u zbiegu działek: 65/1, 45/1 i 44/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy między działkami: 44/1 i 45/1 do pkt 7. Stąd biegnie wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim do pkt 8, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku wschodnim wzdłuż torów kolejowych do pkt 2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Gołębiej do pkt 3, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 42/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 38/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż torów kolejowych przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 55/1 a 42/1 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, położonego we wschodnim narożniku działki 37/1, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działka 29/1) do pkt 6, a następnie wzdłuż granicy między działką 37/1 a ulicą Gołębią (działki: 40/1 i 39/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż zachodniej granicy działki 38/1 do pkt 8, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 75/1 przy ulicy Gołębiej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 3. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 76/1 do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód, i obiegając działkę 70, dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek: 76/1 i 12/1 przez pkt 6 do pkt 7. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 8. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 75/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 7

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 789/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodnich granic działek: 789/2 i 784/2 do pkt 2, położonego w północnym narożniku działki 784/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 784/2 i 785/2 do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 785/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek: 785/2 i 787/2 do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 787/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 787/2 i 789/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 632/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 632/2 do pkt 2. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 632/2, 774/2 i 776/2 przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 729/2 i 732/2 do pkt 5, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 776/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Hutniczej (działki: 253/7 i 250/9) przez pkt 6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111, 114 i 115

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy między działkami: 42/1 i 55/1 do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działką 42/1 a działkami: 52/1 i 22/1 do pkt 3. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 4, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 20/1 i 12/1 a działkami: 15/1 i 7/1 przez pkt 5 do pkt 6, położonego w północnym narożniku działki 12/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 4/1 przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, położonego u zbiegu granicy działki 9/1 z ulicą Rumuńską (działka 4/1). Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działki: 4/1 i 29/1) przez pkt 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 33/1 a działką 37/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 116 i 117

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 34/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 28/2) do pkt 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 34/2. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 10/1) przez pkt 4 do pkt 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 13/1. Stąd biegnie wzdłuż granicy między działką 13/1 a działką 7/1, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 8, z którego biegnie na południowy zachód wzdłuż torów kolejowych (działka 10/1) przez pkt: 9 i 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 34/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 34/2 a działką 33/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piła

Obręb ewidencyjny Piła – 30, karty mapy: 1 i 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 61/8 u zbiegu linii kolejowej (działka 52) z ulicą Wawelską (działka 60), w kierunku północnym wschodnią stroną tej ulicy przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Wawelskiej do pkt 4, a następnie w kierunku północnym do pkt 5, położonego w północnym narożniku działki 61/1. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 59 przez pkt 6 do pkt 7, gdzie załamuje się na południe, i przez pkt 8 dochodzi do pkt 9, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 2/9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż torów kolejowych relacji Piła – Bydgoszcz przez pkt 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wąbrzeźno

Obręb ewidencyjny Czystochleb, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 23/1, u zbiegu tej działki z drogą relacji Kowalewo Pomorskie – Wąbrzeźno (działka 29/2) z działką 8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 23/1, 7/2 i 433. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 5 do pkt 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 23/4. Z pkt 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 23/4 a działkami: 36/3, 32/3, 32/4, 31/12 i 31/3 do pkt 7, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działkami: 23/4 i 23/3 a działką 30 do pkt 9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 23/3, 23/4 i 23/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Włocławek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/26 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt 5, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 6. Tu załamuje się na północny zachód i przez pkt 7 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/35 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 3, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 5. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt 2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/37 od pkt 1 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 3, z którego biegnie na południowy wschód do pkt 4. Tu załamuje się na południowy zachód i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/28 od pkt 1 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/34 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na zachód i przez pkt: 5 i 6 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód, obiegając działkę 4/30, przez pkt: 8, 9, 10 i 11 do pkt 12. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 4/31, która nie wchodzi w obszar strefy i stanowi enklawę oznaczoną pkt: 13–18.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/40 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Włocławek 8 – Azoty, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 22, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi (działka 80/2) do pkt 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 19/5. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicach działek: 19/5 i 22 przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 22 do pkt 6. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 22 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Włocławek 8 – Azoty, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 17/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 17/1 do pkt 2, stanowiącego północny narożnik działki 17/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż ulicy Krzywa Góra dochodzi do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 17/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granic działek: 17/1 i 18/1 dochodzi do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 18/1. Z pkt 4 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 18/1 do pkt 5, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 6. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 7, w którym skręca na północny wschód, i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki 17/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Inowrocław

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Inowrocław 8, karty mapy: 106, 107 i 108

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 19, oznaczonej na arkuszu 106, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działek: 26/1 i 3/3 oznaczonych na arkuszu 108 przez pkt 5 do pkt 6. Tu skręca na zachód i granicą działki 3/3 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 4/4 oznaczonej na arkuszu 108 do pkt 8. Tu skręca na północny zachód i granicami działek: 4/4, 5/4, 6/3 i 7/2 oznaczonych na arkuszu 108 dochodzi do pkt 9. Stąd biegnie na zachód granicami działek: 8/3, 9/7, 9/6, 9/5, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/2 i 16/3 oznaczonych na arkuszu 108 oraz granicą działki 9/3 oznaczonej na arkuszu 107 do pkt 11. Stąd biegnie na południe granicą działki 8/2 oznaczonej na arkuszu 107 do pkt 12. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek: 8/2, 7/1, 6/1, 5/1, 4, 3/1, 2/1 i 1/1 oznaczonych na arkuszu 107 do pkt 13. Dalej biegnie w tym samym kierunku granicą działki 3/1 oznaczonej na arkuszu 106, po czym skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 4, 5/1, 6/1 i 7/1 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 14. Tu skręca na północ i granicą działki 7/1 oznaczonej na arkuszu 106 dochodzi do pkt 15. Stąd biegnie na zachód granicami działek: 8/3, 9/3, 10/3, 11/2, 12/3, 14/5 i 15/6 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 16. Tu skręca na południe i biegnie granicą działki 16/1 oznaczonej na arkuszu 106 do pkt 17, a następnie skręca na zachód i granicą tej samej działki biegnie do pkt 18. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 19 stanowiącego zachodni narożnik działki 16/1. Stąd biegnie na wschód granicami działek: 16/1, 15/6 i 14/5 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 20. Tu skręca na północ i granicą działki 12/3 oznaczonej na arkuszu 106 dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ulicy Przemysłowej do pkt 22, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 8/4 i 9/8 oznaczone na arkuszu 108, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Inowrocław 8, karta mapy 109

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 57/1 (ulica Przemysłowa), w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 57/1 i 30/2 do pkt 2. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 30/3, początkowo na wschód do pkt 3, a następnie na północ do pkt 4 i na zachód do pkt 5. Tu skręca na północ i granicą działki 30/2 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie na wschód granicą działki 29/1 do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i granicą działki 25/1 (ulica Przemysłowa) dochodzi do pkt 8, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 30/2 do pkt 9. Stąd biegnie na wschód granicą działki 28 do pkt 10. Tu skręca na północ i biegnie granicami działek: 27 i 26 do pkt 11. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 25/1 dochodzi do pkt 12. Stąd biegnie na wschód granicą działki 24/6 do pkt 13, w którym skręca na północ, i granicą tej działki dochodzi do pkt 14. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 24/6 do pkt 15, w którym skręca na północ, i granicą tej działki dochodzi do pkt 16. Tu skręca na zachód i granicą działki 24/6 dochodzi do pkt 17, w którym skręca na północ, i granicą działki 24/6 dochodzi do pkt 18. Stąd biegnie na południowy wschód granicą tej samej działki do pkt 19, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 20. Tu skręca na zachód i granicą działki 24/1 dochodzi do pkt 21, w którym skręca na południe, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 22. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 24/6 do pkt 23, w którym skręca na północ, i biegnie granicą tej samej działki do pkt 24. Stąd biegnie na zachód granicą działki 31 do pkt 25, w którym skręca na południe, i granicą działki 32/1 dochodzi do pkt 26. Stąd biegnie na południowy zachód granicami działek: 32/1 i 33 do pkt 27, w którym skręca na północ, i granicą działki 33 dochodzi do pkt 28. Tu skręca na zachód i biegnie granicami działek: 27 i 57/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 24/5, która nie jest objęta granicami strefy.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Inowrocław 7, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1/62, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 1/30 do pkt 2. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 1/62. Tu skręca na południe i granicą działki 1/61 dochodzi do pkt 4, w którym skręca na wschód, i biegnąc granicą działki 1/62, dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na południe po granicy działki 1/62 do pkt 6, z którego początkowo biegnie na zachód, a następnie na południe i granicą działki 1/62 dochodzi do pkt 7. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki 1/61 do pkt 8, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż ulicy Malewskiej do pkt 10, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 35/2 dochodzi do pkt 11. Stąd biegnie początkowo na południowy zachód, a następnie na południe wzdłuż granic działek: 4/1 (arkusz 1121) i 7/2 (arkusz 1123) do pkt 12. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/59, 1/58 i 1/57 do pkt 13, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granic działek: 1/57, 1/60 i 1/4 do pkt 14. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 1/62 dochodzi do pkt 15. Stąd biegnie na południe granicą działki 1/4 do pkt 16, w którym skręca na zachód, i granicami działek: 1/39, 1/38 i 1/36 dochodzi do pkt 17. Stąd biegnie na północ granicą działki 1/40 do pkt 18, w którym załamuje się na północny zachód, i granicami działek: 1/40 i 13 dochodzi do pkt 19. Tu skręca początkowo na północ, po czym na zachód i ponownie na północ, i biegnąc wzdłuż granicy działki 13, dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie na zachód granicą działki 1/62 do pkt 21, w którym skręca na północ, i granicą działki 4/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brodnica5)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 2452/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Władysława Sikorskiego przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2452/18 przez pkt: 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2452/18, 2452/17 i 3643/1 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 12 do pkt 13, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy z ulicą Władysława Sikorskiego przez pkt 14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 92/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 92/2, 93/2 i 94/6 do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 94/6 dochodzi do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 94/6, 93/2 i 92/2 do pkt 4, stanowiącego południowy narożnik działki 92/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 92/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 81/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 81/4, 78/2, 77/2, 74/2 i 68/4 do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 68/4 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 68/4 do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 75/3 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granic działek: 75/3, 76/3, 79/3 i 80/3 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 80/3 i 81/4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czarna Woda

Obręb ewidencyjny Czarna Woda, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego we wschodnim narożniku działki 795/33, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 795/33 do pkt 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą tej samej działki do pkt 3. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 795/23 w kierunku południowym do pkt 4, gdzie skręca na zachód, i po granicy działki 795/23 dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż drogi publicznej do pkt 6, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż drogi publicznej do pkt 8, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 107 do pkt 10. Stąd biegnie na południe granicą tej samej działki do pkt 11, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt 12. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 795/37 i 795/19 przez pkt: 13, 14, 15 i 16 do pkt 17. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 795/37 do pkt 18, w którym skręca na północny zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 19. Tu skręca na zachód i biegnie nadal granicą tej działki do pkt 20, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na wschód granicą działki 795/37 do pkt 22, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 23. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie granicą działki 795/37 do pkt 24, w którym skręca na północny wschód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 25. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki 795/37 do pkt 26, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 27. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 28, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 29. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki 795/36 dochodzi do pkt 30. Stąd początkowo biegnie na zachód, a następnie na północ wzdłuż granic działek: 795/1 i 795/8 przez pkt 31 do pkt 32. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 795/8 do pkt 33. Stąd biegnie na północ po granicy działki 795/32 do pkt 34. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 795/32 do pkt 35, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 795/33 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łeba6)

Obręb ewidencyjny Łeba 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 932/3, w kierunku wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek: 932/3, 933/3 i 934/3 dochodzi do pkt 3. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 934/3 do pkt 4, w którym skręca na północ, i wzdłuż granic działek: 934/3, 933/3 i 932/3 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Liniewo6)

Obręb ewidencyjny Płachty

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 131/15, na północ wzdłuż granic działek: 131/15 i 131/14 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 131/14 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 131/15, 131/16 i 131/17 dochodzi do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 131/17 do pkt 6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 131/17, 131/16 i 131/15 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 131/21, w kierunku wschodnim do pkt 2, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granic działek: 131/20, 131/19 i 131/18 dochodzi do pkt 3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 131/18 do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 131/18. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 131/18 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 6, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki 131/10 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 131/10 do pkt 8, gdzie skręca na północny zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 131/10 i 131/21 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lipno6)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Lipno 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3036/3, na północ wzdłuż granicy działki 3036/3 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3036/3, 694/2 i 702/1 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 702/1 i 694/2 przez pkt 12 do pkt 13. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 694/2, 696/1, 3037 i 3036/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kolankowo

Obszar 1

Granica biegnie wzdłuż granic działki 177/3 od pkt 1, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie wzdłuż granic działki 179 od pkt 1, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Toruń6)

Obręb ewidencyjny Toruń 45, arkusz mapy 1

Granica biegnie wzdłuż granic działki 216/3 od pkt 1, położonego w jej północno-wschodnim narożniku, w kierunku południowym do pkt 2. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 3, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na wschód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Janikowo6)

Obręby ewidencyjne: 7 i 8 Janikowo oraz Giebnia 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 6/23, w kierunku północnym do pkt 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 86/4 i 86/3 do pkt 3. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 86/3 do pkt 4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 6/4 do pkt 5, następnie na południe granicą tej samej działki do pkt 6. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/4 do pkt 7. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 6/8 i 6/36 do pkt 8. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 6/36 do pkt 9. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 10, w którym skręca na zachód, i nadal wzdłuż granicy działki 6/36 dochodzi do pkt 11. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/36 do pkt 12. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 13. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1/46 i 1/69 do pkt 14. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 1/69, 1/71 i 1/78 do pkt 15, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki 1/78 dochodzi do pkt 16. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie pkt 17. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 18, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 19. Tu załamuje się na południowy wschód i nadal biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 20, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 22, z którego biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 początkowo na północny zachód, a następnie na północny zachód przez pkt 23 do pkt 24. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki 1/78 dochodzi do pkt 25. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 26. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 27. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 28. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/78, 1/53 i 1/67 przez pkt: 29, 30, 31 i 32 do pkt 33. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 34, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 1/67 dochodzi do pkt 35. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 36. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 37. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 38, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki 1/67 dochodzi do pkt 39. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 40, z którego biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 41. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 42. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/67 i 1/14 do pkt 43. Stąd biegnie początkowo na północny wschód, a następnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 1/14, 3/10 i 3/8 do pkt 44. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 3/8 do pkt 45. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 3/5 do pkt 46, stanowiącego północny narożnik tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 3/5 do pkt 47. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 3/5 i 3/8 do pkt 48. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 1/14 dochodzi do pkt 49, z którego biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 50. Stąd biegnie początkowo na północny wschód, następnie na południowy zachód i dalej na wschód do pkt 51, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 5/5 i 5/10 i 5/5 dochodzi do pkt 52. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek: 6/6 i 6/8 do pkt 53, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek: 6/8, 6/2 i 6/23 do pkt 54. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki: 1/18, 1/21, 1/23, 1/26, 1/31, 1/33, 1/45 i 1/48, które nie wchodzą w obszar strefy, tworząc 5 enklaw:

1) działka 1/18 oznaczona pkt: 71, 72, 73 i 74,

2) działki: 1/21, 1/23 i 1/26 oznaczone pkt: 59, 60, 61 i 62,

3) działka 1/31 oznaczona pkt: 67, 68, 69 i 70,

4) działka 1/33 oznaczona pkt: 63, 64, 65 i 66,

5) działki: 1/45 i 1/48 oznaczone pkt: 55, 56, 57 i 58.

Podstrefa Czarnków6)

Obręb ewidencyjny 1 Miasto Czarnków, arkusze mapy: 1, 38, 39 i 43

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/16, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki: 1/16 do pkt 2. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/16 do pkt 3. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 2683 do pkt 4, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2683, 2684, 2685, 2686, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2738 i 2740 do pkt 5. Stąd biegnie początkowo na północny zachód, następnie na północny wschód i dalej na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2739 i 2741 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 9, z którego biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2743, 2742, 2730 i 2725/1 do pkt 10. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2725/1 i 2729/3 do pkt 11. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2729/3, 2729/2, 2730 i 2736 przez pkt 12 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2/24 i 2/12 przez pkt 14 do pkt 15. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 2/24 przez pkt 16 do pkt 17, a następnie załamuje się na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do pkt 18. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki 2/24 do pkt 19, w którym załamuje się na południowy zachód, i wzdłuż granic działek: 2/24 i 1/15 dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 1/15 do pkt 21, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 1/16 przez pkt: 22, 23, 24, 25 i 26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 11 i 12 do pkt 2. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 12 do pkt 3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 12 i 11 do pkt 4, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki 11 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1729), które weszło w życie z dniem 12 listopada 2015 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1667, z 2007 r. poz. 168 i 1545 oraz z 2008 r. poz. 242, 610 i 886), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama