reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne]

Ustala się na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne:

1) Kielce-Masłów;

2) Lubin;

3) Radom-Sadków;

4) Mielec;

5) Mazury;

6) Zielona Góra-Babimost.

§ 2. [Godziny otwarcia dodatkowych lotniczych przejść granicznych]

1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są otwarte codziennie:

1) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 – przejścia wymienione w § 1 pkt 1 i 2;

2) od 600 do 2400 – przejście wymienione w § 1 pkt 3;

3) od 700 do 2000, a od maja do września od 700 do 2200 – przejście wymienione w § 1 pkt 4;

4) całodobowo – przejścia wymienione w § 1 pkt 5 i 6.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”.

3. W dodatkowych lotniczych przejściach granicznych odbywa się ruch:

1) osobowy i towarowy – w przejściach wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 6;

2) osobowy – w przejściach wymienionych w § 1 pkt 2 i 4.

§ 3. [Pisemne powiadomienie o planowanym lądowaniu lub starcie]

1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie:

1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej i właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego,

2) właściwe miejscowo organy odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli innej niż kontrola graniczna i celna – w przypadkach gdy taka kontrola jest wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) właściwego miejscowo wojewodę

– o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 25 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie organy, o których mowa w ust. 1, o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 kodeksu granicznego Schengen.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem statku powietrznego.

4. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 28 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego.

§ 4. [Zapewnienie przewozu osób przeprowadzających kontrolę]

Zarządzający lotniskiem zapewnia na swój koszt przewóz osób przeprowadzających kontrolę w dodatkowych lotniczych przejściach granicznych.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 1562, z 2015 r. poz. 37 i 1841 oraz z 2016 r. poz. 1781).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama