| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym]

Określa się wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzoru]

Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym, określony w załączniku do rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

§ 3. [Maksymalny termin stosowania wzoru]

Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym, określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. poz. 849), może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzór stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. poz. 849), które traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024).

Załącznik 1. [VAT-27]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2269)

VAT-27

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Chudzik

menedżer centralnego działu rozliczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »