REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 235

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rzadkie grupy krwi oraz genotypy antygenów HPA płytek krwi]

1. Rzadkie grupy krwi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Genotypy (fenotypy) antygenów HPA płytek krwi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Pozyskiwanie surowicy diagnostycznej oraz osocza]

Surowice diagnostyczne służące do oznaczenia antygenów, dla których brak jest powszechnie dostępnych odczynników, oraz osocze niezbędne do wytworzenia produktów krwiopochodnych, w szczególności immunoglobuliny anty-RhD i anty-HBs, uzyskuje się od dawców, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 3. [Rekompensata pieniężna]

Rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przysługuje dawcy krwi:

1) rzadkiej grupy w wysokości:

a) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,

b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,

b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,

c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:

– pierwszy – 50 zł,

– każdy kolejny – 25 zł,

c) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,

d) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. poz. 2625 oraz z 2007 r. poz. 1582), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823).

Załącznik 1. [RZADKIE GRUPY KRWI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2017 r. (poz. 235)

Załącznik nr 1

RZADKIE GRUPY KRWI

Układ grupowy

Krew rzadkiej grupy krwi

ABO (ISBT: ABO)

H ujemny (OhO, tzw. fenotyp Bombay)

H ujemny (OhA, tzw. fenotyp A paraBombay)

H ujemny (OhB, tzw. fenotyp B paraBombay)

H ujemny (OhAB, tzw. fenotyp AB paraBombay)

MNS (ISBT:MNS)

MNS5 ujemny (U ujemny)

MNS28 ujemny (En a ujemny)

MNS29 ujemny (ENKT ujemny)

MNS30 ujemny („N” ujemny)

MNS39 ujemny (ENEP ujemny)

MNS40 ujemny (ENEH ujemny)

MNS42 ujemny (ENAV ujemny)

MNS44 ujemny (ENDA ujemny)

MNS45 ujemny (ENEV ujemny)

P1PK (ISBT: P1PK)

Pk ujemny

Rh (ISBT:RH)

D ujemny c ujemny E ujemny (dCCee)

D ujemny C ujemny e ujemny (dccEE)

D ujemny c ujemny e ujemny (dCCEE)

D dodatni c ujemny e ujemny (DCCEE)

RH17 ujemny (D- -)

RH18 ujemny (Hr ujemny)

RH19 ujemny (hrS ujemny)

RH29 ujemny (Rhnull)

RH31 ujemny (hrB ujemny)

RH34 (HrB ujemny)

RH39 ujemny

RH44 ujemny (Nou ujemny)

RH46 ujemny (Sec ujemny)

RH47 ujemny (Dav ujemny)

RH51 ujemny (MAR ujemny)

RH57 ujemny (CEST ujemny)

RH58 ujemny (CELO ujemny)

RH59 ujemny (CEAG ujemny)

Lutheran (ISBT: LU)

LU2 ujemny (Lu b ujemny)

LU3 ujemny

LU4 ujemny

LU5 ujemny

LU6 ujemny

LU7 ujemny

LU8 ujemny

LU11 ujemny

LU12 ujemny

LU13 ujemny

LU16 ujemny

LU17 ujemny

LU20 ujemny

LU21 ujemny

LURC ujemny

Kell (ISBT: KEL)

KEL2 ujemny (k)

KEL4 ujemny (Kp b ujemny)

KEL5 ujemny (Ku ujemny)

KEL7 ujemny (Js b ujemny)

KEL11 ujemny

KEL12 ujemny

KEL13 ujemny

KEL14 ujemny

KEL16 ujemny

KEL18 ujemny

KEL19 ujemny

KEL20 ujemny (Km ujemny)

KEL22 ujemny

KEL26 ujemny (TOU ujemny)

KEL27 ujemny (RAZ ujemny)

KEL29 ujemny (KALT ujemny)

KEL30 ujemny (KTIM ujemny)

KEL32 ujemny (KUCI ujemny)

KEL33 ujemny (KANT ujemny)

KEL34 ujemny (KASH ujemny)

KEL35 ujemny (KELP ujemny)

KEL36 ujemny (KETI ujemny)

KEL37 ujemny (KHUL ujemny)

Duffy (ISBT: FY)

FY3 ujemny (Fy a ujemny b ujemny)

FY5 ujemny

FY6 ujemny

Kidd (ISBT: JK)

JK3 ujemny (Jk a ujemny b ujemny)

Diego (ISBT: DI)

DI2 ujemny (Di b ujemny)

DI4 ujemny (Wr b ujemny)

DI22 ujemny (DISK ujemny)

Yt (Cartwright) (ISBT:YT)

YT1 ujemny (Yt a ujemny)

XG (ISBT: XG)

XG2 (CD99 ujemny)

Scianna (ISBT:SC)

SC1 ujemny (Sc1 ujemny)

SC3 ujemny (Sc3 ujemny)

SC5 ujemny (STAR ujemny)

SC6 ujemny (SCER ujemny)

SC7 ujemny (SCAN ujemny)

Dombrock (ISBT:DO)

DO3 ujemny (Gy a ujemny)

DO4 ujemny (Hy ujemny)

DO5 ujemny (Jo a ujemny)

DO6 ujemny (DOYA ujemny)

DO7 ujemny (GOMR ujemny)

DO8 ujemny (DOLG ujemny)

Colton (ISBT:CO)

CO1 ujemny (Co a ujemny)

CO3 ujemny

CO4 ujemny

Landsteiner-Wiener (ISBT:LW)

LW5 ujemny (LW a ujemny)

LW6 ujemny

Chido/Rogers (ISBT:CH/RG)

CH/RG1 ujemny (Ch a ujemny)

CH/RG2 ujemny (Ch2 ujemny)

CH/RG3 ujemny (Ch3 ujemny)

CH/RG4 ujemny (Ch4 ujemny)

CH/RG5 ujemny (Ch5 ujemny)

CH/RG6 ujemny (Ch6 ujemny)

CH/RG11 ujemny (Rg a ujemny)

CH/RG2 ujemny (Rg2 ujemny)

H (ISBT:H)

H ujemny

Kx (ISBT:XK)

Kx ujemny

Gerbich (ISBT: GE)

GE2 ujemny (Ge2 ujemny)

GE3 ujemny (Ge3 ujemny)

GE4 ujemny (Ge4 ujemny)

GE10 ujemny (GEPL ujemny)

GE11 ujemny (GEAT ujemny)

GE12 ujemny (GETI ujemny)

Cromer (ISBT: CROM)

CROM1 ujemny (Cr a ujemny)

CROM2 ujemny (Tc a ujemny)

CROM5 ujemny (Dr a ujemny)

CROM6 ujemny (Es a ujemny)

CROM7 ujemny (IFC ujemny)

CROM9 ujemny (WESP b ujemny)

CROM10 ujemny (UMC ujemny)

CROM11 ujemny (GUTI ujemny)

CROM12 ujemny (SERF ujemny)

CROM13 ujemny (ZENA ujemny)

CROM14 ujemny (CROV ujemny)

CROM15 ujemny (CRAM ujemny)

CROM1 ujemny (CROZ ujemny)

Knops (ISBT:KN)

KN1 ujemny (Kn a ujemny)

KN3 ujemny (McC a ujemny)

KN4 ujemny (Sl a ujemny)

KN5 ujemny (Yk a ujemny)

KN8 ujemny (Sl3 ujemny)

Indian (ISBT: IN)

IN2 ujemny (In b ujemny)

IN3 ujemny (INFI ujemny)

IN4 ujemny (INJA ujemny)

Ok (ISBT: OK)

OK1 (Ok a ujemny)

OK2 (OKGV ujemny)

OK3 (OKVM ujemny)

Rapph (ISBT: RAPH)

RAPH1 ujemny (MER2 ujemny)

John Milton Hagen (ISBT: JMH)

JMH1 ujemny (JMH ujemny)

JMH2 ujemny (JMHK ujemny)

JMH3 ujemny (JMHL ujemny)

JMH4 ujemny (JMHG ujemny)

JMH5 ujemny (JMHM ujemny)

JMH6 ujemny (JMHQ ujemny)

I (ISBT: I)

I ujemny

GLOBOSIDE (ISBT: GLOB)

P ujemny

Gill (ISBT: GIL)

GIL1 ujemny (GIL ujemny)

Rh -

RHAG1 (Duclos ujemny)

RHAG3 ujemny (DSLK ujemny)

JR (ISBT: JR)

JR1 ujemny (Jr a ujemny)

Lan (ISBT: LAN)

LAN1 ujemny (Lan ujemny)

Vel (ISBT: VEL)

VEL1 ujemny (Vel ujemny)

Augustine (ISBT: AUG)

At a ujemny

Kolekcje COST

Cs a ujemny

Kolekcje ER

Er a ujemny

Er3 ujemny

Kolekcje GLOB

LKE ujemny

ISBT: Seria 901

Emm ujemny

AnWj ujemny

Sd a ujemny

PEL ujemny

ABTI ujemny

MAM ujemny

 

Załącznik 2. [GENOTYPY (FENOTYPY) HPA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI]

Załącznik nr 2

GENOTYPY (FENOTYPY) HPA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI

Układ grupowy

Genotyp (fenotyp) o ograniczonej dostępności

HPA

HPA-1bb (fenotyp HPA-1a ujemny)

HPA-1bb 3aa (fenotyp HPA-1a, -3b ujemny)

HPA-1bb 3bb (fenotyp HPA-1a, 3a ujemny)

HPA-2bb (fenotyp HPA-2a ujemny)

HPA-5bb (fenotyp HPA-5a ujemny)

HPA-1aa 2aa 3aa 5aa (fenotyp HPA-1b, -2b, -3b, -5b ujemny)

HPA-1aa 2aa 3bb 5aa (fenotyp HPA-1b, -2b, -3a, -5b ujemny)

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA