reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH0600292)), obejmujący obszar 35,76 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 639)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

288235,79

825869,09

2

288113,59

826020,48

3

288123,32

826148,98

4

288129,53

826288,06

5

288122,20

826284,06

6

288007,75

826233,17

7

287896,13

826186,23

8

287792,91

826120,68

9

287936,28

826031,22

10

288042,16

825885,25

11

288148,92

825699,52

12

288258,38

825575,97

13

288402,26

825415,38

14

288499,63

825291,10

15

288617,46

825186,53

16

288756,44

825042,36

17

288847,77

824939,71

18

288856,30

824982,40

19

288871,51

825103,37

20

288736,30

825265,03

21

288577,37

825456,29

22

288461,34

825594,01

23

288359,18

825715,27

24

288235,79

825869,09

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

290628,34

823937,15

2

290583,36

824035,57

3

290521,71

824014,93

4

290481,50

823998,27

5

290452,13

823985,83

6

290439,43

823985,83

7

290427,79

823994,83

8

290417,20

824007,53

9

290409,00

824026,84

10

290398,15

824057,53

11

290385,45

824077,64

12

290355,02

824126,59

13

290345,76

824144,58

14

290340,47

824154,37

15

290335,71

824153,05

16

290334,39

824130,56

17

290334,65

824117,86

18

290337,30

824108,86

19

290342,59

824098,01

20

290351,32

824081,08

21

290359,79

824061,77

22

290363,23

824047,48

23

290367,72

824023,93

24

290371,43

824008,32

25

290375,93

823987,15

26

290380,95

823973,39

27

290393,65

823941,38

28

290407,41

823909,37

29

290414,29

823892,96

30

290419,05

823892,17

31

290434,14

823893,49

32

290447,63

823894,81

33

290460,59

823897,19

34

290474,88

823901,43

35

290487,85

823904,87

36

290497,90

823908,04

37

290514,57

823913,33

38

290528,33

823919,68

39

290537,85

823926,03

40

290550,29

823940,32

41

290561,14

823954,08

42

290577,28

823973,13

43

290589,71

823981,60

44

290598,97

823979,22

45

290600,29

823972,34

46

290601,35

823963,08

47

290602,15

823954,34

48

290602,15

823945,88

49

290604,53

823930,53

50

290609,29

823906,19

51

290614,58

823888,73

52

290619,34

823873,12

53

290625,17

823852,22

54

290630,72

823832,64

55

290636,81

823808,82

56

290641,30

823789,24

57

290648,45

823765,96

58

290656,12

823740,56

59

290660,88

823721,51

60

290667,50

823696,64

61

290672,26

823681,29

62

290675,44

823670,98

63

290681,26

823661,19

64

290687,34

823655,37

65

290694,49

823649,81

66

290702,95

823643,99

67

290710,36

823635,26

68

290716,98

823626,00

69

290721,47

823614,09

70

290728,62

823595,83

71

290736,55

823574,14

72

290745,29

823552,18

73

290750,31

823538,95

74

290756,13

823527,04

75

290758,52

823524,40

76

290763,01

823524,66

77

290774,39

823527,57

78

290786,30

823531,01

79

290798,20

823536,30

80

290803,49

823538,42

81

290809,32

823536,83

82

290814,61

823533,13

83

290820,69

823528,89

84

290824,13

823527,84

85

290829,95

823527,84

86

290837,89

823530,48

87

290852,71

823534,19

88

290867,52

823538,15

89

290877,31

823541,59

90

290883,13

823541,33

91

290887,63

823544,77

92

290901,39

823550,33

93

290919,12

823557,20

94

290932,88

823561,44

95

290978,38

823577,84

96

291007,49

823585,25

97

291026,01

823590,28

98

291041,09

823595,04

99

291046,12

823627,05

100 

291036,06 

823643,99

101 

291018,60 

823646,90

102 

290997,17 

823641,61

103 

290962,77 

823628,64

104 

290934,73 

823623,61

105 

290910,12 

823615,68

106 

290848,21 

823597,16

107 

290830,22 

823594,78

108 

290810,37 

823588,95

109 

290799,00 

823585,51

110 

290782,86 

823587,63

111 

290770,42 

823598,21

112 

290760,63 

823617,00

113 

290747,67 

823631,55

114 

290730,20 

823656,42

115 

290707,19 

823692,67

116 

290693,69 

823723,63

117 

290680,99 

823760,67

118 

290671,20 

823794,54

119 

290645,80 

823878,41

120 

290636,28 

823912,81

121 

290628,34 

823937,15

 

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

291969,83

822582,07

2

291951,30

822595,51

3

291941,02

822605,48

4

291923,31

822614,95

5

291911,09

822626,86

6

291901,93

822635,82

7

291900,91

822638,88

8

291898,06

822642,95

9

291891,95

822647,84

10

291889,71

822652,93

11

291888,49

822656,80

12

291890,53

822657,81

13

291891,34

822662,50

14

291887,06

822669,22

15

291882,58

822669,01

16

291868,53

822680,21

17

291866,50

822684,89

18

291864,67

822691,00

19

291859,58

822700,37

20

291859,36

822701,06

21

291845,51

822702,27

22

291834,78

822713,00

23

291827,20

822718,08

24

291816,00

822729,69

25

291809,18

822735,80

26

291809,38

822747,30

27

291808,37

822754,43

28

291805,92

822758,50

29

291801,65

822765,42

30

291796,15

822771,33

31

291789,02

822777,64

32

291784,95

822783,34

33

291791,67

822788,23

34

291795,13

822793,73

35

291793,71

822797,80

36

291789,63

822802,89

37

291783,32

822803,91

38

291777,42

822803,50

39

291767,44

822806,15

40

291756,24

822807,98

41

291751,96

822811,24

42

291743,41

822814,09

43

291726,11

822821,01

44

291707,98

822830,58

45

291703,50

822835,88

46

291702,49

822840,56

47

291704,73

822846,06

48

291710,63

822855,02

49

291711,65

822864,38

50

291710,70

822868,24

51

291709,00

822875,17

52

291688,64

822877,62

53

291671,13

822879,65

54

291638,35

822878,02

55

291610,86

822876,60

56

291584,19

822877,62

57

291572,58

822884,74

58

291563,82

822890,85

59

291545,29

822909,79

60

291520,05

822944,81

61

291519,03

822946,13

62

291514,04

822954,48

63

291501,42

822979,53

64

291489,40

823010,88

65

291486,96

823021,27

66

291482,28

823032,87

67

291485,13

823034,91

68

291484,11

823038,17

69

291480,85

823039,39

70

291477,39

823048,35

71

291470,47

823058,94

72

291463,54

823065,45

73

291452,95

823070,54

74

291444,40

823074,82

75

291435,85

823075,02

76

291421,39

823069,93

77

291409,38

823063,42

78

291407,55

823029,21

79

291406,73

822999,89

80

291412,03

822980,14

81

291412,64

822965,27

82

291417,12

822958,55

83

291424,04

822944,91

84

291432,19

822922,11

85

291435,44

822907,85

86

291440,33

822903,17

87

291462,73

822900,32

88

291469,85

822892,38

89

291478,00

822879,55

90

291509,15

822834,35

91

291519,54

822822,13

92

291531,96

822804,21

93

291546,41

822792,81

94

291559,45

822789,15

95

291570,44

822787,11

96

291585,51

822790,98

97

291596,30

822794,44

98

291617,07

822799,12

99

291626,44

822801,36

100

291649,44

822810,53

101

291663,70

822816,23

102

291671,64

822815,62

103

291673,97

822814,45

104

291679,78

822811,54

105

291695,46

822801,77

106

291712,97

822786,70

107

291734,96

822767,36

108

291749,83

822755,55

109

291762,45

822744,76

110

291773,45

822743,74

111

291786,27

822730,71

112

291797,27

822717,68

113

291804,40

822706,07

114

291807,45

822698,94

115

291807,25

822695,69

116

291807,86

822691,41

117

291810,71

822690,60

118

291815,39

822691,00

119

291818,85

822686,12

120

291812,95

822680,01

121

291810,50

822673,70

122

291812,74

822666,98

123

291817,43

822665,55

124

291822,11

822659,03

125

291826,59

822658,02

126

291830,46

822661,07

127

291836,16

822651,09

128

291840,64

822641,93

129

291840,84

822635,01

130

291843,08

822630,33

131

291848,78

822635,82

132

291851,43

822643,56

133

291855,91

822649,06

134

291861,00

822642,34

135

291860,59

822634,19

136

291866,70

822630,94

137

291873,63

822626,25

138

291879,53

822623,81

139

291877,90

822616,28

140

291877,32

822614,80

141

291878,98

822610,54

142

291883,00

822606,05

143

291887,67

822603,65

144

291896,23

822600,60

145

291901,32

822595,91

146

291907,83

822594,49

147

291914,14

822591,43

148

291919,03

822587,36

149

291933,08

822571,89

150

291933,69

822568,43

151

291941,02

822559,87

152

291944,69

822559,87

153

291956,70

822549,08

154

291950,80

822540,73

155

291954,26

822534,83

156

291962,81

822533,20

157

291964,23

822520,37

158

291967,08

822512,43

159

291971,16

822508,77

160

291980,12

822502,45

161

291984,19

822497,36

162

291993,96

822493,70

163

292006,38

822488,20

164

292012,08

822489,83

165

292021,25

822491,66

166

292025,52

822498,99

167

292035,50

822514,67

168

292043,85

822529,94

169

292046,49

822534,01

170

292046,19

822536,66

171

292036,72

822541,85

172

292028,68

822544,30

173

292022,16

822547,15

174

292020,74

822545,11

175

292017,07

822548,37

176

292012,39

822553,66

177

292009,74

822555,09

178

292004,96

822552,85

179

291994,57

822562,11

180

291986,63

822568,53

181

291969,83

822582,07

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

smużka stepowa

Sicista subtilis

osiadła

2

szlaczkoń szafraniec

Colias myrmidone

osiadła

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama