REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2430

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410 oraz z 2016 r. poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonanie jazdy praktycznej poznanym w trakcie szkolenia wybranym przez egzaminatora prowadzącego typem pojazdu kolejowego po dowolnej części poznanej infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury.”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) infrastruktury kolejowej – co 3 lata, a także po każdej nieobecności przekraczającej okres 1 roku na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury;”,

b) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury,”;

3) w § 21 wyrazy „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”.

§ 2. [Szkolenia i egzaminy]

Do szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty oraz szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-31
  • Data obowiązywania: 2017-12-31
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA