| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH2800472)), obejmujący obszar 26,95 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 919)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu
załamania
granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

705732,46

630307,38

2

705659,18

630317,16

3

705673,45

630337,89

4

705660,12

630351,93

5

705663,86

630383,95

6

705665,08

630494,59

7

705608,54

630535,78

8

705596,67

630544,42

9

705628,17

630615,81

10

705528,79

630685,95

11

705514,19

630769,54

12

705473,22

630806,29

13

705473,83

630806,61

14

705505,20

630822,89

15

705538,68

630840,25

16

705605,98

630875,19

17

705629,32

630887,29

18

705632,07

630888,18

19

705631,01

630888,05

20

705448,28

630955,94

21

705446,60

631001,20

22

705397,15

631009,58

23

705391,28

631030,54

24

705387,09

631079,16

25

705335,12

631100,11

26

705301,59

631096,76

27

705288,18

631058,20

28

705237,05

630994,50

29

705242,08

630950,91

30

705229,51

630915,71

31

705303,27

630865,41

32

705386,60

630883,17

33

705388,33

630870,76

34

705392,96

630854,17

35

705398,35

630841,24

36

705414,60

630819,17

37

705428,74

630785,59

38

705442,07

630731,27

39

705434,13

630673,48

40

705452,36

630633,00

41

705460,30

630616,51

42

705472,78

630535,51

43

705480,46

630391,60

44

705470,28

630256,02

45

705476,50

630241,77

46

705500,71

630209,40

47

705529,61

630195,81

48

705561,97

630178,21

49

705618,51

630161,58

50

705630,28

630173,42

51

705630,06

630173,49

52

705672,76

630207,61

53

705710,50

630249,45

54

705732,40

630303,45

55

705732,73

630306,20

56

705732,87

630307,33

57

705732,46

630307,38

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu
załamania
granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

706163,07

629613,98

2

705946,39

629628,93

3

705941,05

629505,77

4

705938,77

629357,87

5

705938,70

629352,57

6

705938,32

629327,82

7

705937,40

629267,53

8

705936,52

629210,42

9

705935,67

629154,57

10

705934,64

629086,38

11

706099,80

629078,01

12

706136,88

629136,61

13

706147,51

629153,44

14

706147,00

629196,56

15

706146,32

629254,84

16

706145,74

629305,09

17

706145,40

629333,86

18

706146,22

629341,60

19

706154,98

629336,61

20

706163,22

629431,26

21

706168,85

629496,00

22

706169,42

629553,04

23

706170,02

629613,74

24

706163,07

629613,98

 


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »