reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 i 1173 oraz z 2018 r. poz. 335 i 985) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 część „Sądy powszechne i wojskowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 część „Sądy powszechne i wojskowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, należnego od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 3. [Przepis przejściowy]

1. Do dnia 24 maja 2018 r. do stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji w sądach powszechnych i wojskowych stosuje się załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do stanowiska inspektora ochrony danych w sądach powszechnych i wojskowych, wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 maja 2018 r. (poz. 1001)

Załącznik nr 1

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE

Stanowiska samodzielne

główny księgowy

według przepisów odrębnych

zastępca głównego księgowego

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

audytor wewnętrzny

według przepisów odrębnych

radca prawny

według przepisów odrębnych

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według przepisów odrębnych

Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy

starszy inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości

inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego

starszy sekretarz sądowy

sekretarz sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w przypadku starszego sekretarza sądowego – wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego

starszy protokolant sądowy

protokolant sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego – wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego

Pozostałe stanowiska wspomagające

inspektor ochrony danych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia

główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty – wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty

inspektor ds. obronnych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia

główny specjalista ds. bhp

specjalista/starszy specjalista ds. bhp

inspektor/starszy inspektor ds. bhp

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według przepisów odrębnych

starszy inspektor/starszy księgowy

inspektor/księgowy

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora – 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego – 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjer

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny

administrator systemu informatycznego

administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

wykształcenie wyższe: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki

bibliotekarz

według przepisów odrębnych

archiwista

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów

 

Załącznik 2. [SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE]

Załącznik nr 2

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE

Stanowiska pomocnicze

sekretarka/sekretarz transkrybent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

starszy wartownik/wartownik-konwojent wartownik/wartownik-konwojent

według odrębnych przepisów, a w przypadku starszego wartownika/wartownika-konwojenta – dodatkowo 5 lat pracy na stanowisku wartownika/wartownika-konwojenta

woźny sądowy

operator ksiąg wieczystych

goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczej

kierowca

według odrębnych przepisów

maszynistka

telefonistka/telefonista

operator urządzeń elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku maszynistki – dodatkowo umiejętność biegłego pisania

magazynier

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

starszy protokolant sądowy

protokolant sądowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego – wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego

rzemieślnik/konserwator

robotnik gospodarczy

palacz c.o.

wykształcenie zasadnicze

portier

dozorca

sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

 

Załącznik 3. [TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY]

Załącznik nr 3

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

2100–12000

Stanowiska wspomagające

2100–7000

Stażysta

2100–3000

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

2100–4000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama