| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

Na podstawie art. 17a ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie stopni odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym]

Stopnie policyjne, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. poz. 116 oraz z 2014 r. poz. 1588), które na podstawie art. 303 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) utraciło moc z dniem 1 lutego 2018 r.

Załącznik 1. [STOPNIE POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM WOJSKOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 września 2018 r. (poz. 1978)

STOPNIE POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM WOJSKOWYM

Stopnie policyjne

Stopnie Straży Granicznej

Stopnie Biura Ochrony Rządu

Stopnie Państwowej Straży Pożarnej

Stopnie Służby Więziennej

Stopnie Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Stopnie Służby Wywiadu Wojskowego
i Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Stopnie Urzędu Ochrony Państwa

Stopnie Służby Ochrony Państwa

Stopnie wojskowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

korpus szeregowych

posterunkowy

szeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej)

szeregowy

strażak

szeregowy Służby Więziennej

szeregowy

szeregowy

szeregowy (marynarz)

szeregowy Służby Ochrony Państwa

szeregowy (marynarz)

starszy posterunkowy

starszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)

starszy szeregowy

starszy strażak

starszy szeregowy Służby Więziennej

starszy szeregowy

starszy szeregowy

starszy szeregowy (starszy marynarz)

starszy szeregowy Służby Ochrony Państwa

starszy szeregowy (starszy marynarz)

korpus podoficerów

brak odpowiednika

kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej)

kapral

sekcyjny

kapral Służby Więziennej

kapral

kapral

kapral (mat)

kapral Służby Ochrony Państwa

kapral (mat)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

starszy sekcyjny

starszy kapral Służby Więziennej

starszy kapral

starszy kapral

starszy kapral (starszy mat)

brak odpowiednika

starszy kapral (starszy mat)

brak odpowiednika

plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej)

plutonowy

młodszy ogniomistrz

plutonowy Służby Więziennej

plutonowy starszy plutonowy

plutonowy starszy plutonowy

plutonowy (bosmanmat)

plutonowy Służby Ochrony Państwa

plutonowy (bosmanmat)

sierżant Policji

sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej)

sierżant

ogniomistrz

sierżant Służby Więziennej

sierżant

sierżant

sierżant (bosman)

sierżant Służby Ochrony Państwa

sierżant (bosman)

starszy sierżant Policji

starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)

starszy sierżant

starszy ogniomistrz

starszy sierżant Służby Więziennej

starszy sierżant

starszy sierżant

starszy sierżant (starszy bosman)

starszy sierżant Służby Ochrony Państwa

starszy sierżant (starszy bosman)

sierżant sztabowy Policji

sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

sierżant sztabowy Służby Więziennej

sierżant sztabowy

sierżant sztabowy

sierżant sztabowy (bosman sztabowy)

 

brak odpowiednika

 

 

 

 

starszy sierżant sztabowy Służby Więziennej

starszy sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy)

 

brak odpowiednika

młodszy aspirant Policji

młodszy chorąży Straży Granicznej

młodszy chorąży

młodszy aspirant

młodszy chorąży Służby Więziennej

młodszy chorąży

młodszy chorąży

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

młodszy chorąży Służby Ochrony Państwa

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

aspirant Policji

chorąży Straży Granicznej

chorąży

aspirant

chorąży Służby Więziennej

chorąży

chorąży

chorąży (chorąży marynarki)

chorąży Służby Ochrony Państwa

chorąży (chorąży marynarki)

starszy aspirant Policji

starszy chorąży Straży Granicznej

starszy chorąży

starszy aspirant

starszy chorąży Służby Więziennej

starszy chorąży

starszy chorąży

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

starszy chorąży Służby Ochrony Państwa

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

 

 

 

 

 

młodszy chorąży sztabowy

młodszy chorąży sztabowy

młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży sztabowy marynarki)

 

 

aspirant sztabowy Policji

chorąży sztabowy Straży Granicznej

 

aspirant sztabowy

 

chorąży sztabowy

chorąży sztabowy

chorąży sztabowy (chorąży sztabowy marynarki)

 

 

brak odpowiednika

starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

starszy chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

brak odpowiednika

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

korpus oficerów

podkomisarz Policji

podporucznik Straży Granicznej

podporucznik

młodszy kapitan

podporucznik Służby Więziennej

podporucznik

podporucznik

podporucznik (podporucznik marynarki)

podporucznik Służby Ochrony Państwa

podporucznik (podporucznik marynarki)

komisarz Policji

porucznik Straży Granicznej

porucznik

kapitan

porucznik Służby Więziennej

porucznik

porucznik

porucznik (porucznik marynarki)

porucznik Służby Ochrony Państwa

porucznik (porucznik marynarki)

nadkomisarz Policji

kapitan Straży Granicznej

kapitan

starszy kapitan

kapitan Służby Więziennej

kapitan

kapitan

kapitan (kapitan marynarki)

kapitan Służby Ochrony Państwa

kapitan (kapitan marynarki)

podinspektor Policji

major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej)

major

młodszy brygadier

major Służby Więziennej

major

major

major (komandor podporucznik)

major Służby Ochrony Państwa

major (komandor podporucznik)

młodszy inspektor Policji

podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej)

podpułkownik

brygadier

podpułkownik Służby Więziennej

podpułkownik

podpułkownik

podpułkownik (komandor porucznik)

podpułkownik Służby Ochrony Państwa

podpułkownik (komandor porucznik)

inspektor Policji

pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)

pułkownik

starszy brygadier

pułkownik Służby Więziennej

pułkownik

pułkownik

pułkownik (komandor)

pułkownik Służby Ochrony Państwa

pułkownik (komandor)

nadinspektor Policji

generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)

generał brygady

nadbrygadier

generał Służby Więziennej

generał brygady

generał brygady

generał brygady (kontradmirał)

generał brygady Służby Ochrony Państwa

generał brygady (kontradmirał)

generalny inspektor Policji

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej)

generał dywizji

generał brygadier

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

generał dywizji (wiceadmirał)

generał dywizji Służby Ochrony Państwa

generał dywizji (wiceadmirał)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

generał broni (admirał floty)

brak odpowiednika

generał broni (admirał floty)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

generał (admirał)

brak odpowiednika

generał (admirał)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

brak odpowiednika

Marszałek Polski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »