| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107 i 2115) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Koszt świadczenia pieniężnego przyznanego pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych oraz koszt usług nabywanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6, z tym że w przypadku gdy koszty te są ponoszone w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika wyłącznie w zakresie realizacji zadań kwalifikowalnych, są kwalifikowalne w 100%.”;

2) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Koszty podróży służbowych pracownika podmiotu uprawnionego są kwalifikowalne w części, w jakiej dotyczą realizacji zadań kwalifikowalnych, mimo niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6.”.

§ 2. [Dotychczasowe koszty podróży]

Do kosztów podróży służbowych pracownika podmiotu uprawnionego, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się § 3 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »