| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” w części dotyczącej:

a) województwa małopolskiego powiatu proszowickiego w części Gminy wyrazy „Koszyce 121402 2” zastępuje się wyrazami:

„Koszyce

121402 3

Koszyce – miasto

121402 4

Koszyce – obszar wiejski

121402 5”,

 

b) województwa mazowieckiego powiatu żuromińskiego w części Gminy wyrazy „Lubowidz 143703 2” zastępuje się wyrazami:

„Lubowidz

143703 3

Lubowidz – miasto

143703 4

Lubowidz – obszar wiejski

143703 5”,

 

c) województwa świętokrzyskiego:

– powiatu buskiego w części Gminy:

– – wyrazy „Nowy Korczyn 260103 2” zastępuje się wyrazami:

„Nowy Korczyn

260103 3

Nowy Korczyn – miasto

260103 4

Nowy Korczyn – obszar wiejski

260103 5”,

 

– – wyrazy „Pacanów 260104 2” zastępuje się wyrazami:

„Pacanów

260104 3

Pacanów – miasto

260104 4

Pacanów – obszar wiejski

260104 5”,

 

– powiatu kazimierskiego w części Gminy wyrazy „Opatowiec 260304 2” zastępuje się wyrazami:

„Opatowiec

260304 3

Opatowiec – miasto

260304 4

Opatowiec – obszar wiejski

260304 5”,

 

– powiatu kieleckiego w części Gminy:

– – wyrazy „Nowa Słupia 260413 2” zastępuje się wyrazami:

„Nowa Słupia

260413 3

Nowa Słupia – miasto

260413 4

Nowa Słupia – obszar wiejski

260413 5”,

 

– – wyrazy „Pierzchnica 260415 2” zastępuje się wyrazami:

Pierzchnica

260415 3

Pierzchnica – miasto

260415 4

Pierzchnica – obszar wiejski

260415 5”,

 

– powiatu staszowskiego w części Gminy:

– – wyrazy „Oleśnica 261203 2” zastępuje się wyrazami:

„Oleśnica

261203 3

Oleśnica – miasto

261203 4

Oleśnica – obszar wiejski

261203 5”,

 

– – wyrazy „Szydłów 261208 2” zastępuje się wyrazami:

„Szydłów

261208 3

Szydłów – miasto

261208 4

Szydłów – obszar wiejski

261208 5”,

 

d) województwa warmińsko-mazurskiego powiatu szczycieńskiego w części Gminy wyrazy „Wielbark 281708 2” zastępuje się wyrazami:

„Wielbark

281708 3

Wielbark – miasto

281708 4

Wielbark – obszar wiejski

281708 5”,

 

e) województwa zachodniopomorskiego powiatu drawskiego w części Gminy skreśla się wyrazy „Ostrowice 320304 2”;

2) w załączniku nr 3 „Zakres informacji, które powinien zawierać elektroniczny wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku w danym kwartale” w części II:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Nazwa inwestora z wyłączeniem osób fizycznych”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Budownictwo: 1 – nowe, 2 – rozbudowa, nadbudowa, 3 – przebudowa, inne”;

3) w załączniku nr 4 „Zakres informacji, które powinien zawierać elektroniczny wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania w danym kwartale” objaśnienie przypisu „a” otrzymuje brzmienie:

a) W wykazie należy ująć ubytki mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania na podstawie: zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, zgłoszeń przebudowy, zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących przebudowy, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na budowę dotyczących przebudowy, pozwoleń na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, oraz wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę w tym wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych nieużytkowanych lub niewykończonych, nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

Jeżeli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji łącznie z wykwaterowaniem lokatorów w dłuższym czasie, to należy wykazać tylko te mieszkania, które w nim ubyły w danym kwartale.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 161, z 2001 r. poz. 100 i 1840, z 2002 r. poz. 1459, z 2003 r. poz. 2022, z 2004 r. poz. 2535, z 2005 r. poz. 1706, z 2006 r. poz. 246 i 1577, z 2007 r. poz. 1386, z 2008 r. poz. 1358, z 2009 r. poz. 1559, z 2010 r. poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1829, z 2015 r. poz. 2266, z 2016 r. poz. 1916, z 2017 r. poz. 2248 oraz z 2018 r. poz. 717.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »