reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 828) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz Agencji Wywiadu, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalniany ze służby otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia określonym w rozkazie personalnym. Funkcjonariusz potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania na kopii tego świadectwa.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresu służby, w tym okresu jej pełnienia w służbie:

a) przygotowawczej,

b) stałej,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykorzystanego w okresie służby:

a) urlopu wychowawczego,

b) urlopu rodzicielskiego

– wraz z podstawą prawną jego udzielenia,”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,

5b) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) wykorzystanego w roku zwolnienia ze służby albo w roku, w którym wygasł stosunek służbowy,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony przed dniem zwolnienia ze służby, w świadectwie służby podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.”;

3) uchyla się § 10;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 sierpnia 2019 r. (poz. 1586)

WZÓR – ŚWIADECTWO SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama