REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1927

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1396, z późn. zm.1)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 7 uchyla się lit. b i c;

2) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

„29a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) Sądowi Rejonowemu w Jastrzębiu-Zdroju sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim,

b) Sądowi Rejonowemu w Rybniku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach;”.

§ 2. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1681, z 2015 r. poz. 1592 i 2248, z 2016 r. poz. 1149, z 2017 r. poz. 704, z 2018 r. poz. 639, 1239 i 2173 oraz z 2019 r. poz. 604.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. poz. 2556). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA